PEF MZLU v Brně slaví 50 let – otevírá dveře zájemcům o studium i absolventům

PEF MZLU

(4. 2. 2009, Brno) Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně (PEF) nabízí mimořádnou příležitost před odesláním přihlášek seznámit se s jejím prostředím všem zájemcům o studium nejen ekonomických, ale i informatických oborů, a to 6. 2. 2009 ve 13 hodin v místnosti Q01 v budově Q. V rámci oslav 50. výročí založení fakulty se uskuteční velké setkání absolventů PEF. Asi největším lákadlem bude pro návštěvníky laboratoř virtuální reality.

O studium na PEF je stále větší zájem, jak potvrzují statistiky přijímacích zkoušek u ekonomických fakult v Brně v roce 2008. Z výsledků je zřejmý největší nárůst u Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně. „Počet přihlášek se zvýšil o téměř 23 % oproti předcházejícímu roku,“ upřesnil vedoucí PR oddělení PEF Ing. Jiří Urbánek. PEF jako nejstarší ekonomická fakulta na Moravě využívá svého kvalitního pedagogického i vědeckého zázemí a nabízí zájemcům o studium 8 bakalářských, 5 magisterských a 3 doktorské studijní obory. Výuka probíhá jak v českém, tak i anglickém jazyce. Nabízí tak studentům široký výběr oborů a specializací a to nejen v ekonomicky zaměřených programech, jako jsou Ekonomika a management nebo Hospodářská politika a správa, ale i v programech informatických.

Na PEF byl nově akreditován navazující magisterský obor Automatizace řízení a informatika, který patří do studijního programu Inženýrská informatika. „Akreditace oficiálně dokládá způsobilost pracovišť vychovávat odborníky také v technickém oboru Automatizace řízení a informatika, pro což fakulta dlouhodobě vytváří příznivé podmínky a investuje značné prostředky, jak do špičkového vybavení, tak do personálního zabezpečení tohoto oboru,“ vysvětluje doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., vedoucí Ústavu informatiky.

Pozornost si jistě získá příležitost navštívit unikátní pracoviště – laboratoř virtuální reality. Zájemci si ale budou moci prohlédnout i speciální učebnu vybavenou počítači od firmy Apple, seznámí se s informačním systémem fakulty a základními informacemi o studijních programech. „Snažíme se také studentům zpříjemnit studium na fakultě atraktivním a moderním prostředím, které zahrnuje například bezdrátové vysokorychlostní připojení k internetu, stále se rozšiřující knihovnu, ale i třeba příjemné posezení v kavárně,“ uvádí Jitka Machalová. Návštěvníci mohou také získat informace přímo od studentů PEF, kteří tento den pro uchazeče sami pořádají.

Historicky poprvé pořádá PEF oficiální setkání svých absolventů, a to 14. 2. 2009. Slavnostní zahájení proběhne v přednáškové místnosti Q03 v 10 hodin. „V tomto roce fakulta slaví 50. výročí svého založení. Za tu dobu ji opustilo již více jak 10 000 úspěšných absolventů, a proto naše oslavy jsou zaměřené i na ně“, uvedla děkanka fakulty prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Pro absolventy fakulta vydává každé dva měsíce časopis, v nejbližší době budou spuštěny zcela nové aplikace v univerzitním informačním systému, které usnadní komunikaci mezi absolventy a jejich vyhledávání. Členství v Klubu absolventů je bezplatné a zájemci se do něj mohou zaregistrovat prostřednictvím internetu na adrese: http://www.pef.mendelu.cz/ka. Pro zájemce z řad absolventů i veřejnosti fakulta  připravila reprezentační ples, který se bude konat 27. února 2009 v Boby centru od 19:00.

Provozně ekonomická fakulta se svou téměř 50letou tradicí je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě, na kterou se hlásí přes 5500 uchazečů ročně a jejich počet stále narůstá. Přihlášky ke studiu je možno podat v písemné či finančně výhodnější elektronické podobě do 15. 3.

Přidáno: 05.02.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.