Prestižní a kvalitní ekonomické vzdělání v Brně

PEF MZLU

(8.12.2009, Brno) V době, kdy řada zájemců o vysokoškolské ekonomické vzdělání řeší problém, na kterou školu si podat přihlášku, přichází Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně (PEF) s atraktivní nabídkou 8 bakalářských, 5 magisterských a 3 doktorských studijních oborů, v českém i  anglickém jazyce, v moderním prostředí. O prestiži fakulty hovoří i velký zájem uchazečů, jejichž největší nárůst zaznamenala v roce 2008 právě PEF a předčila tak ostatní ekonomické fakulty v Brně.

Často se hovoří o tom, že studium ekonomických oborů není v současné době perspektivní rozhodnutí, protože trh práce je těmito absolventy doslova zahlcen a najít uplatnění není vůbec jednoduché. S takovým problémem se ovšem PEF nepotýká, neboť, jak plyne z výzkumů projektu REFLEX, jen 6 % studentů do půl roku po absolutoriu nezískalo trvalé zaměstnání.

„Sami absolventi si nejvíce cení, že znalosti získané na Provozně ekonomické fakultě jsou dobře aplikovatelné i v praxi, a proto jsou vyhledávanými odborníky,“ uvádí prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka PEF. PEF MZLU - atriumVysoká míra flexibility studijních programů umožňuje studentům výběr atraktivních předmětů a sestavení rozvrhu dle jejich potřeb a přání. Ti aktivní tak mohou sloučit studium s prací či využít zahraničních stáží a pobytů, aniž by byli nuceni si prodlužovat studium.

O studium na PEF je stále větší zájem, jak potvrzují statistiky přijímacích zkoušek u ekonomických fakult v Brně v roce 2008. Z výsledků je zřejmý největší nárůst u Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, kde se počet přihlášek zvýšil o téměř 23 % oproti předcházejícímu roku, zatímco VUT a MU na svých ekonomických fakultách v letošním roce zaznamenaly mírný pokles oproti roku předchozímu.

„Zvýšený zájem studentů na naší fakultě nás potěšil, ale nepřekvapil. Vzhledem k dlouhodobé oblibě ekonomických oborů a dobrým výsledkům PEF,“ přiznává prof. Jana Stávková, děkanka fakulty. „Naše celoroční úsilí nám nyní přináší výsledky. Snažíme se ke studentům přistupovat jako ke svým zákazníkům, zjišťovat jejich potřeby a splňovat jejich přání,“ dodává vedoucí PR oddělení PEF Ing. Jiří Urbánek. Vysoký zájem studentů vyvolal také nový obor Cestovní ruch. Počet elektronických přihlášek představuje téměř 97 %, zbývající 3 % pak přihlášky papírové, což také významně zrychlilo a zefektivnilo zpracování údajů.

„Snažíme se také studentům zpříjemnit studium na fakultě atraktivním a moderním prostředím, které zahrnuje například bezdrátové vysokorychlostní připojení k internetu, stále se rozšiřující knihovnu, ale i třeba příjemné posezení v kavárně,“ uvádí Mgr. Jitka Machalová, Ph.D., proděkanka PEF. Komfort zvyšuje i uživatelsky velmi příjemný a kvalitní univerzitní informační systém vyvíjený přímo na univerzitě.

Provozně ekonomická fakulta se svou téměř 50letou tradicí je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě, na kterou se hlásí přes 5500 uchazečů ročně a jejich počet stále narůstá. Přihlášky ke studiu je možno podat v písemné či finančně výhodnější elektronické podobě do 15. 3. 2009. Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na PEF se konají 9. 1. 2009, 23. 1. 2009 a 6. 2. 2009 vždy v 13:00 v místnosti Q01 v budově Q.

Za PR oddělení PEF
Jiří Urbánek

Přidáno: 08.12.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.