Prestižní Chapman MBA program na Anglo-americké vysoké škole v Praze

Logo Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.Od podzimu 2008 Anglo-americká vysoká škola (AAVŠ) sídlící na Malé Straně, nedaleko Karlova mostu, nabízí MBA program ve spolupráci s Argyros School of Business and Economics, Chapman University. Titul MBA je anglická zkratka pro Master of Business Administration.

Je to vysokoškolský studijní program, zaměřený na získání teoretických a praktických znalostí a dovedností potřebných k řízení podniku. V manažerské praxi je titul MBA globálně uznáván.

Hlavním rozdílem mezi MBA a ostatními magisterskými programy je silné propojení s praxí, důraz na aplikaci a praktické využití znalostí. MBA studium je velmi vážené a zaměstnavateli uznávané. Studenti a zejména absolventi MBA zastávají často vedoucí pozice ve významných společnostech.

Mimomořádná kvalita Chapman MBA programu na AAVŠ se opírá o 3 hlavní faktory.

Prvním je akreditace MBA programu – Chapman University MBA program je nositelem nejprestižnější americké akreditace AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) a patří tak mezi pouhých 540 ekonomických škol na celém světě, které podobnou akreditaci získaly. Dále má program regionální americkou akreditaci WASC (Western Association of Schools and Colleges). O kvalitě programu svědčí i bezprecedentně rychlé vyjádření České asociace MBA škol (CAMBAS), jejímž je AAVŠ členem.

Dalším faktorem kvality je personální zabezpečení. MBA program je ze 60% zabezpečen přímo přednášejícími z Argyros School of Business and Economics, Chapman University. Tato škola se pyšní uznávanými odborníky s doktoráty z Harvardu, Princetonu, Cornellu i dalších prestižních univerzit. Zárukou zásadního kvalitativního odlišení programu je Prof. Vernon L. Smith, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2002, který se podílí na akademickém rozvoji této školy a programu. 40% programu zabezpečí přednášející Anglo-americké vysoké školy s nejvyššími vědecko-pedagogickými hodnostmi a lety praxe ve finanční a obchodní sféře.

Třetím faktorem je cena. Celý program AAVŠ nabízí za 430 000 Kč, tedy cenu odpovídající řádově 50% ceny identického programu, vyučovaného stejnými odborníky Chapman University ve Spojených státech. Takto významná sleva je výrazem strategického zájmu Chapman University na rozšíření své působnosti v Evropě.

MBA program na AAVŠ trvá 16 měsíců a výuka je organizována víkendovou formou a je založena na nejlepších anglo-amerických vzdělávacích tradicích: interaktivní práci v malém kolektivu, důraz se klade na aplikaci teorií na konkrétní příklady z praxe a na extenzivní zapojení účastníků do vyučovacího procesu. Toto vyžaduje také domácí přípravu, individuální práci na projektech, ale také práci ve skupinách, pod vedením vyučujícího anebo samostatně, s nutností prezentovat nejen výsledky projektu, ale také zkušenosti s prací ve skupině. Program je rozdělen do 14 bloků, předmětů. Deset z nich je povinných, čtyři jsou volitelné. Program v rámci povinných předmětů pokrývá všechny důležité aspekty řízení podniku: finance, účetnictví, management, marketing, i strategické řízení. V rámci volitelných předmětů mají studenti možnost si program částečně přizpůsobit podle svých preferencí.

Předměty jsou organizovány blokově, většina probíhá tři víkendy, čtvrtý víkend je závěrečná zkouška. Pro ukončení programu musí student získat 52 kreditů, které odpovídají úspěšnému absolvování všech 14 předmětů. Program nevyžaduje dodatečné závěrečné zkoušky nebo psaní závěrečné práce.

Část programu se může absolvovat v Chapman University v Kalifornii. Studenti mají nárok absolvovat tam jeden předmět za školné, které platí v ČR. Studenti, kteří mají zájem absolvovat v USA větší část studia, musí platit lokální školné.

MBA program studentům zajišťuje teoretické a praktické znalosti potřebné pro řízení firmy. Obsahuje kurzy zaměřené na management, marketing, řízení lidských zdrojů, logistiku a řízení výroby, účetnictví a finanční řízení, ekonomií a strategický management. Program je ideální pro lidi s alespoň minimální pracovní zkušeností, kteří se chtějí dále zdokonalit.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 1. srpna, 2012, ale můžete se přihlásit v průběhu celého roku. Studium začíná koncem září, tento rok konkrétně orientací pro nové studenty 21. září. Více informací o MBA programu naleznete na www.praguemba.com.

Přidáno: 11.09.2012, Zdroj: Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.