Prezentační seminář programu kreativního vzdělávání pro školy Creative partnerships

Srdečně Vás zveme na seminář k představení britského programu kreativního vzdělávání Creative Partnerships, který se uskuteční 28. února 2012 v čase od 10.00 do 12.30 ho v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.

Program kreativního vzdělávání Creative Partnerships je systémová cesta k zviditelnění školy, navýšení jejího tvůrčího potenciálu a přímému zvýšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Ačkoliv operuje s pojmy umění, tvořivost a kreativita, důsledky tohoto programu sahají mnohem dále než na rovinu uměleckých předmětů.

Creative Partnerships je první možnost pro české školy převzít systém, který propojuje kreativní vzdělávání s komunitními aktivitami a zapojením umělecké a odborné veřejnosti. Zároveň to není pilotáž něčeho naivního a neodzkoušeného, ale naopak adaptace propracovaného systému ověřeného ve Velké Británii na ¾ milionu dětí a tisících škol, které se do programu zapojili. Program Creative Partnerships nezatíží školu administrativně a finančně a dlouhodobě nenavýší pracovní zatížení pedagogického sboru.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen vedoucím pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU a pedagogickým pracovníkům těchto škol.

Co přesně se na semináři dozvíte?

  • Jakým způsobem je program Creative partnerships realizován ve Velké Británii
  • Jaké jsou jeho přínosy pro školu, pedagogy a žáky
  • Příklady konkrétních kreativních vzdělávacích aktivit na školách ve Velké Británii
  • Simulace využití programu a jeho výhod na příkladu fiktivní české školy

Proč je Vaše přítomnost na tomto semináři nezbytná?

Seznámíte se s inspirativním programem kreativního vzdělávání a uvidíte, jak může úspěšná britská metoda fungovat v českém prostředí. Zároveň budete moci navázat partnerství pro případnou pilotáž a stát se tak prvními školami v ČR, které budou moci využít výhod programu kreativizace škol. Vybrané školy budou moci využít program kreativizace školy zdarma.

Organizační informace:

Seminář je zdarma, tlumočení do češtiny bude zajištěno. Na seminář je nutné se přihlásit zasláním přihlašovacího e-mailu s Vaším jménem, pozicí, jménem Vaší školy na e-mailovou adresu marianna.srsnova@crea-edu.cz.

Vaši přihlášku zašlete prosím nejpozději do 24. února 2012. V případě dotazů se prosím obraťte na Mariannu Sršňovou, tel.: 776 24 84 25, marianna.srsnova@crea-edu.cz.

Stručný popis fází programu Creative Partnerships

Na semináři Vám představíme, jak v praxi probíhá program Creative Partnerships ve Velké Británii a také možnosti jeho aplikace na českých školách. Program je realizován na školách v intenzivní spolupráci s vedením škol a pedagogy. Program má několik fází, se kterými Vás detailně seznámíme na semináři:

Fáze 1:
Tým kreativních manažerů se spojí se školou, která specifikuje své požadavky pro oblast a tému spolupráce.

Fáze 2:
Tým kreativních manažerů spolu s pedagogy a žáky vyberou nejvhodnější návrh řešení školou definovaného požadavku. Následně zapojí tematické odborníky (vědci, umělci, manažeři a další odborníci) do příprav a realizace programu. Možné oblasti spolupráce jsou:

A) Kreativizace výuky

Tematičtí odborníci spolupracují s pedagogy na přípravě a realizaci výuky kreativními formami.

Konkrétní příklady aktivit pro kreativní řešení témat stanovených školou:
a. Pro základní školy, např.:
i. finanční poradce se zapojí do výuky matematiky s cílem vysvětlit význam matematiky v životě dospělého člověka prostřednictvím simulací aktivit z denního života
ii. výtvarný umělec ve výuce biologie vede žáky ke zpracování tématu ekologických rizik a katastrof prostřednictvím komiksu
b. Pro SOŠ a SOU, např.:
i. odborník z technických oborů představí žákům software z praxe a žáci vymýšlí inovativní způsob jeho využití
ii. grafický designér spolu s žáky vytváří propagační materiály pro zemědělské produkty a technologie, tím žáci pochopí celý cyklus vývoje produktu až ke koncovému spotřebiteli
c. Pro gymnázia, např.:
i. genealog nebo historik se zapojí do výuky dějepisu tím, že s žáky vytváří jejich rodokmen, ve kterém žáci propojují jejich rodinnou historii s klíčovými událostmi 20. století
ii. ve spolupráci s hudebníky zpracovávají žáci témata z oblasti občanských práv a ústavy ve formě slam poetry a rapových skladeb

B) Kreativizace interních procesů a aktivit školy

Tematičtí odborníci hledají ve spolupráci s vedením školy kreativnější řešení interních procesů a aktivit.

Fáze 3:
Kreativní manažeři pomohou zpracovat škole systém, který zaručí udržitelnost kreativizace.

Fáze 4:
Škola je schopná samostatně pokračovat v kreativních řešeních, spolupracuje s rodiči, s místními kulturními organizacemi a dalšími subjekty

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si