Prezenční, nebo kombinované studium?

Vzdelani

Datum pro podání přihlášek na VŠ se kvapem blíží. Jste rozhodnutí, že chcete studovat, ale nevíte v jaké formě? Pojďme se teď tedy podívat, jaké výhody nebo naopak nástrahy vás čekají v prezenčních a dálkových formách studia.

 

Prezenční studium

Jak to funguje

Na začátku semestru si sestavíte rozvrh, který se bude pravděpodobně sestávat z nepovinných přednášek a povinných cvičení či praktik. Záleží samozřejmě na oboru a rozvrhu, ale tato forma studia vyžaduje častější docházku. Na oplátku vám nabídne častější kontakt s vyučujícími a spolužáky, čímž vám umožní daleko lépe sledovat dění na fakultě a univerzitě. Od spolužáků se určitě dozvíte zajímavé triky ke zkouškám nebo tipy na školní i mimoškolní akce. Máte možnost se do školního prostředí plně zapojit, nechodíte jen na občasnou „návštěvu“.

Výhody a nevýhody

Jedna z největších výhod prezenčního studia je status studenta, na který se váže například nárok na studentské slevy, například jízdné Studenta vstupy, koleje, stipendia. Zdravotní a sociální pojištění nebudete po dobu studia platit; zdravotní pojištění za vás bude odvádět stát a sociální se neplatí. Na druhou stranu máte omezené možnosti přivýdělku, jste ve většině případů odkázáni na víkendové nebo letní brigády.

Mohlo by se na první pohled zdát, že je tato forma studia časově náročnější. Tím, že jsou přednášky nepovinné, studium také vyžaduje menší domácí přípravu. Na nejasné věci se můžete zeptat během praktických cvičení. Stejně tak nejste omezeni například pracovní dobou a můžete si vybírat i z nabídky nepovinných předmětů nebo předmětů z jiných fakult. Totéž můžete samozřejmě i u studia kombinovaného, budete mít ale větší problém, si rozvrh upravit tak, aby vyhovoval vašim časovým možnostem.

Pokud chcete zažít skutečný studentský život a nemusíte nutně na plný úvazek do práce, určitě běžte studovat prezenčně. Studentská léta mohou být ta nejlepší a nejvolnější, která zažijete, tak se o ně zbytečně neochuzujte!

Kombinované studium

Jak to funguje

Kombinovaná forma studia nahradila v posledních letech formu dálkovou, v podstatě se dálkové studium jen jinak jmenuje. Jde o formu studia, při které navštěvuje student školu méně často, než je běžné u prezenčního studia. Do školy se chodí většinou v pátek nebo o víkendu, jedenkrát či dvakrát za měsíc (záleží ovšem na jednotlivých studijních programech, tyto informace si raději zjistěte předem, například ve studijním katalogu, na studijním oddělení nebo od případných budoucích spolužáků ve vyšších ročnících). Tato forma studia vyžaduje ovšem více času, než by se na první pohled mohlo zdát. Studium je náročnější, protože většinou chybí takzvaná „cvičení“, takže si student nemá kde zjistit případné chybějící informace nebo získat podporu vyučujícího či spolužáků. Jde v podstatě o jakousi formu samostudia s občasnými konzultacemi či přednáškami, komunikace s vyučujícími probíhá velmi často přes internet a jako podpora studentů stále častěji fungují e-learningové systémy. Od toho se odvíjí velký počet termínovaných úkolů, které budete muset jako „dálkaři“ plnit. Nikdo vás nebude upozorňovat na to, že za týden je deadline pro odevzdání seminárky nebo že se musíte dostavit na zápočtový test. Když seminárku neodevzdáte nebo se neuráčíte dostavit, vaše smůla. Na přednáškách se probírá jen nedůležitější nebo nejsložitější látka, zbytek je na samostudiu. Je také dost možné, že vzhledem k nízké hodinové dotaci po vás budou vyučující požadovat 80% až 100% účast na hodinách.

Obsah a rozsah požadovaných znalostí, který je pokryt za celý semestr, většinou odpovídá prenzenčnímu studiu, samozřejmě i zde existují výjimky. Je také dost možné, že vyučující budou automaticky předpokládat, že už v oboru pracujete a jen si zvyšujete či doděláváte kvalifikaci, těžko se jim pak vysvětluje, že děláte ve skutečnosti něco naprosto odlišného a skutečně nemáte ani páru, jak to v praxi chodí.

