PARTNERS CZECH hledá nové školitele probačního a resocializačního programu Právo pro každý den – Street Law

Probační a resocializační program Právo pro každý den - Street Law je interaktivní program o zákonech a lidských právech s aktivním zapojením všech účastníků. Rozvíjí nejen právní znalosti, ale zejména praktické dovednosti. Je založený na diskusi o problémech, na spolupráci metodiků a právníků, využívá učebnici Právo pro každého. Každý účastník bude proškolen v základech efektivní komunikace a řešení konfliktu nenásilnou formou.

Klienti si v tematických blocích osvojí základy rodinného, pracovního, trestního a občanského práva tak, aby znali nejen svá práva, ale i respektovali práva ostatních a byli připraveni přijmout odpovědnost za své jednání a chování. Během let 2005 - 2007 bude ve 12 lokalitách ČR vyškoleno cca 170 nových školitelů (1. cílová skupina), kteří následně tento probační program uskuteční pro cca 740 mladých pachatelů trestné činnosti (2. cílová skupina).

Cílem projektu je pomoci mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, získat potřebné sociální dovednosti a kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení, pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich jednání na jejich další uplatnění ve společnosti, osobní a profesní rozvoj, tak i na dění v obci, a tím přispět ke snížení rizika opakování jejich trestné činnosti a k jejich opětovnému začlenění do společnosti.

V současné době hledáme zájemce o účast v tomto projektu v roli regionálních školitelů - multiplikátorů, kteří budou zdarma vyškoleni a poté budou poskytovat tento probační program konečným klientům, mladým pachatelům trestné činnosti.

V současné době probíhají prezentace projektu po celé repubice, na které bude navazovat výběrové řízení budoucích školitelů - multiplikátorů.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR NOVÝCH ŠKOLITELŮ - MULTIPLIKÁTORŮ (1. cílová skupina)

Podmínkou je:

- trestní bezúhonnost uchazeče (výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců)
- stáří nad 20 let
- komunikační dovednosti
- zaslání životopisu žadatele o účast v programu a jeho motivačního dopisu
- alespoň jedna písemná reference od nezávislé osoby schopné posoudit osobnost uchazeče
- zájem uchazeče po vyškolení trvaleji působit jako lektor probačního programu
- vhodné osobnostní předpoklady

Výhodou pro zařazení do skupiny budoucích školitelů budou:

- zkušenosti žadatele z práce s mládeží
- vzdělání humanitního typu
- zájem o trestně-právní oblast nebo sociální problematiku a přehled o nich
- pracovní zkušenosti z výše uvedených oborů

Další informace naleznete na www.probacniprogram.cz a na www.partnersczech.cz.

Kontakt

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte:

Dana Mánková, DiS.
koordinátorka a školitelka
Lomená 515/9, 162 00 Praha 6
telefon: 233 326 541
mobil: 603 146 921
fax: 224 316 630
e-mail: dana.mankova@partnersczech.cz

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a realizován ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR.

Přidáno: 06.12.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.