Přijímací řízení do postgraduálního studia v USA: Po zkoušce TOEFL se mění i GRE General Test

Na začátku února oznámila největąí americká testovací organizace Educational Testing Service (ETS) daląí kolo změn ve svých nejroząířenějąích testovacích programech. Po loňských změnách mezinárodně uznávané zkouąky z angličtiny TOEFL přichází na řadu zkouąka GRE vyľadovaná při přijímacím řízení do valné větąiny navazujících programů Master`s a Ph.D. na univezitách v USA. Nová verze nazvaná Revised GRE neboli rGRE se bude poprvé celosvětově testovat v září letoąního roku. Současná podoba zkouąky skončí k 31. červenci 2007.

Změny u GRE , podobně jako tomu bylo u zkouąky TOEFL, se budou týkat jak obsahu zkouąky, tak organizace testování. Test bude mít stejně jako dosud tři části - Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning, a Analytical Writing. Bude ale přepracován obsah jednotlivých sekcí tak, aby lépe odráľel dovednosti potřebné pro úspěch na vyąąích stupních vysokoąkolského studia. Otázky ve verbální sekci se nebudou tolik zaměřovat na slovní zásobu mimo kontext, ale spíąe na vyąąí úroveň kritického čtení. Matematická kvantitativní sekce přinese více práce s interpretací dat v reálných situacích a nově nabídne moľnost vyuľívat virtuální kalkulačku. U třetí části zkouąky, ve které se píąí dvě argumentativní eseje, se mění pouze formát a časová délka, název sekce se roząiřuje na Critical Thinking & Analytical Writing..

Revised GRE opouątí současnou formu počítačově-adaptivního testování, která přiřazovala úroveň obtíľnosti otázek aľ v průběhu zkouąky podle úrovně výkonu kandidáta, a vrací se k tradičnímu lineárnímu testu, kdy vąichni kandidáti testovaní ve stejnou dobu dostávají stejné otázky.

Místo průběľného testování přichází ETS u rGRE s pevně stanovenými testovacími termíny. Jejich počet v kaľdé zemi bude záleľet na objemu místní poptávky, můľe jich být aľ okolo 35 ročně. Sí» testovacích center administrujících GRE by díky internetovému testování, které GRE přebírá od zkouąky TOEFL, měla být hustąí neľ je tomu dnes.

Změny testu GRE pravděpodobně zakončují éru rozsáhlých změn u velkých amerických standardizovaných přijímacích zkouąek. Americká testovací organizace ETS aktuální úpravou zkouąek reagovala na volání po dokonalejąích testech, jeľ by lépe odráľely současné potřeby přijímacího řízení na amerických vysokých ąkolách i moľnosti současných technologií.

Podrobné informace o novém Revised GRE General Test včetně ukázek jednotlivých sekcí nového testu lze najít na oficiální webovské stránce zkouąky www.gre.org. Aktuální informace o testování zkouąky GRE v České republice zájemci najdou na www.fulbright.cz/testy/gre.shtml.

Přidáno: 13.02.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.