Pozvánka na veletrhy SCHOLA NOVA 2004 a European Education Fair

Veletrh SCHOLA NOVA 2004 se bude konat již po jedenácté v Praze ve Veletržním paláci od 23. do 25. března. Jedná se o specializovanou mezinárodní akci, která má své nezastupitelné místo v kalendáři veletrhů, které se v České republice uskutečňují v oblasti školství a vzdělávání. Je určena jak pro laickou, tak i pro odbornou pedagogickou veřejnost včetně studentů.

Cílem veletrhu je informovat a představit novinky vybavení a zařízení, které firmy připravují pro zpříjemnění a zmodernizování škol, výuku i mimoškolní činnost studentů. Novinkou na veletrhu je účast zahraničních škol - univerzit a středních škol ze Švýcarska, Anglie, Austrálie, Kanady, Rakouska, Holandska, Francie. Prezentovat se budou poprvé v České republice v samostatné expozici veletrhu – „European Education Fair“ - a nabízet tréninkové a výukové programy, hotelový management, informační technologie, ekonomické disciplíny, business management, výuku jazyků, MB, postgraduální programy. Jde o jedinečnou příležitost přímého kontaktu se zástupci jednotlivých škol, kterou jistě využijí především studenti a absolventi českých škol. Více informací na www.studentfair.org. Účast těchto škol na veletrhu SCHOLA NOVA zajišťuje švýcarská World Educate Association – www.worldeducate.org.

Pro rok 2004 byl projekt SCHOLA NOVA rozšířen o stále žádanější oblast celoživotního vzdělávání, zaměstnanost a uplatnění studentů v praktickém životě, nabídky personálních agentur, jazykové vzdělávání, konkurenceschopnost absolventů v nových podmínkách EU, rozvoj lidských zdrojů v ČR a poradenství.V červenci t.r. byla v Úřadu místopředsedy vlády ČR ustavena Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů, která převzala nad veletrhem SCHOLA NOVA 2004 svou záštitu. Její hlavní činností je právě podpora celoživotního a odborného vzdělávání a pomoc při snižování nezaměstnanosti v ČR.

Zajímavou a ceněnou součástí veletrhu je doprovodný program. Odborné semináře a setkání s odborníky ze státní správy jsou důležitým informačním zdrojem a i příležitostí ke konzultacím a diskusím o změnách, které v současné době před vstupem do EU ve školství probíhají. Dále se skládá z odborných seminářů, konferencí a prezentací firem. Do programu je možné se přihlásit současně s přihláškou na veletrh. Informace lze nalézt na www.bvv.cz/scholanova (r. 2003 a 2004).

V úvodním semináři vystoupí ministryně školství a další vedoucí pracovníci MŠMT. Hovořit se bude zejména o aktuálních otázkách ve školství, státní informační politice ve vzdělávání, školském zákoně a dalších tématech, které budou zajímat především odbornou pedagogickou veřejnost.

Další důležitý seminář bude věnován práci Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů. Náměstkyně místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj a lidské zdroje přiblíží odborné veřejnosti obsah Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR, která byla schválena vládou v minulém roce, a bude zevrubně informovat o činnosti krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů.

4. ročník konference „Internet do škol – a co s ním?“ pořádané na veletrhu SCHOLA NOVA sdružením BMI se tentokrát zaměří především na dvě aktuální témata, spojená s efektivním využitím internetu ve výuce. Prvním je úloha a možnosti vzdělávacích portálů a druhým tématem jsou zkušenosti z pilotních projektů I. vlny SIPVZ. Pilotní projekty byly určeny na podporu regionálního školství a předpokládají široké zapojení krajů při jejich realizaci. Na konferenci budou prezentovány výsledky projektů týkajících se různých typů škol i rozličných oblastí, v nichž se uplatňuje internet ve výuce.

Studenti, kteří mají zájem o studium v zahraničí, budou moci získat řadu nezbytných informací a podkladů od agentur, které zajišťují studijní pobyt mladých lidí v Austrálii a na Novém Zélandu, ale zejména přímo od řady australských vzdělávacích indstitucí, které budou na veletrhu přítomny. Novinkou je, že studovat může každý, bez věkového omezení. Studium na nástavbových školách je uznávané jako přípravka na univerzitu. Studentské centrum v Sydney poskytuje plnou podporu studentům po celou dobu jejich pobytu v Austrálii. Všechny typy kurzů jsou akreditované a plně uznávané v ČR.

Na veletrhu budou zastoupeny i organizace, které studentům poradí, kde a za jakých podmínek mohou získat potřebné finanční prostředky, pokud se ke studiu v zahraničí rozhodnou.

„I přes přechodné období je již dnes zřejmé, že po kvalifikovaných pracovních silách z Česka je a bude v zemích EU poptávka. Kdo bude mít opravdový zájem a odvahu vydat se do ciziny, má velkou šanci. Při hledání zaměstnání v zemích EU bude našim občanům pomáhat systém Evropských služeb zaměstnanosti, který bude fungovat u vybraných úřadů práce v sídlech krajů“, říká Miroslav Fuchs, náměstek ministra práce a sociálních věcí České republiky.

Účast na veletrhu je vhodná k prezentaci výukových programů středních, vyšších a vysokých škol, které ještě v jarním období mají volné kapacity pro studenty na další školní rok. Podmínky k účasti jsou pro školy výrazně zvýhodněné.

Na SCHOLA NOVA 2004 zvou Veletrhy Brno, a.s., obchodní realizace Praha - www.bvv.cz/scholanova.

V Praze dne 22.1. 2004
(mz)

 

Přidáno: 29.01.2004, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.