Ojedinělý projekt Společenství škol - od gymnázia po „vysokou“

V roce 2007 vznikl v Praze zcela unikátní projekt nazvaný Společenství škol. Jeho páteří je dnes velmi úspěšná Vysoká škola finanční a správní se stále rostoucí reputací a zájmem studentů o studium. Společenství škol jí ovšem vytváří velmi zajímavé zázemí. Jedná se o mimořádnou soustavu soukromých škol různých stupňů. Vedle Vysoké školy finanční a správní se v ní sdružuje pod Bankovní akademií: střední odborná škola, vyšší odborná škola a víceleté gymnázium. Ve fázi intenzivních příprav je otevření základní a mateřské školy. Toto ojedinělé propojení škol umožňuje bez nadsázky studium napříč generacemi. Všechny školy spojené ve Společenství škol se navíc řídí stejnou vizí, totiž stát se celoživotním partnerem ve vzdělávání a nepostradatelným průvodcem 21. stoletím na cestě k profesionálnímu úspěchu.

Na kvalitní vzdělání není nikdy dost brzy

Rodiče malých nadaných školáků se můžou momentálně poté, co jejich ratolesti dosáhnou 11 let, rozhodnout pro fakultní osmileté gymnázium BAG8, a zajistit tak svým dětem kvalitní středoškolské vzdělání ukončené maturitou, představující současně i vynikající přípravu ke studiu na vysoké škole. Cílem gymnázia je orientace na kvalitu studia a zejména na rozvoj osobnosti žáka ve vztahu k podpoře samostatného myšlení, aktivního vyhledávání a práce s informacemi, prezentačních schopností a komunikačních dovedností. Šanci nabízí i těm, kteří se středoškolským vzděláním váhali do vyššího věku. BAG8 otevřelo i čtyřleté dálkové studium.

Ani po dokončení základní školy není pozdě na to, začít využívat výhody, které Společenství škol nabízí. V 15 letech se můžete zapsat na Bankovní akademii – střední odbornou školu. Studijních programů je na výběr několik – ekonomicky orientované s rozšířenou výukou cizích jazyků či zaměřené na marketingovou komunikaci.

A po maturitě je opět možnost volby. Buď pokračovat na Bankovní akademii – vyšší odborné škole, kde lze zvolit z několika oborů praktičtěji orientovaných na finančnictví, business a management a po jejím ukončení s označením za jménem DiS. nastoupit do praxe (o absolventy je veliký zájem ze strany českých i zahraničních institucí), nebo přestoupit na Vysokou školu finanční a správní a za 1 -2 roky si dodělat bakalářský diplom. Studium VOŠ probíhá v relativně málopočetných třídách prezenční a dálkovou formou studia.

Po maturitě je samozřejmě možné nastoupit rovnou ke studiu na Vysokou školu finanční a správní. A to i v případě, že jste tuto zkoušku dospělosti neabsolvovali „včera“, ale před „více“ lety.

Vysoká škola finanční a správní nabízí další novinky

Vysoká škola finanční a správní nabízí řadu bakalářských oborů v prezenční i kombinované formě, a to v Praze, Mostě a Kladně. Za tři roky úspěšného studia získáte titul Bc. Pokud se rozhodnete pro tzv. Double Degree, tzn. že paralelně s bakalářským studiem na VŠFS zahájíte studium, které probíhá v angličtině, na City University of Seattle v ČR, můžete získat i titul BSBA (Bachelor of Science in Business Administration).

Další možnost volby máte po ukončení bakalářského studia. Můžete nastoupit na dvouleté navazující magisterské studium. Na výběr je celá škála různě zaměřených oborů a podle toho získáte titul inženýr nebo magistr.
Pokud máte minimálně titul Bc., můžete zahájit na City University of Seattle v ČR nejvyšší manažerské studium, které probíhá v anglickém jazyce, a získat titul MBA – Master of Business Administration  (opět je možná volba oboru). MBA můžete studovat i paralelně se studiem navazujícího magisterského studia na VŠFS, čímž ušetříte čas i peníze.

A dokonce ani získáním některého z vysokoškolských titulů vaše studium skončit nemusí.

