Přijímací řízení na MZLU v Brně

MZLU

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe několik desítek tisíc odborníků.

„V současnosti na naší univerzitě studuje přes deset tisíc studentů (10 817). O studium v akademickém roce 2008/2009 mělo zájem 11 411 uchazečů, což je nárůst oproti minulému akademickému roku téměř o deset procent. Největší zájem je o studijní programy na Provozně ekonomické fakultě, na Agronomické fakultě a o třetí a čtvrté místo se dělí Lesnická a dřevařská fakulta a Zahradnická fakulta. Velký zájem byl i o studium na nové Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií“, uvedl prorektor pro pedagogiku Robert Pokluda.

„Přijímací řízení se liší podle fakult, a proto doporučujeme seznámit se na webových stránkách univerzity s jejich podmínkami, tj. do kdy a jakým způsobem mají být přihlášky ke studiu podány. Na naší univerzitě existují dvě formy podání přihlášky ke studiu, tj. elektronicky nebo písemně. Samozřejmě dáváme přednost elektronické verzi, ta je dokonce finančně výhodnější, uchazeči platí menší poplatky,“ radí prorektor.

Co se týká požadavků a znalostí na uchazeče, lze všeobecně říct, že o přijetí rozhoduje průměr známek ze střední školy a maturitní zkoušky, u některých fakult také Národně srovnávací testy SCIO a u oborů s výtvarným zaměřením (Výroba a tvorba nábytku, Zahradní a krajinná architektura) i talentové zkoušky.

„Všem zájemcům o studium na naší univerzitě bych doporučil navštívit Dny otevřených dveří, kde mají možnost prohlédnout si areál univerzity a její vybavení, získají potřebné informace o studiu, včetně studia v zahraničí, o možnostech ubytování, stravování a sportovního vyžití. To jim může také pomoci při jejich rozhodování,“ doplňuje prorektor MZLU v Brně, Robert Pokluda.

Přesné informace mohou zájemci o studium získat na http://www.mendelu.cz/cz/studium, nebo na stránkách jednotlivých fakult.

Přehled termínů Dnů otevřených dveří na jednotlivých fakultách

Fakulta Dny otevřených dveří Místo a čas Web Přihlášky do
Agronomická fakulta 9.1.09
23.1.09
Q01
10 hodin
af.mendelu.cz 31.3.09
Lesnická a dřevařská fakulta 12.12.08
30.1.09
děkanát LDF
10 hodin
ldf.mendelu.cz 31.3.09
Provozně ekonomická fakulta 9.1.09
23.1.09
6.2.09
Q01
13 hodin
pef.mendelu.cz 15.3.09
Zahradnická fakulta 7.1.
4.2.09
ZF Lednice
10,30 hodin
zf.mendelu.cz 28.2.09
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 19.12.08
16.1.09
30.1.09
děkanát FRRMS
od 13 hodin
frrms.mendelu.cz 14.4.09
Institut celoživotního vzdělávání 23. a 24.1.09 budova ICV icv.mendelu.cz 31.3.09

Studuj a bav se!

Na „Mendlovce“ se dá kromě studia i dobře pobavit. Svým studentům nabízí Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně spoustu zajímavých aktivit:

KULTURNÍ VYŽITÍ
- pořádání výstav, koncertů a plesů
- zlevněné vstupné do divadel
- více na: www.mendelu.cz

SPORTOVNÍ VYŽITÍ
- vlastní sportovní areál
- pronájem bazénu pro vodní sporty
- lyžařské kurzy a dalších outdoorové sporty
- více na: www.mendelu.cz

ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY
- pestrá nabídka stáží a pobytů v zahraničí
- zdokonalování se v cizím jazyce s rodilými mluvčími
- Mezinárodní studentský klub
- více na: www.mendelu.cz/int/

Přidáno: 16.12.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.