Připravte se na perspektivní práci v informačních technologiích a managementu. Dokážeme, že na ni máte!

Doba, kdy bude dohromady více jak sedm miliard lidí a podniků a 35 miliard věcí ke své každodenní činnosti používat internet, se blíží. Pro každého, kdo bude informačním technologiím rozumět, ať z hlediska technologií nebo jejich využití v byznysu, se otevírá možnost atraktivního uplatnění na trhu práce. Je to šance i pro vás. Na Unicorn College totiž dokážeme, že na to skutečně máte!

Úzká spolupráce s řadou významných podniků a institucí je jedním z pilířů studijních programů na Unicorn College. I díky ní si velice dobře uvědomujeme přicházející nové trendy jak v oblasti informačních technologií, tak i v byznysu, a průběžně o ně obohacujeme naši výuku.

Prostřednictvím bakalářských studijních oborů vychováváme pro trh práce IT specialisty a digitální manažery. Absolventi oboru Management ICT projektů a Informační technologie jsou výborně připraveni na řízení, navrhování a realizaci rozsáhlých softwarových projektů. Mohou tak zastávat pozice ředitele projektu, business architekta, softwarového architekta, test architekta, vývojáře nebo konzultanta.

Obor Ekonomika a management připraví své absolventy na působení v nižším i středním podnikovém managementu a vybaví je nadstandardní schopností využívat k jejich práci informační a komunikační technologie. Naši absolventi jsou tak plně připraveni stát se tzv. digitálními manažery.

Uplatnění na trhu práce nebo bezproblémové navazující studium

Díky nabytým znalostem a zkušenostem získaným během stáží a praktické spolupráce s našimi partnery nacházejí studenti Unicorn College po ukončení školy široké uplatnění na trhu práce. Všichni absolventi se zájmem o navazující magisterské studium plní bez sebemenších problémů podmínky přijímacích řízení, úspěšně studují a obvykle se řadí mezi nejlepší studenty v ročnících.

„Ve spolupráci s Unicorn College navíc připravila ŠKODA AUTO Vysoká škola nový magisterský studijní obor Podniková ekonomika a řízení informačních systémů a požádala o jeho akreditaci. První studenti by do něj měli nastoupit již v příštím akademickém roce, tj. v září 2016,” říká k možnostem dalšího studia absolventů Unicorn College její rektor Jan Čadil.

V případě IT oborů se studenti seznamují s metodikami vývoje software, správou požadavků, objektově orientovanou analýzou a návrhem, objektově orientovaným programováním v jazycích Ruby, Java, C#, vývojem pro iOS, Android, Windows Phone, testováním software, administrací databáze Oracle apod. Díky oboru Ekonomika a management pak získávají přehled v managementu, marketingu, finančním nebo manažerském účetnictví, obchodování na finančních trzích, právu, daních, personalistice, projektovém managementu a dalších oblastech.

Projekty v CERNu nebo spolupráce s Apple

Studenti se rovněž zapojují do řešení zajímavých projektů (interaktivní učebnice pro iPady, mobilní aplikace pro iOS či Android), nebo se aktivně účastní mezinárodních výzkumných projektů (CERN).

„Unicorn College jako jedna z prvních vysokých škol v ČR ve spolupráci se společností Apple aktivně používá ve výuce iPady. Naši studenti například pod vedením vyučujících vytvořili aplikaci EUNIC App (http://eunicapp.eu), která sjednocuje programy kulturních institutů zemí EU a kterou si můžete do svých mobilních zařízení stáhnout zdarma z App Store nebo Google Play,” doplňuje Marek Beránek, ředitel Unicorn College.
Nedílnou součástí studia na Unicorn College je informační systém, ve kterém studenti naleznou k jednotlivým předmětům zpracované rozsáhlé studijní materiály, vyhodnocené všechny absolvované testy, mohou se podívat na své studijní výsledky, zarezervovat si knihu v knihovně nebo se například přihlásit na zkoušku. Mimo jiné všechny lekce, zkoušky a jiné důležité události, kterých se mají zúčastnit, mají ve svém elektronickém diáři, dostupném z mobilního telefonu nebo tabletu.

Studijní obory je možné studovat v prezenční, kombinované (dálkové) nebo individuální formě. Prezenční studium je realizováno prostřednictvím pravidelných přednášek a seminářů a jeho nedílnou součástí je i odborná praxe. V případě kombinovaného studia probíhá výuka formou samostudia a víkendových tutoriálů, které se konají jednou měsíčně. Individuální studium probíhá zejména formou intenzivních víkendových setkání a průběžných konzultací s vyučujícími. Na začátku semestru proběhne úvodní setkání, na kterém se student seznámí s náplní zapsaných předmětů, které má v semestru absolvovat. Vyučující jej upozorní na klíčová témata a identifikuje silné a slabé stránky studenta v jednotlivých tématech. Na konci setkání si student s jednotlivými pedagogy sestavuje studijní plán, ve kterém je specifikován zejména počet a rozsah konzultací.

U vybraných předmětů je studium doplněno dvoudenním intenzivním workshopem (pro studenty kombinované formy jsou určeny víkendové termíny), na kterém se ve spolupráci s partnery z praxe řeší prakticky orientované úlohy formou projektu.

Unicorn College má pro své studenty připravenou řadu možností a aktivit, které přispívají ke zpříjemnění studia, jako například možnost ubytování na vysokoškolských kolejích, výměnné studijní pobyty v zahraničí (Evropa, USA, Taiwan), English Club, studijní workshopy, výlety, vánoční večírek a další aktivity.

Více informací naleznete na www.unicorncollege.cz nebo www.facebook.com/UnicornCollege.

Přidáno: 30.10.2015, Zdroj: Unicorn College Autor: PR článek

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.