Proč studovat na Fakultě sociálních studií VŠFS

Fakulta sociálních studií Vysoké školy finanční a správní je mladou a dynamickou fakultou poskytující vzdělání nejen v tradičních akademických oborech, jako například sociologie a politologie, ale též v oborech s výraznějším praktickým zaměřením, kam patří sociální politika, veřejná správa, právo ve veřejné správě, právo v podnikání a marketingová komunikace.

Náš přístup ke studentům ve všech oborech, bez ohledu na to, zda více akademických či spíše praktických, je veden zájmem o jejich budoucí úspěšné profesní uplatnění. Předností studia na naší fakultě je to, že zde působí jako vyučující nejen zkušení akademičtí pracovníci, ale zároveň i velmi zdatní odborníci z praxe. Těší nás, že to naši studenti dokáží ocenit. Podle výsledků mezinárodního výzkumu studentů TRENDENCE z loňského roku, kterého se zúčastnilo 317 tisíc studentů z více než tisíce univerzit z 24 zemí, studenti naší školy v mnohem větší míře než studenti ostatních českých vysokých škol vyjadřují přesvědčení, že je škola dobře připravuje na kariérní dráhu. Podobně je tomu s oceněním praktického zaměření vzdělání i s názorem na dostupnost a vstřícnost vyučujících a na kvalitu výuky. Ve všech těchto kritériích jsme nad průměrem českých vysokých škol a srovnatelní s Evropou.

Sociologii a politologii pěstujeme a vyučujeme nejen jako intelektuálně zajímavé disciplíny umožňující absolventovi lépe pochopit společnost, v níž žije, což už je samo o sobě výhodou, ale též jako „řemeslo“ otevírající dveře do domácích i zahraničních výzkumných, marketingových či personálních agentur, do významných pozic ve veřejné správě, do médií i do politiky. Studenty se snažíme co nejvíce zapojovat do různých projektů a diskutovat s nimi významná témata naší doby. To je podle nás ta nejlepší příprava na život i na pracovní kariéru.

Název oboru Veřejná správa může na první pohled svádět k nepříliš lákavé představě suché a nezáživné administrativy. Ve skutečnosti tu ale zajímavé a pestré informace nasbírají ti, kterým není lhostejno, jak svět kolem nás funguje a jak je řízen. Studium má výrazně interdisciplinární charakter, jeho posluchači poznávají fungování veřejného sektoru po stránce ekonomické, právní i politické. Nabyté vědomosti umožňují zaujmout pozice v různých veřejných funkcích, lze je ale zužitkovat i v soukromém sektoru. Obor je možné studovat na bakalářském i magisterské stupni.

Obor Právo v podnikání poskytuje znalosti a dovednosti z oblasti práva i dalších disciplín (ekonomie, účetnictví, management), které absolventům umožní okamžitě působit jako specialisté na různých pozicích zejména v soukromém sektoru (manažerské pozice, řízení ekonomických subjektů, poradenská analytická a kontrolní činnost), ale i ve veřejném sektoru. V současné době usiluje škola o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu aplikovaného práva.

Cílem oboru Právo ve veřejné správě je poskytnout posluchačům takové znalosti z platného práva a souvisejících disciplín, jež jim umožní působit jako specialisté zejména ve veřejném sektoru. Připravovaný služební zákon výrazně zvýší atraktivitu zaměstnání ve státní správě, povede ale k růstu požadavků na profesionální přípravu a na kvalitu znalostí. Těmto nárokům VŠFS vychází již nyní vstříc. Absolventi tohoto oboru mají již nyní široké možnosti uplatnění v různých oblastech veřejné správy, v poradenství, institucích EU, či v neziskových organizacích.

Obor Marketingová komunikace připravuje studenty zejména na profesní dráhy marketingových specialistů a manažerů schopných především efektivně oslovovat potenciální zákazníky firem. Důraz klademe na ekonomii, psychologii, sociologii, prezentační techniky, rozvíjení komunikačních dovedností s využitím moderních audiovizuálních či neuromarketingových laboratoří. Jde o jeden z nejatraktivnějších oborů naší školy, který je možné studovat jak na bakalářském, tak na magisterském stupni.

Přidáno: 27.06.2014, Zdroj: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si