Pedagogové předávají zkušenosti z programu Amgen Teach už třetím rokem


Praha, 12. 9. 2016 – Evropský vzdělávací program Amgen Teach má za sebou již dva roky úspěšných přednášek a vzdělávacích workshopů pro pedagogy chemie základních a středních škol. Tyto semináře organizuje Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) ve spolupráci s Nadací Amgen, která program financuje. Na kurzech zaměřených na badatelský způsob výuky se za poslední rok učitelé mohli dozvědět více například o nanotechnologii či forenzní technologii. Zkoumali komunikační schopnosti studentů a vzdělávali se v oblasti chemických pokusů, jimiž mohou výuku obohatit. Ve školním roce 2014/2015 se programu zúčastnilo 110 učitelů. V akademickém roce 2015/2016 kurzy navštěvovalo 210 pedagogů. Díky tomu si tak mohlo v hodinách chemie a dalších přírodních věd rozvinout své badatelské dovednosti již přes 22 tisíc žáků středních a základních škol.

Kurzy Amgen Teach by doporučilo svým kolegům 100 % zúčastněných učitelů.

V České republice probíhají již třetím rokem úspěšné učitelské workshopy v rámci vzdělávacího programu Amgen Teach. Workshopy nabízejí pedagogům profesní rozvoj a pomáhají jim motivovat žáky ke vzdělávání v oblasti přírodních věd. Po jejich absolvování 80 % učitelů uvedlo, že jim program pomohl dosáhnout vysoké úrovně vzdělání v oblasti inovativních vyučovacích metod, konkrétně badatelsky orientované výuky. Zúčastnění hodnotí kladně nejen vysokou úroveň přednášek a praktických ukázek, ale také poskytnuté materiály a kontakt s ostatními učiteli chemie. „Na všech kurzech si zájemci mohou předávat zkušenosti jak s ostatními pedagogy, tak s odborníky z VŠCHT Praha. Ti jim v rámci svých přednášek představí nové trendy a poznatky z oblasti chemie. Přednášky účastníkům poskytují inspiraci k finančně dostupným pokusům a jiným interaktivním formám studia, které mohou zařadit do své výuky,“ vysvětluje prof. Karel Melzoch, rektor VŠCHT Praha. O úspěšnosti kurzů svědčí i 90% spokojenost zúčastněných s organizací a obsahem kurzu. Celých 100 % absolventů pak uvedlo, že vzdělávací program doporučí svým kolegům. „Kurz byl pro mne příjemný a bohatý na poznatky a experimenty a mohla jsem zde navázat spolupráci s ostatními kolegy chemiky. Celkový přístup byl velmi profesionální a mohu kurz jedině doporučit,” uvádí pedagožka Ing. Eva Honsová z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze.

Žáci potřebují pro studium přírodních věd motivaci ze strany učitele

Učitelé potřebují své vyučovací hodiny efektivně naplnit, aby žáky pro studium přírodních věd motivovali. Mnoho pedagogů ale nemá přístup k průběžnému školení ani k materiálům potřebným pro uplatnění moderní výuky. Program Amgen Teach si proto klade za cíl předat pedagogům prostřednictvím kurzů zkušenosti, které jim pomohou věnovat se svým žákům poutavou formou. Kromě toho nově zahájil přípravu příručky inovativní výuky pro učitele chemie. Nic podobného dosud v ČR vydáno nebylo. „Vývoj vědy je pro nás velmi důležitý. Cílem Amgen Teach je, aby se lidé v tomto oboru dál vzdělávali a mohli předávat své zkušenosti, poznatky a nadšení ostatním. Je dobré vědět, že učitelé jsou naším programem motivováni,“ doplňuje PharmDr. Mark Bachleda, MBA, ředitel společnosti Amgen v České republice, jejíž nadace program Amgen Teach financuje.

O programu Amgen Teach

Program Amgen Teach je celoevropská iniciativa, která je řízena European Schoolnet, nevládní organizací se sídlem v Bruselu. V současné době se realizuje v 10 evropských zemích s celkovým rozpočtem 60 milionů korun – vedle České republiky ještě v Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Polsku, Rakousku, ve Španělsku a v Turecku. Program Amgen Teach je v každé z vybraných evropských zemí připravován ve spolupráci s přední vzdělávací institucí v oblasti přírodních věd, v České republice s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT Praha)

Amgen Teach

Přidáno: 14.09.2016, Zdroj: Amgen, AMI Communications Autor: AMI Communications

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si