Pošlete přihlášku na vysokou školu včas!

Vzdelani

Pro maturanty jsou měsíce leden a únor spojeny nejen s postupnými přípravami na maturitu, ale jedná se také o dobu velkého rozhodování, které se týká výběru vysoké školy. Již jsme vás informovali o různých způsobech přijímacího řízení, o kterých jste si mohli přečíst v článku Připravte se včas na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale víte, kdy poslat přihlášku?

Vzdělání.CZ vám přináší přehled termínů podání přihlášek na bakalářské i magisterské studijní programy na vybrané vysoké školy v České republice.

Veřejné vysoké školy - Termín podání přihlášky

Vysoká škola Fakulta Bakalářské a magisterské studium Navazující magisterské studium
Masarykova univerzita
na všechny fakulty 1. 11. 2011 – do 29. 2. 2012 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012.
Karlova Univerzita
na všechny fakulty do 29. 2. 2012  
Univerzita Palackého v Olomouci
na všechny fakulty do 29. 2. 2012 do 29. 2. 2012
VŠE
Fakulta národohospodářská do 31. 5. 2012 do 30. 4. 2012
  Fakulta financní a účetnictví

do 31. 3. 2012

do 31. 5. 2012
  ostatní fakulty do 31. 3. 2012 do 30. 4. 2012
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera do 15. 3. 2012
do 15. 8. 2012
  Fakulta filozofická do 29. 2. 2012 do 30. 4. 2012
  Fakulta ekonomicko-správní do 28. 2. 2012 do 15. 4. 2012
  Fakulta elektrotechniky a informatiky do 31. 3. 2012 do 27. 7. 2012
  Fakulta chemicko-technologická do 31. 3. 2012 do 31. 7. 2012
  Fakulta restaurování do 18. 5. 2012 do 12. 6. 2012
  Fakulta zdravotnických studií do 29. 2. 2012 do 29. 2. 2012
Univerzita Hradec Králové
na všechny fakulty od 15. 12. 2011 do 29. 2. 2012  
 
Filozofická fakulta od 15. 12. 2011 do 29. 2. 2012 do 15. 4. 2012
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta do 31. 3. 2012  
  Fakulta regionálního rozvoj a mezinárodních studií do 30. 4. 2012  
  Provozně ekonomická fakulta do 11. 3. 2012 do 30. 4. 2012
  Zahradnická fukulta do 20. 3. 2012 do 25. 5. 2012
  Lesnická a dřevařská fakulta do 31. 3. 2012  
VUT
Fakulta informačních technologií do 15. 3. 2012  
  Fakulta chemická do 31. 3. 2012  
  Fakulta architektury dp 30. 11. 2011/Mgr. 15. 3. 2012  
  Fakulta podnikatelská do 29. 2. 2012 do 29. 2. 2012
  Fakulta stavební do 31. 3. 2012
do 31. 3. 2012.
  Fakulta strojního inženýrství do 31. 3. 2012 do 31. 3. 2012
  Fakulta výtvarných umění od 20. 9. do 25.11.2011  
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií do 31. 3. 2012 do 31.3.2012
  Ústav soudního inženýrství   do 31.3.2012
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd do 31. 3. 2012 do 31. 3. 2012
  Fakulta zdravotních studií do 31. 3. 2012  
  Fakulta elektrotechnická do 15. 4. 2012 do 15. 4. 2012
  Fakulta pedagogická do 31. 3. 2012 do 31. 3. 2012
  Filozofická fakulta do 31. 3. 2012 do 31. 3. 2012
  Fakulta právnická do 18. 3. 2012  
  Fakulta strojní do 6. 4. 2012  
Jihočeská univerzita České Budějovice
Ekonomická fakulta do 30. 3. 2012 do 30. 3. 2012
  Zemědělská fakulta do 31. 3. 2012 do 31. 3. 2012
  Fakulta rybářství a ochrany vod do 15. 3. 2012 do 15. 3. 2012
  Filozofická fakulta do 15. 3. 2012 do 25. 5. 2012
  Zdravotně sociální fakulta do 31. 3. 2012 do 31. 3. 2012
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta životního prostředí do 15. 3. 2012 do 31. 3. 2012
  Fakulta sociálně – ekonomická do 31. 3. 2012 do 31. 3. 2012
  Fakulta výrobních technoloogií a managementu do 31. 3. 2012 do 31. 3. 2012
  Fakulta umění a designu do 31. 12. 2011  
  Filozofická fakulta do 29. 2. 2012 do 29. 2. 2012
  Pedagogická fakulta do 31. 3. 2012  
  Přírodovědecká fakulta do 28. 2. 2012 do 28. 2. 2012
  Ústav zdravotních studií do 28. 2. 2012  

V současnosti existuje také mnoho soukromých vysokých škol, mezi kterými si mohou sudenti vybrat. Přehled termínů přihlášek na některé z nich najdete níže.

Soukromé vysoké školy - Termín podání přihlášky

Vysoká škola Bakalářské a magisterské studium Navazující magisterské studium
Vysoká škola finanční a správní
1. kolo 29.2.2012
2. kolo 31.3.2012
3. kolo 30.4.2012
4. kolo 31.5.2012
5. kolo 30.6.2012
6. kolo 31.7.2012
7. kolo 31.8.2012
1. kolo 30.4.2012
2. kolo 31.5.2012
3. kolo 30.6.2012
4. kolo 31.7.2012
5. kolo 31.8.2012
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
1. kolo 31. 5. 2012
2. kolo 17. 6. 2012
3. kolo 20. 8. 2012
4. kolo 10. 9. 2012
 
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
1. kolo 06. 6. 2012
2. kolo 27. 6. 2012
3. kolo 08. 8. 2012
4. kolo 05. 9. 2012
5. kolo 26. 9. 2012
 
Vysoká škola finanční a správní
1. kolo 29.2.2012
2. kolo 31.3.2012
3. kolo 30.4.2012
4. kolo 31.5.2012
5. kolo 30.6.2012
6. kolo 31.7.2012
7. kolo 31.8.2012
1. kolo 30.4.2012
2. kolo 31.5.2012
3. kolo 30.6.2012
4. kolo 31.7.2012
5. kolo 31.8.2012
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s
Přihlášky ke studiu přijímá škola v průběhu celého roku.  
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
termíny přijímacího pohovoru 26. 1., 29.3. 2012  
Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.
1. kolo do 30. 4. 2012
2. kolo do 30. 7. 2012
 
Prague College
1. kolo 26.srpna 2011
2. kolo 9. prosince 2011
3. kolo 6. ledna 2012
4. kolo 9.března 2012
5. kolo 1.září 2012

 
Akcent College
1. kolo 6. dubna 2012
2. kolo 8. června 2012
3. kolo 20. července 2012
4. kolo 31. srpna 2012
 

Seznam veřejných i soukromých vysokých škol v České republice najdete v našem Katalogu škol.

Přidáno: 10.01.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.