PEF MENDELU v Brně představuje nový obor Finance a investiční management

PEF MZLU - logo

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) představuje nový obor pro studenty magisterského studia, který připravila ve spolupráci se společností Partners. Je tak jednou z mála veřejných vysokých škol v České republice nabízejících vzdělání v této oblasti. Cílem oboru je poskytnout studentům praktické znalosti a dovednosti v oblasti finančních trhů. Absolventi tohoto oboru naleznou své uplatnění především na pozicích středního a vyššího managementu v komerčních institucích finančního trhu.

„Podnět pro vznik nového oboru vzešel z potřeb trhu práce, kde se projevuje poptávka po kvalitních absolventech s jak teoretickými znalostmi, tak i praktickými dovednosti v oblasti finančních a kapitálových trhů,“ uvedla prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka fakulty. Za poslední dva roky je to již druhý obor, který fakulta ze shodných důvodů uvádí do života. V roce 2008 PEF zahájila výuku v dnes velmi žádaném oboru Cestovní ruch, který si ještě před zahájením výuky našel velmi rychle odezvu jak u odborníků z praxe, tak i u studentů. Stejně je tomu i u nového oboru zaměřeného na finanční podnikání, který vzniká ve spolupráci se společností Partners, která je hlavním partnerem fakulty.

„Obor Finance a investiční management je výsledkem několikaleté práce a řeší problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oblasti finančních trhů,“ doplňuje Stávková. Mezi nabízené předměty patří např. Bankovnictví, Kapitálové trhy, Mezinárodní investiční strategie, Finanční plánování a řada dalších. „Díky našim prestižním partnerům z řad finančních institucí můžeme nabídnout kvalitní teoretické i praktické zázemí, upozorňuje Lada Kičmerová, tisková mluvčí Partners.

Důraz bude kladen na praktické uplatnění absolventů, kteří získají podrobné znalosti a dovednosti v řízení procesů komerčních institucí finančního trhu, jako jsou například banky, pojišťovny, finančně-poradenské společnosti, investiční společnosti nebo penzijní fondy. Propojení výuky a výzkumu s potřebami praxe je dlouhodobou prioritou PEF. Absolventi naleznou své uplatnění především na pozicích středního a vyššího managementu v komerčních institucích finančního trhu.  Obor Finance a investiční management je součástí programu Hospodářská politika a správa a bude vyučován v prezenční i kombinované formě. Přihlášky ke studiu je možno podat v písemné či finančně výhodnější elektronické podobě do 11. 3. 2011.

Přidáno: 29.09.2010, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Ing. Jiří Urbánek

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si