Partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli

MŠMT ČR

Ve dnech 6. a 7. dubna 2009 hostilo české předsednictví v pražském Kongresovém centru na 200 delegátů a delegátek z řad vzdělávacích institucí, podniků a orgánů Evropské unie. Tématem vlajkové konference českého předsednictví bylo utužení partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli.

Téma partnerství škol a zaměstnavatelů je v Evropské unii i v jednotlivých členských zemích včetně České republiky stále častější otázkou. V této souvislosti s ním vyvstává široké spektrum otázek - od fundamentálních, týkajících se samotného smyslu a cílů takového partnerství, přes problémy související s motivací partnerů, formami a obsahem partnerství, až po praktické otázky a příklady dobré praxe. Cílem konference, která se uskutečnila ve dnech 6. a 7. dubna 2009 v pražském Kongresovém centru, byla diskuze o tom, jak v praxi co nejefektivněji dosáhnout partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli, jak oba partnery motivovat ke vzájemné spolupráci na poli uznávání výsledků vzdělávání a kvalifikačních rámců, zapojení zaměstnavatelů do výuky, vazby vzdělávání, výzkumu a inovací na podniky apod.

Ministr O. Liška ve svém závěrečném proslovu ocenil přínos konference, zdůraznil, že spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli je životně důležitá a umožní překonat současné globální výzvy jako je stárnoucí populace, migrace a překotný technologický vývoj významně ovlivňující způsob výuky a učení. Na tiskové konferenci pak vyzval k aktivitě a spolupráci:

"Potřebujeme konstruktivní přístup nejen na institucionální úrovni v jednotlivých vzdělávacích institucích a podnicích, ale také na úrovni politické. Hledáme sociální dialog mezi zaměstnavateli a vzdělávacími i školícími institucemi na všech úrovních. Tento dialog je nutný proto, aby byla překonána vzájemná nedůvěra a nedorozumění a aby byla zabezpečena vzájemná informovanost."

Partnerství škol a zaměstnavatelů je smysluplné, představuje-li podporu školy (jejích žáků i učitelů) při naplňování vzdělávacích cílů. Je také specifickou investicí, která vytváří příznivé prostředí a efekty zvyšující firmami využitelný společenský, vzdělanostní a kvalifikační potenciál. V konečném důsledku se má partnerství promítnout do výsledků žáků, do znalostí a dovedností, které si osvojí, do postojů a hodnot, které představují jejich potenciál k jednání v situacích osobního, společenského a pracovního charakteru. Aktuální politická krize tuto potřebu ještě více umocňuje.

V rámci konference připravilo české předsednictví také dvě programová zpestření. První den jednání byl zakončen vystoupením studentského pěveckého sboru BesHarmonie z pražského Gymnázia Jaroslava Heyrovského. Jeho dirigent, Libor Sládek, vyhrál v roce 2000 soutěž Zlatý Amos - o nejoblíbenějšího učitele v ČR.

V druhý den konference hlasovali její účastníci o vítězce mezi čtyřmi nejúspěšnějšími absolventkami kurzů JA-YE (Junior Achievement - Young Enterprise Alumni Europe). Se svým podnikatelským záměrem nakonec zvítězila Estonka Karoli Hindriks, které poblahopřál ministr Liška.

Přidáno: 21.04.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.