Proč je těžké býti ženou

Na světě je 1,3 miliardy lidí žijících v absolutní chudobě – 70 % z nich tvoří ženy.
876 milionů dospělých neumí číst ani psát – 2 třetiny z nich jsou ženy.
U 130 milionů dívek a žen byla na příkaz rodičů provedena obřízka.
Nejméně 1 ze tří žen byla fyzicky či sexuálně zneužívána, obvykle svým příbuzným nebo známým.

Od roku 1945, kdy byla založena humanitární organizace CARE, je jejím posláním pomáhat chudým a trpícím lidem. V počátcích se zaměřila na distribuci potravin a základních potřeb formou známého CARE balíku rodinám v Evropě (mnoho jich bylo dopraveno také do bývalého Československa) které postihla 2. světová válka. V současné době, díky mnohaletým zkušenostem, je organizace schopna nahlížet na chudobu a její příčiny mnohem komplexněji. Došlo k posunu od vnímání chudoby jako pouhého nedostatku potravin a jiných životně důležitých prostředků, jako je například lékařská péče, k nedostatečnému přístupu ke zdrojům, chybějícím příležitostem k seberealizaci a nedostatečnému vzdělání.

CARE v současné době při plánování humanitárních projektů musí pracovat s faktem, že chudoba je ve většině případů zakořeněna
v člověkem vybudovaných systémech, které svým charakterem vyčleňují a diskriminují určité skupiny lidí.

Na základě těchto zkušeností a provedených analýz věnujících se příčinám chudoby v různých částech světa je zřejmé, že diskriminace a upírání základních lidských práv ženám je jednoznačně jednou z hlavních příčin chudoby. Humanitární organizace CARE se proto ve svém programu zavázala věnovat problematice genderu v rozvojových zemích, a to jak v případě dlouhodobých projektů, tak humanitárních aktivit v rámci krizových situací. Toto rozhodnutí bylo oficiálně přijato představenstvem CARE International v roce 2009, kdy vznikla první pracovní skupina a program prosazující práva žen. V aktuálním strategickém plánu organizace pro rok 2012 a dokumentu CARE Vize 2020 patří gender mezi klíčová témata. CARE v současné době pracuje na jednotném postupu, který by umožnil tisícům pracovníků organizace po celém světě rozlišit jednotlivé příčiny chudoby, a oni se tak mohli věnovat své práci a pomoci druhým efektivněji. Nerovnoprávnost žen
a mužů je univerzálním faktorem ve společnostech a zemích potýkajících se s extrémní chudobou. Je tedy zřejmé, že zlepšení postavení žen je zároveň krokem k boji proti chudobě.

CARE již od počátku 90. let pomáhá extrémně chudým ženám v Nigeru ušetřit alespoň nějaké prostředky, které by mohly dále investovat a zajistit tak pro své rodiny kvalitnější život. Jde o jednoduchý systém spořicích spolků, které zároveň ženy učí jak hospodařit. V současné době program s názvem Mata Masu Dubara (Ženy na cestě) čítá více než 150 000 nigerských žen.

V mnoha společnostech po celém světě ženy nemohou rozhodovat samy o sobě, jsou majetkem někoho jiného. O jejich zdravotním stavu, bezpečnosti, finančních prostředcích a dalších důležitých aspektech života rozhoduje někdo jiný. Hlavním problémem, na který se CARE soustředí, je špatná kvalita a přístup ke vzdělání v kombinaci s nízkým statusem žen v rozvojových zemích. Násilí páchané na ženách, ať už psychické, nebo fyzické, lze považovat za nejčastější případ porušování lidských práv na světě. Bohužel se o něm také nejméně hovoří a bývá nejméně postihováno.


Organizace CARE byla založena v roce 1945 a je dnes jednou z největších světových humanitárních organizací. Aktuálně CARE působí v 84 zemích světa a realizuje vice než 1.000 projektů a záchranných operací. Vice než 10 000 spolupracovníků pracuje na vizi světa bez chudoby. Z nich je 97 % přímo ze zemí, kde projekty probíhají – z Afriky, Asie, Latinské Ameriky, východní Evropy a Blízkého východu. Tam se CARE věnuje zejména zlepšení postavení žen a dívek. CARE má všeobecný status poradce OSN a je politicky a nábožensky nezávislou organizací. V roce 2011 byly projekty organizace CARE ku prospěchu více než 122 miliónům lidí.

Nezisková organizace CARE Česká republika byla založena v roce 2007 jako část mezinárodní konfederace CARE International a pravidelně podporuje zahraniční projekty stejně jako dětské krizové centrum na Praze 4. V roce 2011 to bylo 6 projektů v 6 zemích, přičemž ty nejdůležitější se týkaly Afriky. Více informací o činnosti CARE Česká republika naleznete na www.care.cz.

Přidáno: 27.11.2012, Zdroj: PLEON Impact

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.