Proč jsou (jste) tak levní?

Uchazeči o studium na Vysoké škole ekonomie a managementu se často ptají: „Jak je možné, že studium na vaší vysoké škole je ve srovnání s ostatními školami tak levné a není to na úkor kvality?“ Naše odpověď je jednoduchá: „Šetříme na místech, kde jsou úspory přínosné a efektivní, a takto získané prostředky investujeme do dalšího rozvoje a kvalitního lektorského zabezpečení.“

Proč zajišťovat chod studijního oddělení deseti zaměstnanci, když je možné převážnou část administrativy vyřídit prostřednictvím moderních komunikačních prostředků? Z jakého důvodu nakupovat drahou, respektive předraženou studijní literaturu v odborných nakladatelstvích, když je účelnější a efektivnější vydat vlastní učební texty a ty průběžně aktualizovat?

Základem pro zjednodušení administrativních náležitostí spojených se studiem bylo vytvoření komplexního Studentského informačního systému, jehož přednosti přibližuje vedoucí Informačně poradenského centra Ing. Motáňová: „Pro komunikaci studentů se studijním oddělením jsou využívány E-formuláře, které slouží k dotazům, žádostem nebo pro přihlašování na zkoušky, kdy např. v případě žádostí si student stanovuje datum a čas vyzvednutí objednaných materiálů, takže nemusí trávit nekonečné hodiny čekáním na studijním oddělení např. kvůli potvrzení o studiu. Samozřejmě, že uvedený systém vyžaduje určitou míru aktivity samotného studenta, což můžeme hodnotit pouze jako další kladný prvek v přípravě na nové pracovní pozice.

Pro dotazy studentů týkající se jednotlivých studijních předmětů, ale i administrativních náležitostí slouží tzv. WebForum nebo-li off-line diskuse, tedy prostor pro komunikaci mezi studenty a lektory nebo administrativou školy. Místo klasických tištěných indexů má každý student zřízen elektronický index, do kterého může po přihlášení na stránky školy kdykoliv nahlédnout. Vybrané studijní materiály jsou studentům k dispozici v elektronické formě v rámci E-learningu, kdy nedílnou součástí je i využívání Studentského informačního systému, který umožňuje, aby studenti měli k dispozici aktuální studijní texty, prezentace lektorů a další studijní pomůcky on-line.“


Strategii Edičního oddělení VŠEM shrnuje vedoucí Linda Majerová: „Jedním ze základních a dlouhodobých cílů VŠEM je zajištění výuky kvalitní studijní literaturou, která by byla vhodná jak pro prezenční, tak pro kombinovanou formu studium na vysokých školách. Z tohoto důvodu vznikla vlastní Edice učebních textů, ve které je postupně vydávána studijní literatura ke všem vyučovaným předmětům. Uvedený systém učebních textů umožňuje snižovat podíl přímé výuky a de facto nutí studenty hned od začátku studia pracovat efektivně se studijní literaturou, respektive studijním textem v rámci samostudia. To vede hlavně k větší samostatnosti studentů při vyhledávání a selekci nepotřebných informací o dané problematice a připravuje tak nepřímo studenty na zapojení do pracovního procesu.

Co s penězi, které škola „ušetří“ snižováním administrativy a nižšími náklady na studijní texty? Na tuto otázku odpovídá prorektor pro studium doc. Straka: „Vysoká škola ekonomie a managementu se snaží pružně reagovat na požadavky trhu práce, a to jak výběrem kvalitních lektorů z akademické sféry a z praxe, tak vývojem nových studijních programů, oborů a specializací a v neposlední řadě i vlastní výzkumnou činností. Pro zajištění a zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání není tedy nutné adekvátně zvyšovat i poplatky za studium. Úsporami na správných místech lze dosahovat velmi příznivou výši školného, která je na trhu soukromého vysokého školství jedna z nejnižších.“

Přidáno: 02.07.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.