Práva v Praze, Brně a Olomouci: žádní „rychlostudenti“

MŠMT ČR

Praha, 20. listopadu 2009 - MŠMT dnes zveřejnilo výsledky kontrol na všech právnických fakultách v ČR. Jejich cílem bylo prověření standardní délky studií absolventů těchto fakult a byly provedeny na základě dat Sdružených informací matrik studentů.

Ministerstvo své šetření ukončilo zhruba před měsícem a následně vyzvalo rektory tří univerzit (Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci) o prošetření zjištěných nesrovnalostí. Rektor UK v Praze ověřil studium celkem 50 absolventů, rektor MU provedl kontrolu 117 absolventů a rektor UP v Olomouci zkontroloval ukončení studia u 11 případů. Všichni rektoři po prověření sporných případů shodně konstatovali, že u žádného z nich nezjistili rozpor s akreditovaným studijním programem a příslušným studijním a zkušebním řádem.

Z vysvětlení podaných třemi rektory vyplynulo, že studium uvedených absolventů je možno rozdělit do několika hlavních kategorií:

1) absolventi, kteří dříve neúspěšně studovali v témže nebo příbuzném studijním programu na vysoké škole v ČR a část tohoto studia jim byla uznána;

2) absolventi, kteří přestoupili z téhož nebo příbuzného studijního programu na vysoké škole v ČR nebo zahraničí (např. na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě);

3) absolventi, kterým byly uznány dílčích povinnosti absolvovaného studia v obsahově stejném nebo příbuzném studijním programu v České republice;

4) absolventi, kterým bylo uznáno splnění dílčích povinností z předchozího kursu celoživotního vzdělávání.

„Rektoři přistoupili k celé věci velmi zodpovědně a adekvátně vážnosti současné situace, což mě samozřejmě těší. Důležitý je už samotný fakt, že všechna šetření proběhla v relativně krátkém časovém horizontu. A samozřejmě zůstává potěšující, že žádní další „rychlostudenti" se na právnických fakultách neobjevili," uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová. Oslovení rektoři v dopisech svým podpisem podle ministryně potvrdili, že studia absolvovaná na uvedených právnických fakultách probíhala a byla ukončena přesně v souladu s příslušnými akreditovanými studijními programy a studijními a zkušebními řády. Za tato tvrzení nyní nesou plnou odpovědnost.

Přidáno: 23.11.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.