Pedagogická knihovna J. A. Komenského se představuje

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (PK) je odbornou veřejnou knihovnou, která také plní funkci veřejně přístupné vědecké knihovny.
Knihovna vznikla v roce 1919 jako součást Československého pedagogického ústavu a jejím hlavním úkolem bylo „přispívat ke studiu pedagogiky a československého školství získáváním knižní a časopisecké literatury vhodné ke studiu pedagogiky a jejích věd pomocných…“.
PK je s účinností od 1. 7. 2011 oddělením Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a sídlí na adrese: Mikulandská 5, 116 74 Praha 1. (http://www.npmk.cz/knihovna)

Knihovní fond v současnosti představuje cca 500 000 svazků (tj. pro vaši představu asi 7,5 km knih) z oblasti pedagogiky, výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společensko-vědních oborů. Obsahuje knihy, učebnice, periodika, elektronické dokumenty, audiovizuální dokumenty, mapy aj. Současně knihovna vytváří a spravuje speciální sbírky učebnic pro základní a střední školy od poč. 19. stol., literatury pro děti a mládež od konce 18. stol, pedagogických časopisů od 30. let 19. stol., komeniologické literatury aj. Téměř celý knihovní fond je přístupný prostřednictvím online katalogu na webu PK (http://www.npmk.cz/knihovna).

Databáze budované a spravované v PK – databáze knih, periodik, AV dokumentů, knih pro mládež, učebnic a pedagogická bibliografická databáze (PBD), která obsahuje anotované bibliografické záznamy z českých a zahraničních převážně pedagogických časopisů.

PK je veřejnosti přístupná od pondělí do pátku (9 – 18 hod.) a v období letních prázdnin každé úterý a čtvrtek (9 - 17 hod.). Svým uživatelům, vědeckým a odborným pracovníkům, učitelům a studentům knihovna poskytuje širokou škálu knihovnických a informačních služeb. Kromě standardních služeb poskytovaných v půjčovně a studovně (včetně meziknihovní výpůjční služby) knihovna nabízí i bibliografické, informační, reprografické a rešeršní služby (z databází PK i z databází externích).

Zajímavou službou je novinková služba provozovaná na webu knihovny - obsahuje výběry z nových knih, z knih pro děti a mládež a také informace o nových a inspirativních článcích z odborných českých a zahraničních časopisů i tematické rešerše na aktuální a zajímavá témata (http://www.npmk.cz/node/14).

Ptejte se knihovny je službou českých knihoven určenou nejširší veřejnosti. Zde jsou zodpovídány faktografické, bibliografické a informační dotazy. Odpověď na zadanou otázku obdrží tazatel na svou e-mailovou adresu v pracovní dny do 48 hodin od doručení dotazu. (http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=ABA012).

Centrum pro školní knihovny (CŠK) funguje na principu průběžně aktualizovaných webových stránek. Hlavním cílem CŠK je podpora školních knihoven, rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti. Učitelům a knihovníkům nabízí informace z oblasti plánování, legislativy, vzdělávání knihovníků školních knihoven aj.

e-PK – elektronická pedagogická knihovna je knihovní služba, díky které mohou uživatelé knihovny využívat řadu služeb prostřednictvím internetu. E-PK poskytuje služby zaměřené především na periodika a oblast literatury, ve které se nové informace objevují nejrychleji (https://www.epk.cz).

Závěrem:
Snažili jsme se vám přiblížit PK prostřednictvím jejích hlavních charakteristik a spektra nabízených služeb.
V dalších článcích připravujeme nejen návody, jak služby knihovny využívat co nejefektivněji a nejpohodlněji, ale také přehled novinek, informací a odkazů, které by vás mohly zaujmout.

 

Novinky za květen a červen 2012:

Knihy
pedagogika http://www.npmk.cz/node/184/http:/www.npmk.cz/node/197/
psychologie http://www.npmk.cz/node/185/http://www.npmk.cz/node/198/
ostatní  http://www.npmk.cz/node/186/;   http://www.npmk.cz/node/199/

Články
http://www.npmk.cz/node/190/http://www.npmk.cz/node/201/
http://www.npmk.cz/node/191/http://www.npmk.cz/node/200/

Přidáno: 10.07.2012, Zdroj: Pedagogická knihovna

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.