Nezapomínáme na dříve narozené

V rámci Společenství škol nabízíme další vzdělávací projekty absolventům všech zúčastněných škol, stejně jako i dalším potenciálním zájemcům. Sem patří mj. Univerzity 2,5. a 3. věku, které s velkým nasazením navštěvují i senioři, řada kurzů pro státní správu a samosprávu (máme certifikaci MV pro vzdělávání úředníků), pro finanční instituce a podnikovou sféru, apod. Nabízíme kurzy odborné, rozšiřující, doplňující a aktualizující „dříve“ dosažené vysokoškolské vzdělání, i tzv. soft skills, pro jejichž výuku jsme vybudovali malé, výborně vybavené, televizní studio.

Během našeho života dochází k neustálým změnám, vše, včetně nás, je v pohybu. Není jen znakem dnešní doby, že k úspěšnému a spokojenému životu významně přispívá dosažené vzdělání a i to, jak je „upgradováno“ a aktualizováno v průběhu profesionálního života. Ale i po jeho skončení je o další vzdělávání velký zájem, o čemž svědčí počet studentů-seniorů tzv. Univerzity 2,5. a 3. věku.

Kvalita rozhoduje

Vzdělávacích institucí je na trhu dlouhá řada. Všechny se ucházejí o zájem studentů, jejichž počet (zejména „čerstvých“ maturantů) díky demografickému vývoji neustále klesá. A tady je nutné zaujmout kvalitní nabídkou a něčím „navíc“. Najít cestu, jak předat nejenom vzdělání, ale i další atributy pro úspěšný profesní život. Všechna školská zařízení se podobnou cestou snaží jít.
- Společenství škol garantuje provázanost a návaznost jednotlivých vzdělávacích stupňů a oborů.
- Společenství škol garantuje vysokou kvalitu výuky a klientský (individuální) přístup ke studentům.
- Společenství škol garantuje přátelské prostředí a příjemnou atmosféru během studia.
V našem Společenství škol se přesvědčíte, že investice do vašeho vzdělání bude skutečně nejlepší a také nejefektivnější investicí ve vašem životě. To, o co se jiní snaží (propojit dvě na sebe navazující školy), Společenství škol již má a v komplexnější podobě (včetně zahraniční univerzity). Jsme jedna velká rodina, ve které studenti nejsou jen „objektem“, ale i „subjektem“ vzdělávacího procesu. Studenti jsou aktivně zapojováni do nejrůznějších projektů a ti nejlepší mají i možnost získat prospěchová stipendia. Pravidelným hodnocením činnosti škol významně přispívají k jejich rozvoji.

Naprostou ojedinělost tohoto školského projektu Společenství škol vysvětluje a podtrhuje vyjádření  jeho autorky, dr. Bohuslavy Šenkýřové, rektorky Vysoké školy finanční a správní a členky představenstva Bankovní akademie: „Jsem celoživotně přesvědčena, že kvalitní vzdělání patří mezi nejdůležitější hodnoty, které v životě máme. A jeho kvalita záleží na správné volbě školy od samého začátku vzdělávání. Navíc mi celý život citelně chyběla v této oblasti kontinuita, možnost sladit svoje vzdělání v dlouhodobém horizontu doslova pod jedním mottem. A to Společenství škol nepochybně nabízí. A co chystáme? Kromě dalšího rozvoje oborů Vysoké školy finanční a správní i Bankovní akademie pomýšlíme i na rozšíření nabídky směrem k těm nejmladším. Rádi bychom otevřeli Kouzelné školy - základní a mateřskou, opět s důrazem na rozvoj talentu.“

Dovedete si představit, že pod jednou hlavičkou školského zařízení studují vnuk s babičkou, dítě s rodičem nebo sourozenci, jež dělí desetiletý věkový rozdíl? Společenství škol ukazuje, že to vůbec nemusí být představa nereálná. Kontinuita ve vzdělávání může patřit k nejvýznamnějším konkurenčním výhodám, které vám Společenství škol nabízí. Přemýšlejte o tom a přidejte se k nám. S naším Společenstvím škol budete věčně mladí!

Společenství škol

Přidáno: 09.02.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.