Podpora vědy a výzkumu je prioritou ministerstva školství

MŠMT ČR

Ministr školství Josef Dobeš prosadil tři zásadní programy na podporu lidských zdrojů v oblasti vědy a inovací. Cílem programů je přitáhnout nejlepší výzkumníky k práci pro české univerzity a vědeckovýzkumné organizace.

1. Program NÁVRAT

Hlavním cílem programu Návrat je vytvoření podmínek k návratu špičkových vědeckovýzkumných pracovníků do České republiky, zvýšit zájem těchto perspektivních vědců o kvalifikovanou práci v české výzkumné sféře a vytvořit i zájem českých výzkumných organizací o tyto osobnosti se zahraniční praxí. „Počítáme s možností podpory vybavení jejich laboratoří a vytvoření výzkumného týmu „na míru“, ve kterém bude pracovat přibližně 5 až 7 osob. Program vytvoří finanční a materiálně-technické zázemí pro minimálně 30 perspektivních výzkumníků s předchozí minimálně tříletou zahraniční,“ vysvětlil ministr školství Dobeš.  Program bude probíhat 7 let (2012 – 2019) a bude podporovat tří- až pětileté projekty. Celkový objem finančních prostředků na tento program je 465 milionů korun.

2. Program na podporu postdoktorandů

Ministerstvo školství zavádí nový program podpory výzkumu, který bude motivovat nejlepší mladé výzkumníky po doktorandském studiu k práci pro české univerzity a vědeckovýzkumné organizace. Jedná se o vznik nových postdoktorandských pozic mimo Prahu, které budou hrazeny z evropských peněz Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ministerstvo na tento účel vyčlenilo 2,3 miliardy korun. Poptávka ze strany vysokých škol a vědeckých institucí je však o celou miliardu vyšší, proto MŠMT zvažuje možné navýšení uvedené částky. V 1. kole výzvy uspělo 27 projektů (100% žádostí!) za 1,5 miliardy Kč. (viz příloha). Ve 2. kole bylo předloženo 38 projektů za 1,9 miliardy korun. Hodnocení těchto projektů teprve proběhne, k vyčerpání zbývá 800 milionů, uvažuje se tedy o navýšení této sumy.

Na podporu doktorandů a postdoktorandů poskytlo MŠMT letos prostředky i pražským vysokým školám. Celková částka pro pražské VŠ je 120 mil. korun. 80 mil. korun již bylo školám odesláno, 40. mil. korun odejde do konce roku.

Výběr postdoktorandů proběhne prostřednictvím výběrových řízení. Jednoznačným přínosem je, že instituce získají prostředky na jejich mzdu z evropských dotací a nikoliv ze svých zdrojů. „Zejména univerzity by měly plně využít tuto příležitost získat nejlepší pracovníky ze světa i z jiných českých organizací. Výzkumná pracoviště se stanou otevřenější a posílí se jejich konkurence, což povede k celkovému zvýšení kvality a efektivity výzkumu u nás. Touto výzvou hodláme přilákat i vědce ze zahraničí,“ uvedl náměstek pro evropské záležitosti Michal Zaorálek a dodal: „Zaměstnavatel postdoktoranda během jeho několikaletého působení dobře pozná a může mu později nabídnout trvalé zaměstnání. Uvedené přínosy jsou ještě násobeny tím, že tyto pracovní pozice budou financovány z evropských zdrojů.“

3. Výběr top manažerů pro centra excelence - Search committees

MŠMT spustilo na přelomu října a listopadu mezinárodní výběrové řízení pro získání 9 špičkových manažerů na pozice výkonných a vědeckých ředitelů, kteří stanou v čele pěti největších vědecko-výzkumných center, tzv. Evropských center excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tato vědecká centra za téměř 19 miliard korun vzniknou v České republice do roku 2015. Příjem přihlášek do výběrových řízení na top manažery končí 28. listopadu, resp. 13. prosince 2011.

„Výběr opravdu kvalitních ředitelů pro miliardová centra excelence je naprosto klíčový, protože má přímý dopad na jejich další provoz a celkovou udržitelnost projektů. Musíme mít na zřeteli, že tito „supermanažeři“ budou řídit instituce, na které jde z veřejných prostředků téměř 20 miliard korun a budou mít výrazný vliv na to, jakým způsobem bude česká věda vnímána v Evropě a ve světě,“ zdůraznil ministr Josef Dobeš.

Všechny podané žádosti jsou nyní posuzovány členy tzv. Search Committees, v nichž zasedají předem vybraní odborníci z České republiky i zahraničí v oblasti vědy a výzkumu spolu se zástupci pěti elitních center, pro která budou ředitelé vybíráni. Nejvhodnější kandidáti pak budou pozváni k osobním pohovorům, které proběhnou v únoru 2012 v ČR. Pracovní kontrakty by tak mohly být s vítěznými kandidáty uzavřeny zhruba v polovině příštího roku.

A. EU peníze základním školám

Z evropských fondů však směřuje finanční podpora i do základních a středních škol – jedná se o systém tzv. šablon, díky nimž je vyplňování žádostí o dotace pro školy snadnou záležitostí. V programu „EU peníze školám“ je k dispozici celkově 4,5 miliardy korun pro mimopražské základní školy. ZŠ si aktuálně podaly žádosti za 3,9 miliardy, z této sumy bylo do uvedeného data vyplaceno cca 2,2 miliardy korun.

„Díky jednoduchým šablonám si do poloviny listopadu letošního roku podalo žádost o dotaci 90 procent mimopražských základních škol a devadesáti procentům škol již byla zaslána zálohová platba,“ zdůraznil náměstek pro evropské záležitosti Michal Zaorálek. Základní školy měly doposud v programu „EU peníze školám“ největší zájem o šablony směřující k inovaci výuky prostřednictvím nových informačních technologií a o šablony zvyšující čtenářskou a informační gramotnost žáků.

B. Akce „EU peníze středním školám“

V tomto programu je k dispozici celkově 1,5 miliardy korun pro cca 1200 mimopražských středních škol. Od 30. 11. 2011 startuje přijímání finálních žádostí. O peníze budou moci školy žádat do vyčerpání alokace nebo nejpozději do 30. června 2012.

Seznam šablon – tedy na co konkrétně lze žádat o dotace:

  • Čtenářská a informační gramotnost – např. jak správně pochopit a číst odborné texty, manuály, odborné výkresy, apod.
  • Cizí jazyky - nově pro střední školy možnost vést výuku různých předmětů v cizím jazyce
  • Využívání ICT
  • Matematika
  • Odborné kompetence - NOVÁ ŠABLONA určená na:

- tvorbu moderních výukových materiálů (např. u přírodovědných oborů, fyziky, atd.) - snaha zvýšit přitažlivost vyučovaných předmětů pro studenty

- podporu praktického vyučování – praxe studentů středních odborných škol
- podporu odborných stáží učitelů ve firmách a soukromých podnicích

  • Finanční gramotnost
  • Inkluzívní vzdělávání - peníze určené na asistenty k postiženým dětem, na školní psychology, atd.
  • Podpora pedagogických pracovníků – mentoring - možnost podpořit cíleně a individuálně učitele v jejich rozvoji za pomoci mentora přímo ve škole

 

Přidáno: 01.12.2011, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si