Připrav se na perspektivní práci v informačních technologiích a managementu

Blíží se doba, kdy více jak 7 miliard lidí a podniků a 35 miliard věcí bude používat internet. Každý, kdo tomu bude rozumět, ať z hlediska technologií, nebo využití v byznysu, najde atraktivní uplatnění na trhu práce. A to je šance pro Vás!

Na Unicorn College si i díky úzké spolupráci s řadou významných podniků a institucí velice dobře uvědomujeme přicházející nové trendy jak v oblasti informačních technologií, tak i v byznysu, a průběžně o ně obohacujeme naši výuku.

Prostřednictvím bakalářských studijních oborů vychováváme na trh práce IT specialisty a digitální manažery. Absolventi oboru Management ICT projektů a Informační technologie jsou výborně připraveni na řízení, navrhování a realizaci rozsáhlých softwarových projektů. Mohou tak zastávat pozice ředitele projektu, business architekta, softwarového architekta, test architekta, vývojáře nebo konzultanta.

Absolventi oboru Ekonomika a management jsou připraveni do nižšího a středního podnikového managementu s nadstandardní schopností využívat informační a komunikační technologie při své práci. Jsou plně připraveni stát se tzv. digitálními manažery.

Po vystudování naši studenti nacházejí především díky nabytým znalostem a získaným zkušenostem  široké uplatnění na trhu práce v oboru, který vystudovali. Všichni absolventi se zájmem o navazující magisterské studium bez sebemenších problémů plní podmínky přijímacích řízení, úspěšně studují a obvykle se řadí mezi nejlepší studenty v ročnících. ŠKODA AUTO Vysoká škola připravila ve spolupráci s Unicorn College nový magisterský studijní obor Podniková ekonomika a řízení informačních systémů a požádala o jeho akreditaci. První studenti by měli nastoupit v příštím akademickém roce, tj. v září 2016.

Studenti se v případě IT oborů seznamují s metodikami vývoje software, správou požadavků, objektově orientovanou analýzou a návrhem, objektově orientovaným programováním v jazycích Ruby, Java, C#, vývojem pro iOS, Android, Windows Phone, testováním software, administrací databáze Oracle apod. V případě oboru Ekonomika a management se seznamují s managementem, marketingem, finančním nebo manažerským účetnictvím, obchodováním na finančních trzích, právem, daněmi, personalistikou, projektovým managementem ad.

Studenti se rovněž zapojují do řešení zajímavých projektů (interaktivní učebnice pro iPady, mobilní aplikace pro iOS / Android), nebo se aktivně účastní mezinárodních výzkumných projektů (CERN). Unicorn College jako jedna z prvních vysokých škol v ČR ve spolupráci se společností Apple aktivně používá ve výuce iPady. Studenti Unicorn College například pod vedením vyučujících vytvořili aplikaci EUNIC App (http://eunicapp.eu), kterou si můžete do svých mobilních zařízení stáhnout zdarma z App Store nebo Google Play.

Nedílnou součástí studia na Unicorn College je informační systém, ve kterém studenti naleznou k jednotlivým předmětům zpracované rozsáhlé studijní materiály, vyhodnocené všechny absolvované testy, mohou se podívat na své studijní výsledky, zarezervovat si knihu v knihovně nebo se například přihlásit na zkoušku. Mimo jiné všechny lekce, zkoušky a jiné důležité události, kterých se mají zúčastnit, mají ve svém elektronickém diáři dostupném z mobilního telefonu nebo tabletu.

Studijní obory je možné studovat v prezenční, kombinované (dálkové) nebo individuální formě. Prezenční studium je realizováno prostřednictvím pravidelných přednášek a seminářů. Součástí studia je odborná praxe. V případě kombinovaného studia výuka probíhá formou samostudia a víkendových tutoriálů, které se konají 1x měsíčně. Individuální studium probíhá zejména formou intenzivních víkendových setkání a průběžných konzultací s vyučujícími. Na začátku semestru proběhne úvodní setkání, na kterém se student seznámí s náplní zapsaných předmětů, které má v semestru absolvovat. Vyučující jej upozorní na klíčová témata a identifikuje silné a slabé stránky studenta v jednotlivých tématech. Na konci setkání si student s jednotlivými pedagogy sestavuje studijní plán, ve kterém je specifikován zejména počet a rozsah konzultací.

U vybraných předmětů je studium doplněno dvoudenním intenzivním workshopem (pro studenty kombinované formy jsou určeny víkendové termíny), na kterém ve spolupráci s partnery z praxe řeší prakticky orientované úlohy formou projektu.
Unicorn College má pro své studenty připravenou řadu aktivit, které přispívají ke zpříjemnění studia, jako například možnost ubytování na vysokoškolských kolejích, výměnné studijní pobyty v zahraničí (Evropa, USA, Taiwan), English Club, studijní workshopy, výlety, vánoční večírek, kočárky a další aktivity.

Pro zájemce je 10. září připraven den otevřených dveří, na kterém se dozví podrobné informace o formě studia, provedeme je prostory a budou si moci popovídat s našimi absolventy a vyučujícími. Ke studiu je možné se přihlásit až do 25. září 2015.

Více informací naleznete na www.unicorncollege.cz nebo www.facebook.com/UnicornCollege.

Přidáno: 01.09.2015, Zdroj: Unicorn College Autor: PR článek

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.