Premiér Jan Fischer inicioval debatu s děkany o využití nové maturity při přijímacích zkouškách

MŠMT ČR

Nová maturita, kterou budou žákyně a žáci středních škol poprvé skládat v roce 2011, má mj. posílit partnerství mezi vysokými a středními školami. Návaznost vysokoškolského přijímacího řízení na státní maturitu přispěje ke snížení administrativy zátěže i efektivnějšímu využití finančních prostředků. Zvýší také prestiž středních škol a komfort uchazeček a uchazečů o studium na VŠ.

Praha, 20. ledna 2010

Vyplývá to ze závěrů  1. konference zástupců vedení fakult vysokých škol, která byla svolána z podnětu předsedy vlády Jana Fischera a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové.

„Smyslem konference bylo odstartovat diskuzi o možnostech budoucího modelu přijímacího řízení na vysoké školy s využitím nové maturitní zkoušky. Tento systém by měl přinést řadu pozitiv nejen studentům, kteří maturitní zkoušku složí, ale také samotným vysokým školám, zejména  z hlediska snížení administrativy a úspory finančních i lidských zdrojů," uvedl premiér Jan Fischer.

Podle ministryně školství Miroslavy Kopicové, která setkání s děkany řídila, je širší komunikace mezi středními a vysokými školami jedním z klíčových bodů inovace vzdělávacího systému ČR.

„Propojení přijímacího řízení s novou maturitou výrazně zvyšuje význam maturity jako takové. Maturitní vysvědčení bude v budoucnu nejen přesně odrážet úroveň znalostí každého středoškoláka, ale současně poslouží jako osvědčení předpokladů pro úspěšně zvládnutí příslušného oboru na vysoké škole," zdůraznila ministryně Kopicová.

Prostředníkem v diskuzi mezi vysokými a středními školami je podle slov Miroslavy Kopicové Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), které má přípravu Nových maturit na starosti. Ředitel CZVV Pavel Zelený pokládá diskuzi se zástupci vysokých škol za klíčovou pro pochopení celospolečenského významu a přínosu nové maturity. Maturitní zkouška může vysokým školám posloužit také jako nástroj pro organizaci a regulaci poptávky po vhodných uchazečích.

„Naším cílem je, aby byl význam nové maturity správně pochopen všemi zúčastněnými. Společným záměrem Ministerstva školství a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání je proto například uspořádání Maturitního informačního veletrhu orientovaného právě na komunikaci s vysokými školami," řekl Zelený.

Přidáno: 21.01.2010, Zdroj: MŠMT ČR Autor: Kateřina Böhmová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.