O studium v České republice je zájem

MŠMT ČR

České univerzity se úspěšně prezentovaly na veletrhu EAIE 2011 Annual Conference and Expo, který se uskutečnil ve dnech 13. – 16. září v Kodani v Dánsku.

Zástupci českých vzdělávacích institucí představili na veletrhu, který patří k nejvýznamnějším celosvětovým setkáním zástupců škol a organizací zapojených do mezinárodních vzdělávacích výměn, možnosti vysokoškolského studia v České republice a navázali nová partnerství s vysokými školami v Evropě i ve světě.

Český stánek organizovala Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb. Cílem projektu „Study in the Czech Republic“ je propagovat české vysoké školy jako partnery pro mezinárodní spolupráci a studium zahraničních studentů.

„Stánek poskytl prostor nejen pro celkovou prezentaci České republiky jako atraktivní země pro studium, ale především pro osobní jednání jednotlivých vysokých škol s partnerskými univerzitami i novými zájemci o spolupráci. O české vysoké školy byl na veletrhu velký zájem, a to nejen ze strany evropských partnerů, ale i zástupců mimoevropských univerzit, např. z Korey nebo Číny“ dodává Tereza Babková, koordinátorka české účasti na veletrhu.

Na českém stánku se kromě zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraničních služeb představili zástupci dvanácti českých vysokých škol – Českého vysokého učení technického v Praze, České zemědělské univerzity v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Karlovy univerzity v Praze, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, University of New York in Prague, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Vysoké školy ekonomické v Praze a Vysokého učení technického v Brně.

Letošního ročníku konference EAIE se zúčastnilo více než 4 000 zástupců z 86 zemí, stánek na veletrhu mělo 250 institucí z celého světa. Jednalo se tak o největší akci v historii EAIE.

Více informací: Evropská asociace mezinárodního vzdělávání (EAIE) www.eaie.org; Study in the Czech Republic www.studyin.cz; Dům zahraničních služeb www.dzs.cz.

Fotografie z veletrhu jsou k dispozici na studyincz.rajce.idnes.cz.

# # #

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách. Poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály. Více informací o aktivitách NAEP je k dispozici na www.naep.cz.

Přidáno: 27.09.2011, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.