Proč je dobré mít „papír“ na obchodní angličtinu

Komunikace v obchodní sféře si vyžaduje znalost specifického obchodního jazyka. Současný svět obchodu totiž většinou myslí a jedná v angličtině. Zvyšuje se celosvětová poptávka nejen po kurzech obchodního angličtiny, ale i po zhodnocení těchto znalostí prostřednictvím mezinárodně uznávaných certifikovaných zkoušek. Na pomyslném vrcholu zájmu lidí, kteří chtějí doložit své znalosti obchodní angličtiny, stojí cambridgeská zkouška BEC.

Bussiness English Certificate (BEC) má časově neomezenou platnost a dokládá úroveň, na níž je jeho držitel schopen komunikovat v prostředí obchodu, služeb a administrativy. Zkoušku zaštiťuje univerzita v britském městě Cambridge, v České republice je pořádáním zkoušky pověřena Britská rada (British Council), která posílá testy k vyhodnocení do univerzitních měst Cambridge nebo Oxford. V Britské radě je možné složit zkoušku třikrát do roka, vždy v zimě, na jaře a v létě. Zájemci o složení zkoušky nemusejí disponovat konkrétními obchodními znalostmi, zkouška BEC je totiž navržena tak, aby prověřila pouze schopnost komunikovat v obchodním kontextu.

Stejně jako ostatní cambridgeské zkoušky korespondují i zkoušky BEC s evropskou stupnicí znalostí v rozsahu od A1 (nejnižší) po C2 (nejvyšší). BEC má tři úrovně: BEC Preliminary, BEC Vantage a BEC Higher. BEC Preliminary je určena lidem se základní znalostí anglického jazyka, tedy těm, kteří mají základy gramatiky a dokáží se dorozumět v běžných situacích. Obtížnost této zkoušky odpovídá cambridgeské zkoušce z obecné angličtiny PET (tedy B1). Zkouška BEC Vantage odpovídá obtížnosti nejrozšířenějšího cambridgeského certifikátu FCE (tedy B2) a je určena kandidátům se středně pokročilou znalostí angličtiny, kteří jsou již zaměstnáni v obchodní sféře nebo se připravují na povolání související s obchodem – od práce v kanceláři přes výrobu až po finanční služby. Nejobtížnější zkouška BEC Higher je určena studentům, kteří získávají nebo již mají zkušenosti s prostředím obchodu a administrativy. Očekává se od nich schopnost tvořit složité větné konstrukce a velká slovní zásoba týkající se obchodní sféry. BEC Higher lze z hlediska obtížnosti přirovnat ke cambridgeské zkoušce CAE (tedy C1).

Cena za absolvování zkoušky BEC Preliminary u Britské rady činí 2.700 Kč. V případě BEC Vantage to je 4.800 Kč a v případě BEC Higher 5.050 Kč.

Na zkoušku BEC se lze nejlépe připravit absolvováním speciálního kurzu, který vypisují některé jazykové školy. Nabídka přípravných kurzů na BEC bohužel není velká, většina společností se totiž zaměřuje na zájemce o cambridgeské certifikáty z obecné angličtiny.
fut
Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a hlavním městem Praha. Realizátorem projektu je Respekt o. p. s..

Stupnice znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:

B1
Porozumění všem hlavním bodům jakéhokoliv  rozhovoru běžného dne, zprávám z televize a rozhlasu v pomalejším tempu. Schopnost běžně  se dorozumět na cestách, vést rozhovor bez přípravy o tématech běžného dne, napsat krátký souvislý text k běžnému tématu, popsat své postoje.

B2
Porozumění delším rozhovorům, které se týkají známé problematiky, bezproblémové sledování reportáží a filmů ve spisovném jazyce. Porozumění psaným zprávám a současné literatuře. Schopnost vést spontánní rozhovor s rodilým mluvčím, aktivně se podílet na diskusi. Schopnost napsat podrobnější osobní i formální dopis.

C1
Po všech stránkách vysoká znalost jazyka. Schopnost v rozsáhlé míře aktivně využívat jazyk v soukromé i pracovní sféře.

Přidáno: 19.12.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.