Připravte se včas na přijímací zkoušky na vysokou školu

Vzdelani

Měsíce leden a únor budou pro maturanty opět ve znamení vybírání vysokých škol a podávání přihlášek ke studiu. Ještě než shromáždíte papírové a elektronické přihlášky, měli byste si ověřit, co po vás jednotlivé školy budou vlastně chtít. Přestože se dnes většina znalostí ověřuje pomocí testů, stále tomu tak nemusí být všude. Pro někoho je tak příprava na přijímačky otázkou dní, pro někoho několika let. Podívejte se společně s námi na přehled možných požadavků k přijímacím zkouškám na české vysoké školy.

Souhrn znalostí

Dá se říct, že nejjednodušší to mají ti, kteří se v rámci přijímaček zúčastní Testů studijních předpokladů (TSP), které v současnosti využívá celá řada škol. Stačí se ve stanoveném termínu dostavit do správné místnosti a vyplnit test. Vzory a různé varianty těchto zkouškových testů zveřejňují jednotlivé fakulty na svých internetových stránkách, takže se vyplatí si je předem vyhledat a vyzkoušet si je nanečisto. Testy studijních předpokladů mají několik částí, které prověří verbální, kritické, společensko-humanitní a logicko-analytické myšlení. Nejčastěji tak jde o otázky z všeobecného přehledu a řešení vyplývající pouze ze zadání. Není třeba oborových znalostí, protože TSP využívají filozofické, právnické i přírodovědecké fakulty.

NSZ od Scia

Některé fakulty navíc například k TSP vyžadují ještě jeden test. Nejčastěji jde o Národní srovnávací zkoušky (NSZ), které pořádá společnost Scio. Tyto zkoušky se dále dělí do oborových testů, takže například Fakulta sociálních studií v Brně vyžaduje pouze test Základů společenských věd a Fakulta informatiky zase test z matematiky. Některé školy zařadily NSZ jako povinnou součást přijímacího řízení, ale jiné k jejich výsledkům pouze přihlíží. Oproti TSP, které si školy konají sami, jsou NSZ poskytovány společností Scio za poplatek. Zjistěte si tedy předem, zda je ve vašem případě potřeba tyto zkoušky skládat. Na tyto testy se můžete připravovat buď sami nebo si u Scia zaplatit přípravný balíček či trénink na NSZ.

Sbírejte body!

Pokud jsme doposud hovořili o jednodušší variantě přípravy, nyní přijde na řadu obtížnější způsob. Vybrané školy totiž konají přijímací zkoušky z oborových předmětů, které jsou bodovány samostatně a přihlíží se i ke studijním výsledkům ze střední školy. Nejlepším příkladem je v tomto ohledu Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Uchazeči o studium píší testy z biologie, chemie a fyziky, přičemž body nasbírají i za perfektní vysvědčení z celého průběhu středoškolského studia. Studenti už musí předem zvážit své možnosti, protože body za předchozí prospěch významně zvyšují pravděpodobnost přijetí. Podobná situace panuje i na Fakultě stavební VUT. Některé školy dokonce zohledňují studijní průměry a přijímají studenty bez zkoušek.

počítačová učebna

Pozor, přichází talent

V našem výčtu nám chybí už pouze talentové zkoušky, které vyžadují umělecké školy, obory pedagogických fakult a architektonické obory. Talentovými zkouškami se především rozumí ověření schopností a dovedností přímo na místě před odbornou komisí. Jde o kresby, konstrukční náčrty, krátkou hereckou etudu a v případě oboru tělesné výchovy splnění cvičebních úkolů. Další fází ale může být i předložení předchozí práce. Učitelé chtějí vidět pokrok ve vašem uměleckém vývoji, a proto požadují kresby, návrhy, filmy nebo cokoli dalšího, co jste vytvořili.

Co byste nečekali

Nejčastější formy přijímacích zkoušek jsme sice již zmínili, ale je nutno být připraven na vše. Některé teoretické obory jako politologie na FF UK v Praze například vyžaduje seznam přečtené odborné literatury (alespoň deset položek). Na dějinách umění na stejné fakultě se zase připravte na poznávací zkoušku a náčrty základních uměleckých prvků. Univerzita obrany pak vyžaduje prověrky fyzické zdatnosti a Policejní akademie dokonce psychologické testy.

Základem pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysokou školu je mít dostatek informací o požadavcích jednotlivých fakult. Přejeme mnoho štěstí u zkoušek!

Seznam všech vysokých škol v České republice najdete v našem Katalogu škol.

Přidáno: 03.01.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Petra Šmejdová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.