Příběh Renaty Kostelníkové, studentky a zaměstankyně italské jazykové školy “Leonardo da Vinci”

Když jsem v březnu v roce 2000, přijela poprvé do romantické Florencie, vůbec jsem netušila jak moc mě toto umělecké město změní a naplní můj život.

Mým dlouhodobým plánem byla cesta do Ameriky, ale osud mě postavil před nelehké rozhodování, které v té chvíly změnilo mé plány a dnes i můj život. Přes všechny obavy blízkých jsem ale následovala hlas svého srdce, který mě v podvědomí uklidňoval, že je to pro mě ta správná cesta. Jen samotný název Florencie už ve mě vyvolával vzrušující pocity a velkou touhu poznat jedno z nejkrásnějších měst světa, které zůstalo téměř nedotčené od dob, kdy z něj renesanční umělci udělali šperk, jenž se stal bohatstvím celého lidstva.

S odvahou a optimismem jsem se, pevně rozhodnutá, vydala na dobrodružnou cestu 22leté rodačky z Moravy. Byla jsem otevřená přijmout novou realitu způsobu italského života, kultury a začít úplně od nuly včetně studia italského jazyka. Hned druhý den po mém příjezdu má cesta směřovala přímo do jazykové školy Leonadro da Vinci, o které jsem si předem zjistila, že patří k těm nejstarším a nejlepším ve Florencii. První den nás ve škole čekala uvítací a seznamovací party se studenty z celého světa a den na to jsme začali s výukou. Znalosti mé italštiny byly naprosto nulové a nedokázala jsem si vůbec představit, jak by asi výuka mohla probíhat. Všechno mě splývalo v jeden melodický hluk, ale uklidňovalo mě, že dalších 10 studentů rozdílného věku a národností na tom bylo úplně stejně.

Lekce standartního kurzu začínaly vždy 2 hodinovovou gramatikou, po které následovala druhá 2 hodinová konverzacní část, kde jsme mezi studenty používali probranou látku a zároveň se tak mezi sebou vzájemně poznávali. Nejvíce vzrušující pro mě bylo seznamovat se s novou kulturou všech národností, kterou tvořili převážně Američané, Angličané, Španělé, Japonci, Mexičané, Němci a Rakušané, občas nějaký Francouz. Z České republiky jsem v naší třídě byla jediná. Díky velmi přátelskému kolektivu učitelů, byly hodiny vždy zábavné, intenzivní a tomu odpovídaly i mé výsledky. Po 1 měsíčním intenzivním studiu jsem začala používat řadu slovíček a pronikat do nádherného temperamentního jazyka, který už sám o sobě mluví za celý italský národ plný optimistického naladění a chuti do života. Okouzlená těmito baječnými, spontánními lidmi, italským jazykem a stylem života jsem se rozhodla nadále vytrvat ve studiu italštiny a s chutí jsem investovala všechny své finanční úspory, abych si mohla prodloužit studijní pobyt a pokračovat dál ve studiu.

Občas mě studium už zmáhalo, ale stačilo vyjít do ulice, sednout si na schody chrámu a kochat se zdejší architektonickou krásou, rušným životem, který mě denně přihrával nové možnosti k seznámení a komunikace s lidmi, což mi hodně pomohlo odbourat určité zábrany a bariéry v mluvení.

Po čtyřech měsících studia jsem byla schopna používat základní fráze a díky studentskému vízu, které mi umožňilo pracovat 20 hodin týdně, jsem si vyzkoušela pracovat i v několika známých florenských restauracích a přiučit se dalším zajímavostem z kulinářského umění a navázat spoustu nových kontaktů z italsými domorodci.

Každý den byl v té době pro mě novou zkušeností, zážitkem a celkovým kulturním obohacením nejen na jazykové úrovni, ale ve všech aspektech života. Měsíce ubíhaly a z mého studijního měsíčního pobytu se najednou stal rok. Má italština byla už na slušné úrovni. Začala jsem si uvědomovat, že asi není jiného místa na světě, jež by ve stejnou chvíli vykazovalo tak vysokou úroveň civilizace, historie, umění, kultury, architektury a krajiny jako tento region nazývaný Toskánsko.

