Praha se pro studenty na 5 dní stane sídlem OSN

Hlavní město se od 11. do 15. ledna stane dějištěm 4. výroční konference PRAMUN (PRAgue Model of United Nations). V jejím rámci bude 215 středoškolských studentů z celého světa v jednotlivých komisích diskutovat o tématech, která se aktuálně řeší v Organizaci spojených národů – mimo jiné o lidských právech, ekonomické pomoci zemím třetího světa, finanční pomoci při přírodních katastrofách, životním prostředí, problémech uprchlíků, odzbrojení či boji proti drogám. Jednacím jazykem je angličtina. Českou republiku zastupují studenti čtyř pražských gymnázií: Gymnázia Jana Nerudy (GJN), které je i spoluorganizátorem a garantem konference, Gymnázia Omská, Gymnázia Arabská a English International School of Prague.

Simulace modelu Spojených národů pro středoškoláky formou pravidelných konferencí je velmi populární po celém světě. V Evropě se koná mimo jiné v Londýně, Haagu, Paříži, St. Petersburgu či Bratislavě. Studenti GJN se v listopadu 2011 zúčastnili konference THSMUN na Tustin High School v Kalifornii; ti budou tvořit i jádro týmu pro pražskou konferenci PRAMUN. Praha se stane jejím dějištěm již počtvrté. V loňském roce přijelo do hlavního města na 150 delegátů z mnoha zemí (např. USA, Německo, Švýcarsko, Rusko, Turecko, Švýcarsko, Saudská Arábie, Uganda, Kamerun).

Konferenci PRAMUN ve spolupráci se společností Firebird Fine Arts Tours pořádá pražské Gymnázium Jana Nerudy (GJN) v Hellichově ulici, které je také garantem akce. GJN patří k nejlepším středním školám v České republice. Ve výsledcích loňských státních maturit, zveřejněných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se umístilo v rámci celé České republiky na druhém místě hned za pražským Prvním obnoveným reálným gymnáziem (PORG). Stalo se tak nejlepším tuzemským veřejným gymnáziem. Úspěšnost při přijetí studentů GJN na vysoké školy činila vloni 97 %. Řada studentů byla přijata právě na ty univerzity a obory, pro které je účast na konferenci PRAMUN vynikající průpravou: zahraniční vztahy, teritoriální studia, politologii, diplomacii či ekonomii.

Čeští studenti se na PRAMUN připravují již od září 2011 formou přípravných debat a seminářů. Aby se konference co nejvíce podobala skutečným zasedáním OSN, reprezentuje každý účastník jednu zemi, kterou dostane přidělenu o několik týdnů dříve, aby se na PRAMUN a postoje „své“ země k dané problematice mohl co nejlépe připravit. Témata k diskusi se každý rok mění; i členství v příslušné komisi dostanou studenti přidělené předem. Debaty v jednotlivých komisích řídí předem určený „Chair“ – předseda komise.

Renáta Rejmíšová, vedoucí sekce anglického jazyka GJN a garant PRAMUNu 2012 k motivům účasti studentů na konferenci uvedla: „PRAMUN je pro studenty vynikající příležitostí k poznání, jak OSN funguje v praxi. Účastníci konference se naučí například znát pravidla, podle nichž se řídí zasedání OSN, debatovat nad aktuálními celospolečenskými tématy v jednotlivých komisích a psát návrhy a rezoluce. To však podle názoru mnoha delegátů není to hlavní. Tím podstatným je možnost, že se mohou setkat s vrstevníky z celého světa, sdílet s nimi své myšlenky a diskutovat o nich, dále je rozvíjet, snažit se dospět ke vzájemné dohodě – a v neposlední řadě si při tom vylepšovat angličtinu. Na konferencích PRAMUN často vznikají přátelství, která přetrvávají mnoho let.

V rámci konference PRAMUN čeká na její účastníky bohatý oficiální i neformální program. Tradiční začátek PRAMUNu obstará diskusní fórum „Youth Forum“ ve středu 11. ledna, které slouží studentům pro vzájemné seznámení v jednotlivých komisích a je jakousi debatní „rozcvičkou“ před jednáním v komisích v rámci samotné simulace modelu OSN. Letošní témata fóra, s nimiž mají diskutující vyjadřovat svůj souhlas či nesouhlas, jsou dvě: 1) „Všemu, čemu rozumím, rozumím jen díky tomu, že miluji.“ (Citát L. N. Tolstého.) 2) „Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech.“ (Citát J. J. Rousseaua.) Na Youth Forum pak už v následujících dnech po zahajovacím ceremoniálu ve čtvrtek 12. ledna navážou samotné debaty v jednotlivých komisích v rámci simulace modelu OSN, které budou probíhat v pátek 13. a v sobotu 14. ledna. Konference vyvrcholí závěrečným ceremoniálem v Lichtenštejnském paláci. Vedle oficiálního programu budou mít studenti čas mimo jiné i na návštěvu pražských památek či na tanec během folklórního večera.

KOMISE A TÉMATA 4. VÝROČNÍ KONFERENCE PRAMUN

Komise pro lidská práva
- Transformace a refinancování Libye
- Rovné příležitosti v zaměstnávání žen

Komise pro ekonomiku a finance
- Vytvoření mezinárodního fondu pro financování a pomoc při přírodních katastrofách
- Mikrofinancování jako efektivní nástroj v zemích třetího světa

Komise pro životní prostředí
- Znečišťování světových vod plastovými odpady
- Problematika vody, která je již nyní dražší než ropa, jako zdroje potenciálního příštího velkého mezinárodního konfliktu

Sociální, kulturní a humanitární komise
- Problematika uprchlíků v regionu Středozemního moře; začleňování imigrantů do nových hostitelských zemí, které bude zajišťovat oboustranný vzájemný respekt a pochopení
- Globální drogová válka: její cena (nejen finanční, ale i důsledky pro lidské životy) a dopady ve světle poslední zprávy Globální komise pro drogovou politiku

Komise pro odzbrojení
- Monitoring posilování armády v Číně (zvláště agresivní expanze jejich námořních sil)
- Angažovanost NATO v Afghánistánu

Rada bezpečnosti

- Problematika Sýrie
- Nukleární posilování v Íránu
- Problematika státní suverenity Palestiny
- Pirátství v oceánech za hranicemi teritoriálních vod; efektivní cesty zmírnění problému

Podrobné informace o 4. výroční konferenci PRAMUN můžete najít na http://kabcizj.gjn.cz/pramun_2012.html.
Podrobné informace o 3. výroční konferenci PRAMUN v roce 2011 včetně fotografií najdete na http://kabcizj.gjn.cz/pramun_2011.html.

Bližší informace o Gymnáziu Jana Nerudy najdete také v našem katalogu škol.

Přidáno: 09.01.2012, Zdroj: Gymnázium Jana Nerudy

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.