Výhody a nevýhody

Jako studenti kombinovaného studia bohužel přijdete o některé výhody, které vyplývají ze statusu studenta, nemůžete například žádat o některá stipendia a přijdete také o studentské slevy, což může vaši peněženku zabolet nejvíc. Do 26 let však máte nárok na slevu na dani a také nemusíte platit zdravotní pojištění. Studium je ovšem tak flexibilní, že k němu můžete v pohodě pracovat. O to náročnější bude ovšem studovat. Pracovat s časem a plánovat dopředu je jedna ze základních dovedností, kterou vás distanční studium naučí.

Je ovšem pravda, že některé obory se studovat kombinovaně nedají, neboť jsou extrémně náročné a vyžadují od studentů stoprocentní nasazení. U některých oborů je možný přestup z jedné formy studia na jinou.

A pro koho je tato forma studia primárně určena?

A ptáte se, kdo by byli vaši spolustudující, v případě, že byste se rozhodli pro kombinovanou formu studia? Tato forma studia je určena především pracujícím, rodičům na rodičovské dovolené nebo studentům, kteří již v jednom studijním programu studují a těžce by další prezenční studium zvládali.

Naše rada na závěr?

Nepodceňujte kombinované studium, může vás lecčím (hlavně svou náročností) překvapit. Každé studium i každá škola je však originál, některé prezenční studium může být časově i obsahově daleko méně náročné než mnohé dálkové studium. Předtím, než se rozhodnete, ať už se rozhodnete jakkoliv, si zjistěte co nejvíc informací nejen ze studijních katalogů, ale zkuste vyzpovídat i známé (i neznámé), kteří již daný obor studují.

A sledujte naše stránky!

V Katalogu škol a agentur najdete seznam vysokých škol s informacemi o oborech a o formách studia.

 

Přidáno: 05.12.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Dagmar Wiesnerová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

Jazykové kurzy v zahraničí

14 jazyků, 40 zemí, více než 200 destinací. Standardní, intenzivní a přípravné kurzy ke zkouškám, business kurzy, kurzy pro manažery, kurzy pro mládež. Nejlepší ceny v Česku plus stálá nabídka slev. Organizace pobytu švýcarskou společností ESL Education s pobočkou v Praze.

Vzdělání jako investice do budoucnosti

„Na VŠMIEP se snažíme o to, aby studenti měli znalosti přesahující jejich obor. Specializujeme se na tři základní obory, které jsou v dnešní době těsně spjaté - ekonomika, IT a právo.“ Rozhodněte se pro studium na soukromé VŠ a vyberte si obor, který Vám Vaši finanční investici vrátí v podobě lepšího uplatnění na pracovním trhu a možnosti pracovního růstu.

Přečtěte si

Na pohovoru říkej vždycky pravdu, aneb 10 otázek, které by tě neměly zaskočit
„Omlouvám se, že jdu pozdě,“ do kanceláře vstoupí další člověk, očividně druhý personalista. To tu na mě budou dva? Navíc se mě ptá na to stejné co ten první. Aspoň že je sympatický, ne tak škrobený jako ten první, třeba bych k němu mohl být…
Studium na VŠ: Kdy poslat přihlášku a kdy vyrazit na přijímačky?
Jenom co skončila vánoční pohoda, už máte na triku starosti s vysokou školou, a to za sebou nemáte ještě ani maturitu. Ale klid. Když už absolvujete administrativní kolečko kolem přihlášek a pak se zvládnete ve správný čas dopravit na…
Jak se o zkouškovém zbytečně nestresovat
„Tak mě vyhodil!“ vykřikne kolega a oddupe do hospody. Druhý z nás si povolí knoflíček u krku; za deset minut se vrací s nadávkami a F-kem. A další a další a další. Přijdu na řadu jako pátý, košili úplně propocenou, ale světe div se, všechno…
Spolky na VŠ: Spolčete se s ostatními studenty proti nudě
Nový semestr začal a rozvrh je jasný. Možná se ale někteří z vás ptají, jak naložit s volným časem. Vysokoškolský studentský spolek vám může nabídnout nové kontakty a přátele, praxe a stáže, pracovní příležitosti, různé benefity, ale hlavně…
Novinky v přihláškách a přijímacích zkouškách na SŠ
Jaro bývá ve školním prostředí zmiňování nejčastěji kvůli maturitám a přijímačkám na vysoké školy. Jenže jde také o období, kdy se malí školáci snaží dostat na vysněnou střední školu. V páté, v sedmé a deváté třídě mají žáci základních škol…