Vzhledem k tomu, že před 4 roky Toskánsko v ČR jěště nebylo tak známé, společně s mým přítelem, novinářem a fotografem, který velmi dobře zná tento region, jsme založili malou agenturu „Dojmy z Toskánska“, která české veřejnosti umožňuje objevení Toskánska více tajuplnějším a romantištějším způsobem. Bohužel život je zde je mnohem dražší a mnozí z našich potencionálních klientů mají problém akceptovat vysoké ceny tohoto regionu, který je považován za jeden z nejdražších na světě.

Měla jsem ale velké štěstí, protože mezi mými prvními klienty byli i známé osobnosti jako zpěvák Michal David a Vladimír Železný. Také oni zůstali okouzlení jako mnoho milionů lidí z celého světa, kteří sem přijedou obdivovat bohatství a dědictví, ze kterého dodnes tento region žije a které bylo vytvořené v období renesance, kdy byla Florencie považována za světové kulturní centrum dění.

Urývek z knížky „Itálie“ od Jaromír Neumanna:
Žádné italské město nebylo obdařeno talentem tak mnohostraným jako právě Florencie, kde dovedli spojovat praktickou podnikavost ve výrobě, obchodu a finančnictví s vědeckým bádáním, filozofíí i uměleckou fantazií. A nikde jinde se neuplatnily umělecké sklony v tak širokém rejstříku a v tak rozmanitých podobách.

Díky své slavné minulosti je stále ještě dnes považována za světově uznávané centrum v oblasti kultury, módy a především umění. Musíme ale uznat, že její minulost ji současně uvězňuje v nalezení její modernosti a Florencie tak pohodlně žije z dědictví této minulosti, která ji současně zabraňuje vytváření současných hodnot.

Aktuální funkce Florencie je tedy limitovaná na přenášení této minulosti a proto sem každým rokem přijíždějí milióny studentů, aby se dozvěděli o histori umění a naučili se důležitým předmětům jako je restaurování maleb, uměleckých děl a nábytku. Není náhodnou, že Florencie je národním sídlem restaurátorsví „opificio delle pietre dure“, kde se restaurují ty nejdůležitější díla ze všech italských muzeí. Proto nejuznávanější školy restaurátorství jako např. „Pallazzo Spinelli“ jsou právě zde.

Do Florencie se jezdí i za studiem módy, která se zde narodila v 60 letech s prvními módními přehlídky v bílém sále slavného paláze Palazzo Pitty, které pořádal známý módní návrhář, šlechtic a florenťan Emilio Pucci. Florencie má dnes jedno z nejdůležitějších sídel pro studium módy, mezi které patří např. Polymoda, která úzce spolupracuje s módním a technologiským institutem v N.Y. a připravuje budoucí módní návrháře, ale také marketingové operátory. V 70 letech zde v překrásném bývalém klášteře u etruského města Fiesole byla založená Evropská univerzita, která formuje budoucí kádry představenstva Evropské Unie v oblasti právní, ekonomické a v dalších vědních oborech. Fiesole je také známá díky své hudební škole, která byla založena učitelem a houslistou italského quarteta Pierem Farulli. V této škole vystudovali velcí talenti a mladí muzikanti, kteří zde studovali už od ranného dětství. Často zde ogranizují master class (třidy složené z učitelů), kde jezdí vyučovat velcí muzikantští umělci. Přítomný byl i český Milan Skampa.

Ve Florencii sídlí italská národní knihovna, kam v roce 1966 přijeli studenti nazývaní „angeli del fango“ (andělé z bláta) z celého světa zachraňovat statisíce cenných knih po katastrofické povodni řeky Arna.

Většina studentů, jezdí do Florencie ale především za studiem italského jazyka, protože z celé Itálie jen zde se mluví spisovnou italštinou bez dialektů. Spisovná Italština se zde zrodila už ve středověku a to díky známému poétovi a florenskému rodákovi
Dante Alighierimu, který zásluhou svého díla „Divina Comedia“ pokřtil florenštinu za národní spisovný jazyk. Proto tu nejspisovnější italštinu se můžete naučit jen v toskánském regionu a ve zdejších školách.

