Příběh vzniku projektu ECCE

Od října 2011 běží multilaterální projekt přenosu inovací z programu Leonardo da Vinci „Education of Career Counsellors around Europe“ (ECCE), který koordinuje občanské sdružení Aspekt. Jeho základem je přenos vzdělávacího programu pro kariérové poradce z Norska do České republiky, Německa, Španělska a Polska. K realizaci v této podobě by asi nikdy nedošlo bez předcházejících několika akcí z programů LLP. Podívejme se na příběh jeho vzniku popořadě.

Na začátku byla účast členky sdružení na kontaktním semináři programu Grundtvig. Seminář pořádala islandská národní agentura. Tam došlo v roce 2004 ke klíčovému seznámení se koordinátora s p. Øysteinem Raustølem, představitelem OR Counselling, jednoho z norských partnerů v ECCE, a vzniku stabilní a velmi přínosné spolupráce. Ta se v průběhu let udržovala a dále rozvíjela a v roce 2009 se stala základem projektu partnerství z programu Grundtvig nazvaného „Current European Career Counselling“. Do něho se zapojili další partneři se zájmem o kariérové poradenství. Toho německého potkala zástupkyně koordinátora na další akci, tentokrát konferenci programu Grundtvig. Databáze zájemců o spolupráci na LLP programech nabídla zase kontakt na polského partnera. V průběhu spolupráce došli partneři mj. k závěru, že vzdělávání kariérových poradců v zapojených zemích není na potřebné úrovni.

A pak přišlo další zásadní setkání a seznámení, tentokrát s panem Tronem Inglarem z tehdejší Akershus University College, nyní Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. To se odehrálo v průběhu partnerského setkání v Norsku v září 2010. V rámci návštěv odborných zařízení zajistil pan Øystein Raustøl návštěvu této instituce. Profesor Tron Inglar tam prezentoval jejich studijní program pro kariérové poradce, jehož byl odborným garantem. Z návštěvy a získaných informací byli všichni nadšeni. Něco takového v našich zemích chybí. Pan Inglar byl potěšen naším skutečným zájmem o oblast poradenství a vzdělávání poradců. Slovo dalo slovo a předběžně přislíbená spolupráce se začala realizovat v rámci přípravy (zatím) posledního multilaterálního projektu přenosu inovací  programu Leonardo da Vinci ECCE. Koordinátor pozval pana Trona Inglara do České republiky a ten navštívil na začátku roku 2011 náchodský Aspekt a společně připravili koncept tohoto projektu. Setkání se zúčastnil ještě nový partner, psycholog Michael Benesch z Rakouska, kterého koordinátor znal díky tentokrát multilaterálnímu projektu Grundtvig, FCC.

A dostáváme se na konec, respektive na začátek nového projektu, ECCE. Vše vyústilo v úspěšné podání žádosti o grant na tento projekt v rámci programu Leonardo da Vinci, Multilaterální projekty/Přenos inovací v únoru 2011. V něm již došlo k novým kontaktům a užitečným výměnám informací a nyní se pracuje na přenosu vzdělávacího programu. A příběh tak může mít další pokračování. Věříme, že nové impulsy budou neméně užitečné a přínosné.

Přidáno: 03.05.2012, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.