Přijímací řízení na Mendelově univerzitě v Brně

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně, od roku 2010 nese název Mendelova univerzita v Brně. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe několik desítek tisíc odborníků.


V současnosti na naší univerzitě studuje téměř jedenáct tisíc studentů na pěti fakultách a jednom vysokoškolském ústavu. Univerzita nabízí rozmanité spektrum studijních programů a oborů, některé z nich je možné studovat v anglickém jazyce či kombinovanou formou při zaměstnání.“, řekl prorektor pro pedagogiku Miroslav Havlíček.

Přijímací řízení se liší podle fakult, a proto doporučujeme seznámit se na webových stránkách univerzity s konkrétními podmínkami, tj. do kdy a jakým způsobem mají být přihlášky ke studiu podány,“ radí prorektor.

Některé fakulty přijímají na základě studijního průměru ze střední školy, některé uznávají SCIO testy, na některé obory je nutné absolvovat přijímací řízení (např. z matematiky, světového jazyka, testů studijních předpokladů, z biologie či fyziky). Na výtvarně zaměřených oborech jsou požadovány talentové zkoušky.

Všem zájemcům o studium na naší univerzitě bych doporučil navštívit Dny otevřených dveří, kde mají možnost prohlédnout si areál univerzity a její vybavení, získají potřebné informace o studiu, včetně studia v zahraničí, o možnostech ubytování, stravování a sportovního vyžití. To jim může také pomoci při jejich rozhodování,“ doplňuje prorektor.

Dny otevřených dveří na MENDELU 2012

Agronomická fakulta 6. ledna, 20. ledna, 3. února 2012 vždy v 10 hodin

Lesnická a dřevařská fakulta

3. února v 10 hodin

Provozně ekonomická fakulta 6. ledna, 20. ledna, 24. února vždy ve 13 hodin

Zahradnická fakulta

11. ledna, 1. února vždy od 10,30 hodin v Lednici
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 13. ledna, 27. ledna, 17. února vždy od 13 hodin

 

Přesné informace mohou zájemci o studium získat na http://www.mendelu.cz/cz/studium, nebo na stránkách jednotlivých fakult.Univerzita je také na Facebooku – Mendelova univerzita v Brně.

Bližší informace o Mendelově univerzitě v Brně najdete také v našem katalogu vysokých škol.

Přidáno: 06.01.2012, Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.