Mé štěstí nebylo jen v tom, že jsem mohla studovat italštinu právě ve Florencii, kde jsem hned získala dobrý přizvuk, jak mi řikají ostatní italové, ale mohla jsem delší dobu pokračovat v jazykovém studiu italštiny díky spolupráci s jazykovou školou Leonardo da Vinci, které jsem nabídla překlad a tvorbu webových stránek do českého jazyka, který umožňuje přímý kontakt českým klietům s českou operátorkou v Itálii.

Pracujeme s klienty z celého světa, kteří nás kontaktují především prostřednictvím našich webových stránek, přeložených do všech světových jazyků a online registrovaných ve všech příslušných zemích. Mezinárodní složení sekretářek v našem centrálním marketingovém oddělení ve Florencii umožňuje tedy vždy rychlou komunikaci prostřednictvím emailu a podání všech důležitých informací o studiu v příslušném mateřském jazyce.

Naše jazyková škola byla založena již v roce 1977 a patří k nejstařším ve Florencii, proto má dlouholetou zkušenost a specializuje se na výuku italského jazyka a kultury pro cizince v Itálii. Budovy našich škol se nachází vždy v historickych centrech Florencie, Říma, Sieny. Pro ty, kteří chtějí trávit jazykový pobyt u moře, nabízíme letní sídlo ve Viareggiu.

Jsme zakladatelem italské jazykové akademie AIL - Accademia Italiana di Lingua, partnerem ASILS - asociace italských jazykových škol pro cizince a úředně uznávaná italským ministerstvem školství.

Kurzy jsou otevřené během celého roku, začínají každé dva týdny ve všech znalostních úrovních a je možno studovat neomezeně podle vašeho zájmu. Oblíbený standardní kurz má 20 hodin týdně je základní bázi pro všechny jazykové úrovně. Pro náročnější studenty máme připravené kurzy intenziv plus, privátní výuka – one to one, dlouhodobý standardní kurz, přípravné kurzy na mezinárodní diplomy „ Firenze“ a studium na italských univerzitách, pro učitelé italštiny projekt „ Socrates comenius“.

Pro specialisty v určitém oboru, nabízíme profesní kurzy, kde je výuka soustředěna na problematiku konkrétní profese. V základní nabídce jsou obory jako marketing, managemet, právo, korespondence, finančnictví, cestovní ruch, zdravotnictví atd. Na žádost klienta jsme schopni zajistit jakýkoliv profesní kurz „šitý na míru“. Zájemcům o italskou kulturu, dějiny, umění, malbu či kresbu můžeme nabídnout kategorii kulturních kurzů, které obohatí jejich znalosti nejen na jazykové úrovni. Pro všechny studenty zajišťujeme ubytovaní ve studentských apartmanech, hostitelských rodinách a pro náročnější i pronájem vlastních bytů.

Mnoho studentů k nám přichází na základě doporučení od dřívějších absolventů kurzů, protože ocenili to, co jsme jim poskytli:
- příjemný, dynamický a vysoce kvalifikovaný kolektiv lektorů zaručující výsledky v krátkém čase
- malé mezinárodně složené skupiny (max. 12 studentů ve třídě)
- vždy nápomocný administrativní personál a asistece v českém jazyce během vašeho studijního pobytu
- mezinárodně uznávané diplomy „Firenze“
- široký kulturní program volného času, který škola bezplatně pro své studenty zajišťuje
- přijatelné ceny.

Závěrem bych jen dodala, že po vstupu ČR do Evpropské unie budeme jako ostatní členové EU mít právo se volně rozhodovat o délce našeho studijního jazykového pobytu v zahraničí a navíc mít i možnost legálně pracovat a přivydělávat si během studia.

K této příležitosti se škola Leonadro da Vinci rozhodla darovat jazykový pobyt s vlastním výběrem školy šťastnému vylosovanému výherci, který odpoví na náš kvíz na našich stránkách www.jazykove-pobyty-italie.cz, kde najdete další informace o studiu.

Budeme se těšit na setkání se s Vámi v našich jazykových školách v Itálii!!

Všechny milovníky Itálie a itaštiny, srdečně z Florencie zdraví

Renata Kostelníková


Autorka: Renata Kostelníková - Scuola Leonardo da Vinci

Přidáno: 07.04.2004, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.