OP VaVpI: Loňský rok byl velkým úspěchem!

MŠMT ČRPraha, 7 . února 2012 –  V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) bylo v roce 2011 schváleno 53 projektů za více než 35 miliard korun. Mezi schválenými projekty jsou například nová vědecko-výzkumná a inovační centra, vědecko-technické parky nebo projekty na rekonstrukci nevyhovujících výzkumných kapacit. Úspěchem je také schválení všech šesti velkých elitních center, která z evropských peněz dohromady požadují dotaci více než 21 miliard korun.

Za rok 2011 přišlo z OP VaVPI na účty příjemců  přes 11 miliard korun, přičemž za období let 2008 – 2010 to byly 2 miliardy. „Pokud se podíváme do roku 2010, tak v něm bylo schváleno z VaVpI  39 projektů. Za minulý rok jich bylo schváleno ještě o 14 více. To považuji za nesporný úspěch, včetně toho, že kladné rozhodnutí Bruselu dostaly všechny velké projekty excelentních center. Finanční prostředky na tato centra dohromady totiž představují více než třetinu všech peněz v programu. Navíc díky velkému počtu  vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace na jednotlivé projekty za celý rok 2011, má své adresáty už přes 84% peněz z celkového objemu finančních prostředků na tento operační program a to je důvod ke spokojenosti,“ uvedl ministr Josef Dobeš.

Finance  z OP VaVpI směřují do projektů výstavby nebo rekonstrukcí vědecko-výzkumných kapacit, projektů na pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení, které vznikají ve všech regionech ČR kromě Prahy. Evropské prostředky jsou ale využívány i na výstavbu nebo rekonstrukci zařízení, které výzkum nebudou vytvářet, ale popularizovat – tzv. science - learning centra. V Plzni díky tomu bude vybudován moderní strojírenský a technologický výzkumný ústav, který bude klást důraz na rozvoj spolupráce s aplikační sférou (více o projektu RTI – http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi-dodrzujeme-napjaty-harmonogram-poskytovani-dotaci). V jiném projektu z této oblasti dojde k rozšíření a rekonstrukci komplexu zaměřeného na volnočasové a vzdělávací aktivity pro popularizaci vědy a výzkumu v rámci projektu Techmania Science center (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ministr-josef-dobes-v-listopadu-schvalil-temer-3-5-miliardy). Podobné vzdělávací centrum vznikne i v Brně a Hradci Králové. „Čísla týkající se schválených projektů jednoznačně ukazují, že OP VaVpI se v roce 2011 posunul z konce pomyslného pelotonu operačních programů v České republice do bezpečného středu. Chtěl bych tímto poděkovat týmu, který na OP VaVpI pracuje za kvalitní práci a veřejnosti slíbit, že v nastoleném trendu budeme pokračovat, přestože ta nejtěžší etapa nás teprve čeká. Projekty byly schváleny, ale v blízké budoucnosti musíme garantovat jejich realizaci a především jejich efektivní kontrolu,“ sdělil Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za evropské záležitosti.

Všechna Centra excelence z OP VaVpI schválena

Po náročných jednáních v Bruselu bylo Evropskou komisí v roce 2011 schváleno všech šest elitních miliardových center. Celkově se jedná o investici přes 21 miliard Kč, což je více než třetina všech prostředků určených pro OP VaVpI. Jedná se o projekty s požadovanou dotací větší než 50 milionů EUR, které přinesou špičkový výzkum v nejrozmanitějších oblastech vědy a techniky i díky zapojení kvalitních zahraničních a domácích odborníků. Výrazně také přispějí ke koncentraci „mozků“ ve vědě a výzkumu, protože poskytnou unikátní příležitost studentům a mladým odborníkům podílet se na kvalitních mezinárodních projektech.

  • Projekt superlaseru ELI bude mezinárodním výzkumným zařízením, které využije inovativní laserové technologie k vytváření světelných pulsů, jež budou 10x intenzivnější než současné nejúčinnější lasery na světě.  ELI tak mimo jiné přinese objevy v oblastech nových technik pro lékařské zobrazování a diagnostiku, radioterapii. Bude vyvíjet nástroje pro vývoj a testování nových materiálů, nové postupy pro nakládání s radioaktivním odpadem nebo novinky v rentgenové optice atd.
  • Projekt CEITEC je unikátní investicí do evropské výzkumné a vývojové infrastruktury. Jedinečnost projektu spočívá zejména v zapojení nejlepších vědeckých týmů se signifikantními výsledky v různých oborech věd o živé a neživé přírodě.
  • Globálním cílem projektu IT4I je vybudovat výzkumné kapacity potřebné k realizaci excelentního výzkumu v oblasti supercomputingu a informačních technologií.
  • Projekt BIOCEV chce soustředit týmy renomovaných odborníků, dosud rozptýlených v několika partnerských pracovištích Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, doplnit je nově vytvořenými výzkumnými týmy mladých talentovaných vědců a zahraničními experty a vytvořit centrum s ambicí evropského centra excelence v oblasti biomedicíny a biotechnologií.
  • Cílem projektu FNUSA - ICRC je vybudovat na území České republiky špičkové mezinárodní centrum pro oblast lékařského výzkumu soustředící se na prevenci, časnou diagnostiku a léčbu především kardiovaskulárních a neurologických onemocnění .
  • Projekt SUSEN se soustředí na výzkum v oblasti udržitelné energetiky a měl by přispět k zajištění provozu stávajících jaderných elektráren prostřednictvím prodloužení jejich životnosti o 20–40 let, spolu s vývojem jaderných reaktorů nových generací.

Přehled financování OP VaVpI v roce 2011 (porovnání s rokem 2010):

 

 

 

Přidáno: 07.02.2012, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.