Prezenční, nebo kombinované studium?

Vzdelani

Datum pro podání přihlášek na VŠ se kvapem blíží. Jste rozhodnutí, že chcete studovat, ale nevíte v jaké formě? Pojďme se teď tedy podívat, jaké výhody nebo naopak nástrahy vás čekají v prezenčních a dálkových formách studia.

 

Prezenční studium

Jak to funguje

Na začátku semestru si sestavíte rozvrh, který se bude pravděpodobně sestávat z nepovinných přednášek a povinných cvičení či praktik. Záleží samozřejmě na oboru a rozvrhu, ale tato forma studia vyžaduje častější docházku. Na oplátku vám nabídne častější kontakt s vyučujícími a spolužáky, čímž vám umožní daleko lépe sledovat dění na fakultě a univerzitě. Od spolužáků se určitě dozvíte zajímavé triky ke zkouškám nebo tipy na školní i mimoškolní akce. Máte možnost se do školního prostředí plně zapojit, nechodíte jen na občasnou „návštěvu“.

Výhody a nevýhody

Jedna z největších výhod prezenčního studia je status studenta, na který se váže například nárok na studentské slevy, například jízdné Studenta vstupy, koleje, stipendia. Zdravotní a sociální pojištění nebudete po dobu studia platit; zdravotní pojištění za vás bude odvádět stát a sociální se neplatí. Na druhou stranu máte omezené možnosti přivýdělku, jste ve většině případů odkázáni na víkendové nebo letní brigády.

Mohlo by se na první pohled zdát, že je tato forma studia časově náročnější. Tím, že jsou přednášky nepovinné, studium také vyžaduje menší domácí přípravu. Na nejasné věci se můžete zeptat během praktických cvičení. Stejně tak nejste omezeni například pracovní dobou a můžete si vybírat i z nabídky nepovinných předmětů nebo předmětů z jiných fakult. Totéž můžete samozřejmě i u studia kombinovaného, budete mít ale větší problém, si rozvrh upravit tak, aby vyhovoval vašim časovým možnostem.

Pokud chcete zažít skutečný studentský život a nemusíte nutně na plný úvazek do práce, určitě běžte studovat prezenčně. Studentská léta mohou být ta nejlepší a nejvolnější, která zažijete, tak se o ně zbytečně neochuzujte!

Kombinované studium

Jak to funguje

Kombinovaná forma studia nahradila v posledních letech formu dálkovou, v podstatě se dálkové studium jen jinak jmenuje. Jde o formu studia, při které navštěvuje student školu méně často, než je běžné u prezenčního studia. Do školy se chodí většinou v pátek nebo o víkendu, jedenkrát či dvakrát za měsíc (záleží ovšem na jednotlivých studijních programech, tyto informace si raději zjistěte předem, například ve studijním katalogu, na studijním oddělení nebo od případných budoucích spolužáků ve vyšších ročnících). Tato forma studia vyžaduje ovšem více času, než by se na první pohled mohlo zdát. Studium je náročnější, protože většinou chybí takzvaná „cvičení“, takže si student nemá kde zjistit případné chybějící informace nebo získat podporu vyučujícího či spolužáků. Jde v podstatě o jakousi formu samostudia s občasnými konzultacemi či přednáškami, komunikace s vyučujícími probíhá velmi často přes internet a jako podpora studentů stále častěji fungují e-learningové systémy. Od toho se odvíjí velký počet termínovaných úkolů, které budete muset jako „dálkaři“ plnit. Nikdo vás nebude upozorňovat na to, že za týden je deadline pro odevzdání seminárky nebo že se musíte dostavit na zápočtový test. Když seminárku neodevzdáte nebo se neuráčíte dostavit, vaše smůla. Na přednáškách se probírá jen nedůležitější nebo nejsložitější látka, zbytek je na samostudiu. Je také dost možné, že vzhledem k nízké hodinové dotaci po vás budou vyučující požadovat 80% až 100% účast na hodinách.

Obsah a rozsah požadovaných znalostí, který je pokryt za celý semestr, většinou odpovídá prenzenčnímu studiu, samozřejmě i zde existují výjimky. Je také dost možné, že vyučující budou automaticky předpokládat, že už v oboru pracujete a jen si zvyšujete či doděláváte kvalifikaci, těžko se jim pak vysvětluje, že děláte ve skutečnosti něco naprosto odlišného a skutečně nemáte ani páru, jak to v praxi chodí.

Výhody a nevýhody

Jako studenti kombinovaného studia bohužel přijdete o některé výhody, které vyplývají ze statusu studenta, nemůžete například žádat o některá stipendia a přijdete také o studentské slevy, což může vaši peněženku zabolet nejvíc. Do 26 let však máte nárok na slevu na dani a také nemusíte platit zdravotní pojištění. Studium je ovšem tak flexibilní, že k němu můžete v pohodě pracovat. O to náročnější bude ovšem studovat. Pracovat s časem a plánovat dopředu je jedna ze základních dovedností, kterou vás distanční studium naučí.

Je ovšem pravda, že některé obory se studovat kombinovaně nedají, neboť jsou extrémně náročné a vyžadují od studentů stoprocentní nasazení. U některých oborů je možný přestup z jedné formy studia na jinou.

A pro koho je tato forma studia primárně určena?

A ptáte se, kdo by byli vaši spolustudující, v případě, že byste se rozhodli pro kombinovanou formu studia? Tato forma studia je určena především pracujícím, rodičům na rodičovské dovolené nebo studentům, kteří již v jednom studijním programu studují a těžce by další prezenční studium zvládali.

Naše rada na závěr?

Nepodceňujte kombinované studium, může vás lecčím (hlavně svou náročností) překvapit. Každé studium i každá škola je však originál, některé prezenční studium může být časově i obsahově daleko méně náročné než mnohé dálkové studium. Předtím, než se rozhodnete, ať už se rozhodnete jakkoliv, si zjistěte co nejvíc informací nejen ze studijních katalogů, ale zkuste vyzpovídat i známé (i neznámé), kteří již daný obor studují.

A sledujte naše stránky!

V Katalogu škol a agentur najdete seznam vysokých škol s informacemi o oborech a o formách studia.

 

Přidáno: 05.12.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Dagmar Wiesnerová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.