Poslední volná místa do semestrálních intenzivních přípravných kurzů

AMOS - vzdělávací agentura a nakladatelství

Pro všechny studenty, kteří nechtějí v přípravě na přijímací zkoušky na vysokou školu případně na jiné pomaturitní vzdělání ponechat nic náhodě otevíráme od února 2009 semestrální kurzy – komplexní intenzivní přípravný kurz, tzv. semestrální nultý ročník – a to v oborech právo, ekonomie, psychologie, medicína, humanitní vědy a Policejní akademie.

Připravili jsme Speciální přípravné kurzy na Testy studijních předpokladů a Obecné studijní předpoklady pro všechny studenty, kteří se hlásí na Masarykovu univerzitu nebo na vysokou školu, kde místo přijímacích zkoušek požadují Národní srovnávací zkoušky. Kurzy jsou víkendové, vyučují nejlepší čeští lektoři a v ceně kurzu je i literatura a pomůcky v hodnotě 800,- Kč. Kurzy stojí pouze 1590,- Kč a konají se v Brně.

Kurzy budou probíhat v Praze i v Brně o víkendu jednou za 14 dní nebo ve všední den každý týden, celková doba výuky bude trvat 4 měsíce. V Praze bude výuka probíhat buď ve čtvrtek nebo v neděli, v Brně v sobotu. Přihlášku na kurzy, které nabízíme za velice výhodnou cenu 4.990 Kč, můžete vyplnit prostřednictvím našeho vzdělávacího portálu www.KamPoMaturite.cz.

Jako vždy Vám AMOS nabízí u všech kurzů výuku v malých skupinách pod vedením zkušených, prověřených lektorů, pro které je samozřejmostí spokojenost studentů a individuální přístup. Každý student obdrží závěrečný „Certifikát o absolvování kurzu“, bude mít slevu na veškeré publikace nakladatelství AMOS 10% a dále slevu 5% na ostatní kurzy naší agentury.

Přihlášky zasílejte už nyní, abyste si zajistili volné místo - letos je o kurzy skutečně veliký zájem!

Semestrální intenzivní přípravný kurz na PRÁVA

je určen nejen pro studenty, chystající se na přijímací zkoušky na právnické fakulty, ale i asistentům a pracovníkům advokátních kanceláří a soudů, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti a zvýšit kvalifikaci.

Na kurzu se postupně seznámíte s následujícími tématy: právní logika, studijní a všeobecné předpoklady (stěžejní předměty), základy práva a právní terminologie, dějiny práva. K dispozici budou varianty z přijímacích zkoušek právnických fakult (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc) z minulých let, které se budou neustále procvičovat, probírat a zkoušet.

Semestrální intenzivní přípravný kurz na PSYCHOLOGII

je opět určen nejen studentům, připravujícím se na přijímací zkoušky na VŠ, ale i zájemcům o práci v psychosociálních poradnách, linkách důvěry, personálních agenturách, kteří si chtějí rozšířit znalosti v psychologii a využít je ke své práci.

Na kurzu proberete hlavní psychologické disciplíny (obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, klinická, sociální, pedagogická psychologie, biologické základy psychiky a další), v rámci sociální psychologie se zaměříme na více prakticky na sebeprezentaci, přiměřené sebeprosazení, neverbální komunikaci.  Rozebereme a vyzkoušíte si nanečisto „Rozhovor o motivaci a zájmech o studium psychologie“ a „Rozhovor o přečtené odborné i populárně vědecké psychologické literatuře“. Rovněž si vyzkoušíte analýzu krátkého videozáznamu mezilidské interakce a rozhovor v amgličtině nad původním odborným textem. Budete mít možnost vyzkoušet sami na sobě osobností test, test pozornosti, test inteligence aj.

Semestrální intenzivní přípravný kurz – STUDIUM SPOLEČENSKÝCH VĚD

je stejně jako předchozí semestrální kurz Psychologie určen nejen studentům, ale i pracovníkům psychosociálních poraden, personálních agentur a linky důvěry. Semestrální studium společenských věd je připraveno pro ty z Vás, kteří se hlásíte na filozofické, pedagogické, právnické fakulty a na další obory, kde je vyžadován tzv. všeobecný přehled.

