Prague College nabízí od října nové kreativní a technické studijní programy

Prague College zahajuje od října výuku nově akreditovaných programů v rámci tzv. Higher National Diploma (HND), a to v oblastech: obchodu, grafického designu, počítačů a interaktivních médií. Tímto rozšířila stávající nabídku v oblasti obchodu o nové prakticky zaměřené programy. Pro poskytování typu těchto programů v anglickém jazyce získala Prague College akreditaci britské vzdělávací agentury Edexcel, která vyhodnocuje, reguluje a monitoruje programy vysokých škol ve Velké Británii.

Praktická alternativa

„Jde o programy velice praktické, a nebojím se říct, že nabízí profesně zaměřenou alternativu ve vyšším vzdělání,“ říká ředitel Prague College Douglas Hajek. „Po studiu HND lze navíc pokračovat v posledním ročníku bakalářského studia – a to buď u nás nebo přímo ve Velké Británii,“ upřesňuje.

Novým studijním programům, které Prague College nabízí, se zatím v České republice mnoho škol nevěnuje. Nedostatek možností studia těchto oborů na vysokých a vyšších školách je často ztížen tím, že studenti musejí projít řadou složitých a nebo neobjektivních talentových zkoušek. „V této zemi přitom existuje vysoký potenciál talentovaných a schopných mladých lidí, kteří by se tomuto oboru rádi věnovali,“ připomíná ředitel Hajek.


Další krok: Bachelor of Arts

Vstupním požadavkem ke studiu na Prague College je ukončené středoškolské vzdělání, adekvátní úroveň angličtiny pro jednotlivé programy, motivační dopis a v případě grafického designu a interaktivních médií může být zadán i praktický projekt. Jednotlivé programy HND trvají celkem dva roky a lze je zakončit bakalářským titulem.

Bakalářské studium po získání HND vyžaduje další rok studia, po němž student dosáhne mezinárodního titulu Bachelor of Arts (BA). Programy HND jsou vypracovány podle britské kvalifikační soustavy a jsou v souladu s požadavky Boloňského procesu Evropské unie, který stanovil pravidla pro nabízení vyššího vzdělávání. Absolventi programů získávají dovednosti, které mohou snadno využít. „Studium vybaví absolventy nejen teoretickými znalostmi, ale naučí je také získané znalosti využít v praxi. To stále ještě není právě obvyklé,“ poznamenává Hajek.

 

3 nové programy v kostce

>>> Program Graphic Design vybaví studenty znalostmi, které jsou potřebné v široké řadě profesí grafického designu - od kreativních pozic zaměřených na tvorbu 2D/3D vizualizace přes displej designu a interface designu až po product design. Studenti programu získávají široké porozumění oblastem designu, kreslících technik, multimédií a manipulace s obrázky. Základní dovednosti a techniky typické v pracovních prostředích jsou rozvíjeny díky úzké spoluprácí školy se společnostmi a grafickými studii v Praze.

>>> Program Interactive Media pokrývá oblast multimédií a grafického designu. Studenti budou vybaveni dovednostmi a znalostmi, které potřebují pro oblast počítačové grafiky, médií a animace. Dovednosti a techniky může student uplatnit díky úzké spolupráci školy s designovými studii a ostatními partnery včetně společnosti CIANT-International Centre for Art and New Technologies v Praze. Absolventi se uplatní v designových firmách, médiích, reklamních agenturách, internetových společnostech.

>>> Program Computing připravuje absolventy na práci v profesionálním a technickém prostředí. Studenti získají široké porozumění jednotlivým oblastem výpočetní techniky, které zahrnují systémovou analýzu, programování, platformu výpočetní techniky, designovou databázi, web design nebo e-business. Absolventi programu naleznou široké uplatnění v oblastech programování, systémové analýzy a designu, IT podpory a školení v oblasti informační technologie.

 

Cíle výuky

Prague College usiluje o rozšíření možností studia pro zájemce o kreativní a technické obory - a studium v anglickém jazyce. Studium je určeno pro čerstvé absolventy středních škol, zaměstnance společností, kteří si přejí vylepšit své znalosti v konkrétní oblasti a nebo ostatní, kteří mají mnoho praktických zkušeností a chtějí zpětně získat formální vzdělání. Cílem výuky je poskytnout absolventům kvalifikaci, která jim umožní rychlý vstup do pracovního prostředí a zajistí prostor pro další vzdělávání.

 

Autorka: Lucie Evjáková - Prague College

Přidáno: 08.09.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.