PEF MENDELU opět otevírá dveře podnikatelům

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) navazuje další spolupráci s podnikateli. V měsíci březnu pořádá pro studenty devátý veletrh pracovních příležitostí, pro firmy třetí podnikatelské setkání, a také již patnáctou mezinárodní konferenci Firma a konkurenční prostředí. Cílem aktivit je zvýšit uplatnění studentů v praxi a seznámení se současnými potřebami firem, kterým fakulta může vyjít vstříc.

Veletrh Jobfair PEF 2012 IX, který se koná 13. 3. 2012, umožní studentům setkat se tváří v tvář se zaměstnavateli regionálních i světových firem. Společnosti z oblasti finančního poradenství, bankovnictví, auditu, účetnictví, marketingu, ale také informatiky a dalších oborů nabízí pracovní příležitosti nebo spolupráci na závěrečných pracích studentů. Pro efektivnější komunikaci mezi studenty a firmami bude opět sloužit elektronický portál veletrhu. Veletrh se koná vždy dvakrát do roka a to v březnu a říjnu.

Na druhou stranu pro firmy fakulta připravuje ve stejný den od 16:00 další podnikatelské setkání, které je pro zástupce firem jedinečnou příležitostí, jak v příjemném prostředí fakulty navázat kontakty nejen se zástupci fakulty, ale také mezi jednotlivými firmami. Nabízí se zde také příležitost pro získání zpětné vazby od společností týkající se zaměstnanosti absolventů a jejich připravenosti pro praxi. „Pro oslovení partnerů a navázání případné spolupráce preferujeme osobní setkání“, uvádí prof. prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka PEFIng. Jana Stávková, CSc., děkanka PEF. „Proto jsme pro zástupce firem připravili podmínky k tomu, abychom zde na fakultě mohli již potřetí strávit příjemné odpoledne. Sama se nechám překvapit, jaké další nové projekty z tohoto setkání opět vzejdou,“ dodává Stávková. Cílem setkání je zvýšit uplatnění studentů v praxi a seznámení se současnými potřebami firem, kterým fakulta může vyjít vstříc. Zájemci z řad firem se mohou na setkání přihlásit na stránkách www.pef.mendelu.cz/firmy.

Úspěšné propojení vědecké práce s potřebami praxe si klade za cíl již 15. ročník mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí, která se koná 8. 3. 2012. Tato konference je již tradičním místem pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumných aktivit a jejich konfrontaci s požadavky praxe. Není však setkáním pouze vědeckých pracovníků, ale právě i zástupců z řad podnikatelů a firem. Důraz je kladen právě na výměnu zkušeností, informací a navázání další spolupráce. V plenárním zasedání, které je otevřené pro širokou veřejnost, zde tento rok promluví například Bernd Hallier (Managing Director, EHI Retail Institute, Kolín, Neměcko), Peter Huber (Senior Researcher, WIFO – Austrian Institute of Economic, Vídeň, Rakousko) a Zdeněk Juračka (předseda, COOP -  Svaz českých a moravských spotřebních družstev).

Právě i díky velkému důrazu na propojení studia s praxí získala PEF MENDELU ocenění za nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě za rok 2010 a 2011 (v žebříčku Hospodářských novin - Nejlepší vysoké školy v ČR).

Přidáno: 14.03.2012, Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.