Proč jít studovat do Dánska?

Dánsko patří k nejdražším zemím v Evropě. Paradoxně nabízí pro české studenty široké možnosti.

Výběr studia na vysoké škole patří mezi jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí mladého člověka a ovlivní jeho osobnostní a profesionální vývoj v budoucnosti. V dnešní době se odborné znalosti a absolventský diplom považují na trhu práce již za samozřejmost a studium v ​​zahraničí zvětší absolventovi konkurenční výhodu oproti absolventům domácích vzdělávacích institucí.

Hlavním důvodem proč se rozhodnout pro studium v ​​Dánsku je, že za kvalitní vzdělání v anglickém jazyce se nemusí platit žádné školné. Dalším důvodem může být i to, že status studenta není v Dánsku ovlivněn věkem jako v ČR, takže i studenti starší 26 let mohou v Dánsku studovat zdarma.

Dánské království plně financuje vysokoškolské vzdělání s výjimkou několika soukromých institucí. Vzdělání je zdarma pro všechny studenty z EU bez ohledu na jejich původ. Ze všech zemí OECD, tato země investuje nejvíce prostředků na jednoho studenta v oblasti vysokoškolského vzdělávání, což dosahuje až 70 tisíc dolarů ve srovnání s průměrem OECD 40 tisíc dolarů. Dalším důvodem ke studiu je, že skandinávské země jsou charakteristické svou vysokou životní úrovní, minimálně hierarchicky rozdělenou společností s důrazem na demokratický dialog a také proto, že cizinci žijící v jedné z těchto zemí mají stejná práva a nárok na sociální zabezpečení jako domácí obyvatelé.

Univerzity používají progresivní metodiku výuky, která je výrazně méně hierarchicky založena, což znamená, že student a profesor mají více otevřený a přátelský přístup. Vyučující jsou si vědomi faktu, že jsou na škole pro studenty a ne naopak. Důraz se neklade na memorizování učiva tak, jako u nás, důraz je spíše na řešení konkrétních problémů formou projektů, což podporuje nezávislý výzkum a rozvíjí individuální vlastnosti studenta, jeho iniciativu a kritické myšlení.

Studium probíhá v malých třídách, přednášky jsou v anglickém jazyce, samozřejmostí jsou učební pomůcky jako počítače a projektory. Škola má vlastní intranet systém, kde student najde všechny potřebné informace jako rozvrh hodin, přednášky či PPT prezentace z předchozích lekcí. Zkoušky jsou přibližně jednou za 2 - 3 měsíce, a to formou skupinového projektu a individuální verbální obhajoby. Náklady bezprostředně spojené se studiem jako jsou knihy a skripta se pohybují kolem 100 - 200 eur za semestr.

Odhadované minimální životní náklady se pohybují od 450 do 550 eur měsíčně, ale samozřejmě závisí na konkrétním městě a studentovi. Průměrná studentská mzda se pohybuje kolem 12 až 14 eur za hodinu, je tedy možné si náklady na život pokrýt vlastní prací.Většina z univerzit nabízí mezinárodním studentům ubytování na studentských kolejích. Studentské koleje jsou většinou velmi dobře vybaveny, samozřejmostí je bezdrátový internet a dobře vybavené kuchyně.V mnoha internátech jsou společenské místnosti s kulečníkem, TV či různými společenskými hrami. Jsou výborným místem pro navázání nových kontaktů či přátelství.
Pro ty, kteří mají zájem o studium dánštiny, tak jsou k dispozici jazykové kurzy. Téměř v každém městě je jazyková škola, kde se vyučuje domácí jazyk, přičemž jsou tyto lekce zdarma, a to 1 až 4-krát do týdne, záleží na studentovi. Návštěva jazykové školy už během studia může velmi pomoci i do budoucna pokud se student rozhodne v Dánsku pracovat.

Nejpozději do tří měsíců po vstupu do země musí každý student podat žádost o povolení k pobytu, na většině univerzit se žádost podá ve spolupráci s univerzitou. S povolením k pobytu vzniká studentovi cizí státní příslušnosti nárok na pracovní povolení a může si hned hledat práci. Studenti mají možnost najít si zaměstnání a práci během týdne i o víkendech. Během letních prázdnin mohou studenti pracovat i na plný úvazek, jejich pracovní povolení jim to totiž umožňuje.

Už po skončení dvouletého programu má student nárok na podporu v nezaměstnanosti až do výše 1400 eur měsíčně po dobu dvou let.

Dánové se mohou ze začátku zdát chladní a neosobní, ale po delším čase si student na zdejší mentalitu zvykne a určitě si najde mezi domácími mnoho přátel. Skandinávci jsou velmi otevření v akceptování lidí ze zahraničí do společnosti, poté co je trochu blíže poznají. Výbornou možností jak se seznámit jsou sportovní a zájmové kluby, kterých je v Dánsku spousta.

Studium v ​​Dánsku zpětně hodnotím jako jedno z nejlepších rozhodnutí ve svém životě. Určitě bych ho doporučil studentům, kteří jsou zvědaví a mají zájem o kvalitní studium v ​​zahraničí.

Autorem článku je Jakub Růžička z portálu www.scandinavianstudy.com, který sám absolvoval vysokoškolské studium v ​​Dánsku. Aktuálně působí jako agent zprostředkující studium pro zájemce z České republiky a ze Slovenska.

Přidáno: 30.03.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Jakub Růžička

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.