Pozvánka na 1. ročník veletrhu vzdělávání dospělých AEDUCA 2005

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na 1. ročníku veletrhu vzdělávání dospělých AEDUCA 2005, který se uskuteční ve dnech 25. - 26. listopadu 2005 v reprezentativních prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Veletrh je spolu s mezinárodní konferencí součástí Festivalu vzdělávání dospělých, pořádaného Filozofi ckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Nad akcí převzali záštitu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková, rektorka Univerzity Palackého prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík, primátor statutárního města Olomouce Ing. Martin Tesařík a prezident Asociace vzdělávání dospělých ČR PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.

Jedná se o první veletrh v České republice, jehož prioritním cílem je komplexně představit téma celoživotního vzdělávání. Vzdělávání dospělých je rostoucím odvětvím školského systému, který tak reaguje na požadavky praxe. Zde je vzdělávání dospělých nezbytností k udržení konkurenceschopnosti fi rem, krokem k efektivitě ve výkonu veřejné správy i možností zlepšení pracovního uplatnění jednotlivce. Cílem veletrhu vzdělávání dospělých AEDUCA 2005 je rovněž soustředit nabídku i poptávku oboru a umožnit vytváření sítí zainteresovaných institucí.

Na straně vystavovatelů přivítáme vzdělávací instituce, dodavatele učebnic, programů, výukových pomůcek, AV techniky, ubytování apod., dále instituce veřejné správy, asociace, neziskové organizace a fondy. Rovněž jsou vítáni výrobci a prodejci IT.

K návštěvě zveme zástupce subjektů, pro něž je vzdělávání dospělých klíčovou záležitostí -personalisty a management podniků, zástupce veřejné správy a dalších institucí, a dále rovněž odborníky, kteří se vzděláváním dospělých zabývají profesně - pedagogy, vedení škol apod.

Veletrh je otevřen také veřejnosti - jednotlivcům, kteří mají zájem o zvýšení kvalifikace a zlepšení pracovního uplatnění, a studentům. Druhý den veletrhu - 26. listopadu - se souběžně koná Den otevřených dveří Univerzity Palackého.

Pořádání Festivalu vzdělávání dospělých iniciovalo Středisko distančního vzdělávání FF UP, které veletrh ve spolupráci se zkušeným pořadatelem veletrhů, společností Omnis Olomouc, a.s., rovněž garantuje.

Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme k účasti na veletrhu vzdělávání dospělých AEDUCA 2005. Věříme, že se zde setkáme všichni, kdo máme co nabídnout, s těmi, kdo naše služby potřebují.

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková - vedoucí Střediska distančního vzdělávání FF UP a Ing. Daniel Vaverka - předseda představenstva Omnis Olomouc, a.s.

Více informací o veletrhu AEDUCA 2005 najdete na adrese www.aeduca.cz.

Přidáno: 22.11.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si