Přijímací řízení na Mendelovu univerzitu v Brně zahájeno!

Mendelova univerzita v Brně zahájila přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014. Pro zájemce o studium je připraveno 113 studijních oborů z toho 25 se studuje v anglickém jazyce. Přihlášky přijímá univerzita v elektronické podobě, více na is.mendelu.cz/prihlaska. Uchazeči také mohou využít pro komunikaci se současnými studenty naší univerzity facebookové stránky univerzity facebook.com/mendelu.

V rámci letošního přijímacího řízení, tj. pro akademický rok 2012/2013, si přihlášku na MENDELU  podalo 13 671 zájemců o studium, což je o 200 více jak v roce 2011. Do prvních ročníků se zapsalo přes 4 tisíce studentů.

„V současnosti na naší univerzitě studuje téměř jedenáct tisíc studentů na pěti fakultách a jednom vysokoškolském ústavu. Univerzita nabízí rozmanité spektrum studijních programů a oborů v prezenční (denní) i kombinované (při zaměstnání) formě studia“, řekl prorektor pro pedagogiku Ladislav Havel.

„Přijímací řízení se liší podle fakult. Proto doporučujeme seznámit se na webových stránkách univerzity s konkrétními podmínkami, tj. do kdy a jakým způsobem mají být přihlášky ke studiu podány,“ radí prorektor.

Některé fakulty přijímají na základě studijního průměru ze střední školy, některé uznávají SCIO testy, na některé obory je nutné absolvovat přijímací řízení (např. z matematiky, světového jazyka, testů studijních předpokladů, z biologie či fyziky). Na výtvarně zaměřených oborech jsou požadovány talentové zkoušky.

„Všem zájemcům o studium na naší univerzitě bych doporučil navštívit Dny otevřených dveří, kde mají možnost prohlédnout si areál univerzity a její vybavení, získají potřebné informace o studiu, včetně studia v zahraničí, o ubytování, stravování a sportovním vyžití. To jim může také pomoci při jejich rozhodování,“ doplňuje prorektor.

Přesné informace mohou zájemci o studium získat na www.mendelu.cz/cz/studium, nebo na stránkách jednotlivých fakult.

Dny otevřených dveří na MENDELU:

Agronomická fakulta MENDELU,
přihlášky do 31.3.2013
4. ledna, 18. ledna, 1. února 2013
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU,
přihlášky do 31.32013
7. prosince 2012, 1. února 2013
Provozně ekonomická fakulta MENDELU,
přihlášky do 11.3.2013
4. ledna, 18. ledna, 1. února, 24. února 2013
Zahradnická fakulta MENDELU,
přihlášky do 20.3.2013
16. ledna, 6. února 2013 v Lednici
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU,
přihlášky do 30.4.2013
11. ledna, 25. ledna, 15. února 2013

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně, od roku 2010 nese název Mendelova univerzity v Brně. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe několik desítek tisíc odborníků.

Přidáno: 23.11.2012, Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.