Na kurzu se naučíte orientovat a nacházet souvislosti ve společenskovědních disciplinách, postupně seznámíte s následujícími tématy: Psychologie a sociální psychologie , Politilogie a mezinárodní vztahy, Sociologie , Filosofie a religionistika.

Semestrální intenzivní přípravný kurz – MEDICÍNA A FARMACIE

kurz je určen nejen studentům, připravujícím se na přijímací zkoušky na Lékařské fakulty, ale i maturantům, kteří se chtějí důkladně připravit na maturitní zkoušku z chemie a biologie.

Kurz plní částečně funkci prvních ročníků lékařských fakult. Prohloubíte své znalosti z přírodovědných disciplín nabyté předchozím studiem na gymnáziích a jiných středních školách, které potřebujete nejen k přijímacím zkouškám na vysokou školu, ale také k úspěšnému absolvování rekvalifikačních kurzů – masér, fyzioterapeut; a k další práci (instruktorské a trenérské).

Semestrální intenzivní přípravný kurz – EKONOMICKÉ FAKULTY

je určen pro všechny uchazeče o studium na ekonomických fakultách, kde je součástí přijímacího řízení matematika a cizí jazyky.

Kurz je ušit přímo na míru přijímacím zkouškám ekonomických fakult ČR. Jelikož přijímací řízení na ekonomické fakulty se skládá výhradně z přijímacího testu z matematiky a testů z cizích jazyků (gramatika), je tento intenzivní přípravný kurz zaměřen primárně na matematiku a testování znalostí z cizího jazyka. Výuka probíhá na základě výkladu daných tématických okruhů a rozboru všech příkladů a variant přijímacích testů. Přednášky jsou sestaveny podle pozměněné koncepce přijímacího řízení VŠE.

Semestrální intenzivní přípravný kurz – POLICEJNÍ AKADEMIE

je určen všem studentům, kteří se chtějí důkladně připravit na přijímací zkoušky na Policejní akademii ČR se zaměřením na hlubší orientaci a nalezení souvislostí v ekonomických vědách , osvojení základních pojmů a dat politických událostí a pozdějším absolventům a zaměstnancům policie.

V kurzu se zaměříme na orientaci v právním systému ČR a EU, získáte přehled z oborů kriminologie a kriminalistiky, naleučíte se orientovat ve společensko-vědních disciplínách. Vysvětlíme si teorii státu a práva, trestní právo a podíváme  se na přehled dějin filozofie, psychologie a sociologie.

Speciální kurz Obecných studijních předpokladů v Brně

Kurz je vhodný zejména jako příprava na Národní srovnávací zkoušky z OSP Scio. V obsahu a formě kurzu je zohledněno to, že kurz probíhá týden před jedním z termínů NSZ.

Na kurzu se rovněž uchazeči seznámí se statistikami, které se týkají testů OSP, resp. přijímání na fakulty/obory, kde testy OSP (v rámci NSZ) přijímací zkoušku nahrazují.

Speciální kurz Testů studijních předpokladů v Brně

Kurz je vhodný zejména jako příprava na přijímací zkoušky všechny fakulty Masarykovy univerzity (s výjimkou LF a FSS).

Obsah kurzu, způsob podání jednotlivých témat a řazení jednotlivých tématických celků vychází ze struktury TSP a naší několikaleté

praxe ve vedení přípravných kurzů TSP. Součástí kurzu je i internetový kurz TSP MU společnosti Aleph a dostatek originálních testů TSP pro domácí procvičování.

Přihlášky zasílejte prostřednictvím online objednávkového formuláře u jednotlivých kurzů KamPoMaturite.czna našem portálu www.KamPoMaturite.cz, přihlásit se můžete také telefonicky na tel: 606 411115, emailem kurzy@kampomaturite.cz nebo osobně na adrese AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7.

Přidáno: 04.02.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.