Přihlásit se do soutěže jazyková cena Label je možné do 6. června

Letošní ročník Evropské jazykové ceny Label 2011 je věnován inovačním jazykovým projektům. Soutěže se může zúčastnit jakákoli instituce nebo organizace, která se zabývá výukou jazyků. Účastníci přitom mohou přihlásit jak běžící, tak již ukončené projekty. Současně mohou být přihlášeny projekty realizované v rámci Programu celoživotního učení – Comenius, eTwinning, Leonardo da Vinchi, Grundtvig a Erasmus.

Hlavním cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit zajímavé projekty v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou i laickou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky. V České republice spravuje program Label Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb.

V České republice se jazyková cena Label uděluje od roku 2002. Počátky programu Label sahají do roku 1995, kdy se Evropská komise rozhodla vytvořit podmínky pro to, aby každý občan ze zemí EU ovládl kromě mateřštiny další dva jazyky. Evropská jazyková cena Label je již čtvrtým rokem součástí jednoho z komunitárních programů EU, konkrétně Programu celoživotního učení.

Neváhejte přihlásit svůj projekt, iniciativu většího i menšího rozsahu a získat prestižní certifikát i finanční odměnu.

Více informací naleznete na: www.naep.cz.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.