Přehled kurzů Ústavu TZB FAST VUT v Brně a jejich anotace

1. Větrání a klimatizace I
Problematika návrhu a provozu vzduchotechnických systémů pro tvorbu vnitřního prostředí budov. Aktuální zákonné předpisy, energetické a látkové bilance, vzduchotechnické elementy a systémy, jejich návrh, provoz a dopad na životní prostředí.
Délka kurzu – celosemestrální kurz 32 hodin (4x8 hodin)
Anotace
Základní problematika tvorby interního mikroklimatu vzducho­technikou. Vybrané fyzikální jevy a vlhký vzduch. Tepelně vlhkos­tní zátěž budov. Proudění vzduchu v místnostech, dist­ribuce vzduchu a její elementy. Přirozené větrání. Systémy nuceného větrání a teplovzdušného vytápění. Níz­kotlaká klimatizace, systémy a jejich návrh. Vysokotlaká klima­tizace, systémy a návrh. Chladivové systémy klimatizace. Strojovny vzduchotechniky. Recyklace tepla. Útlum hluku a chvění, návrh tlumicích elementů. Základy průmyslové vzduchotechniky. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských budovách.
Literatura:
- Gebauer G., Rubinová O., Horká H.: Vzduchotechnika, ERA Brno 2005
- Chyský J., Hemzal K.: Větrání a klimatizace, Praha 1993
- Odborné časopisy: Větrání, Vytápění, Instalace (VVI), Klimatizace
- Cihlář J., Gebauer G.: TZB – C, Vzduchotechnika-cvičení

2. Hodnocení tepelně vlhkostního prostředí vytápěných a klimatizovaných místností – právní předpisy, veličiny a jejich monitorování
Anotace
Problematika související se stavem tepelně vlhkostního vnitřního prostředí místností a budov. Aktuální zákonné předpisy, veličiny, jejich monitorování a hodnocení stavu prostředí.
Délka kurzu 4 hodiny (1 den)

3. Hluk ve větraných a klimatizovaných místnostech – právní předpisy, akustické veličiny a jejich monitorování
Anotace
Problematika související s akustickou složkou vnitřního prostředí místností a budov formované provozem vzduchotechnických systémů. Aktuální zákonné předpisy, veličiny, jejich monitorování a hodnocení stavu akustického mikroklimatu.
Délka kurzu 4 hodiny (1 den)

4. Zapojení kondenzačních kotlů a kaskád z kondenzačních kotlů
Anotace
Princip a funkce kondenzačních kotlů, navrhování kaskádových kotelen. Odlišnosti a výhody kaskádových zdrojů. Výpočty a navrhování kaskádových zdrojů, chyby prováděné projektanty a neodbornými firmami. Odvody a neutralizace kondenzátu.
Délka kurzu 4 hodiny (1 den)

5. Nové normy a jejich aplikace

5.1 Navrhování vnitřních vodovodů podle ČSN EN 806-2
Obsahem kurzu je podání informací a komentáře k těmto normám:
Vnitřní vodovody – názvosloví dle ČSN EN 806-1, navrhování podle ČSN EN 806-2, informace o prEN 806-3.
Délka kurzu 4 hodiny (1 den)

5.2 ČSN EN 832 – Výpočet potřeby energie na vytápění
Anotace
- výklad pojmů a definicí použitých v normě,
- zjednodušený postup výpočtu, stanovení potřeby tepla a potřeby energie na vytápění obytných budov tzn. tepelné ztráty budovy, roční potřeba tepla, roční potřeba energie,
- aplikace normy pro stávající budovy,
- příklady výpočtů.
Délka kurzu 4 hodiny (1 den)

6. Software a jeho využití pro projektování
ENSI – metodika energetického auditu budov
Anotace
Cílem tohoto kurzu je ukázka hlavních metod a nástrojů pro energetické audity budov. (Blíže bod 7.)
Délka kurzu 4 hodiny (1 den)

7.Energetické hodnocení budov s využitím „Klíčových čísel“
Cílem je seznámit účastníky s výše uvedenou metodou, která slouží k určení energetické bilance budov a je velmi výhodná zejména pro praktické aplikace. Je založena na referenčních hodnotách pro specifickou spotřebu energie Q (kWh.m-2.r-1) pomocí tzv. Klíčových číslech.
Délka kurzu 3 dny

Poznámka
1. Všechny kurzy proběhnou na Ústavu technických zařízení budov FAST VUT v Brně, Veveří 95, budova E1, místnost E 417 event. E 410.
2. Termín přihlášení na jakýkoli kurz je nejpozději 10 dní před jeho konáním.
Adresa Ing. Olga Šmídová, Ústav TZB FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
tel.: 54114 7936, 7921, fax.: 54114 7922
e-mail: smidova.o@fce.vutbr.cz

Přidáno: 18.04.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.