O potřebnosti kulturního šoku

VzdelaniKulturním šokem se nazývá pocit vykořenění, dezorientace a zaskočenosti, které člověk prožívá v okamžiku, kdy se pokouší sžít s kulturou, jejíž hodnoty a zvyklosti mu jsou neznámé, nepochopitelné, popřípadě bytostně cizí. Kulturní šok se může projevit pouhým pocitem zmatení, které po čase, jak se seznamujeme s novým prostředím, ustupuje, ve své nejtěžší podobě zapříčiňuje těžké deprese a neschopnost adaptovat se, vrcholící nutností odjezdu ze země.Na kulturní šok se (alespoň podvědomě) připravujeme při opuštění našeho kontinentu, může nás ale zaskočit doslova za humny.

Proč si myslím, že je prožití (prožívání) kulturního šoku nanejvýš žádoucí a užitečné?

Protože nám ukazuje nesamozřejmost a omezenost (časoprostorovou i morální) našich zvyklostí, hodnot a morálních imperativů. Setkání se s odlišnou kulturou nás nutí přehodnocovat věci, které jsme považovali za přirozené a dost možná i jedině možné. Byť i jen dočasným vytržením z vlastních kořenů získáváme nadhled nad svou kulturou a stáváme se citlivějšími a tolerantnějšími ke způsobům života jiných lidí. Nestane se to pokaždé a každému.

Etnologie pojmenovává tři modelové přístupy k nové kultuře.

„Kolonialistický“ postoj – setkání s cizí kulturou na nás příliš stop nezanechá, nereagujeme na ni a držíme se svých zaběhlých schémat a hodnot. Ani nás nenapadne vzdát svých kulturních vzorů.
„Imperialistický“ postoj – reagujeme na cizí kulturu negací, v jednání prosazujeme vlastní hodnoty a odmítáme se přizpůsobovat místním zvykům (ani se je nepokoušíme pochopit).
„Internacionalistický“ postoj – snaha o kompromis, přizpůsobujeme se cizí kultuře a pokoušíme se do ní proniknout, měníme své postoje a způsob uvažování.

Jak to vypadá v praxi?

V prvních dnech svého prvního pobytu v Indii jsem se cítila dost na tenkém ledě. Absolutní nadšení střídaly pochyby o tom, jestli dokážu pochopit alespoň ždibec z toho obrovského světa, který se mi otevíral, nebo strávím tři měsíce života jako přitroublý turista, který neohrabaně bruslí pouze po povrchu věcí a ani si nevšimne zvoucích průchodů do hlubších úrovní reality.

Vědomé neočekávání věcí a pochopení, že srovnávat Indii se střední Evropou je nesmyslné, ba přímo škodlivé, mi určitě pomáhalo, samo o sobě ale nestačilo.

Nepřekvapovaly mne ani tak vnější odlišnosti – úžasná hýřivost barev, nemilosrdný útok na všechny smysly, kakofonie zvuků a pachů, absurdně (z našeho pohledu) vyhraněný kontrast chudoby a nepředstavitelného bohatství – na to jsem byla nějakým způsobem připravená. Ohromující byla zcela jiná úroveň komunikace, verbální i nonverbální, která do mne na začátku doslova narazila.

Už před cestou jsem slyšela o tom, že v Indii věci zkrátka chodí jinak. Netušila jsem ale, že ono „jinak“ budu cítit skoro na každém kroku. Lidé tam na sebe reagují mnohem intenzivněji a citlivěji, než jak jsme zvyklí z poněkud studených domovských končin. A jako cizinec to samozřejmě dostanete ve zdvojnásobené intenzitě. Lidé kolem vás (a neuprchnete-li daleko do hor, vždycky nějací budou) doslova čtou z řeči vašeho těla, z oblečení, které nosíte, a z toho, jak ho nosíte. Reagují na oční kontakt, úsměv úst i očí, ale také na každé ucouvnutí, zděšení i odpor, na aroganci i nejistotu. Na začátku jsme v nevýhodě, příliš jsme si zvykli ukrývat se ve vlastnoručně vybudované pohodlné klícce, neviditelné stěny nás obklopují, kdykoli vykročíme z bytu.

V Indii je to jiné. Lidé na ulicích doslova žijí (boháči ukrytí za zdmi paláců tvoří co do počtu zanedbatelné procento), představy o soukromí a jeho respektování mají dosti odlišné (což je do značné míry dáno jejich životními podmínkami) a neskrývají svou zvědavost.

Pokud jste uvolnění a pohybujete se prostorem přirozeně, setkáváte se s tím nejlepším. Dostane se vám nezištného pozvání, sdílíte čaj se starou cikánkou uprostřed pustiny, potkáte přátele. Dokonce i všudypřítomní městští žebráci vámi opovrhnou a najdou si lepší oběť.

Ale jakmile v sobě chováte nějaké napětí, necháte se vyvést z míry, vlastně stačí, aby vám nebylo dobře, lidé kolem to vycítí – rázem se doslova odnikud vynoří žebráci, podvodníčci a neodbytní otravové vycítivší vaši zranitelnost. A když se začnete vztekat, ničemu nepomůžete, naopak. Nemá smysl spěchat, pokoušet se něco řešit ve stresu, představovat si, jak by to mělo fungovat. Ničemu tím nepomůžeme, jenom dostaneme vztek a snadno se může stát, že se domů vrátíme s pokřiveným názorem o hrubosti, neschopnosti a natvrdlosti převážně vstřícných a milých Indů.

Říká se, že na to, aby člověk alespoň trošku pochopil cizí kulturu, potřebuje se v ní pohybovat nejméně měsíc. Prvních pár týdnů ve vás převládne nadšení a údiv z nového, potom to vše začnete nenávidět a nesmírně toužíte po rozhovoru s dalšími cestovateli (nebo rovnou po návratu domů). Když překonáte i tuto fázi (která se ale může občas vracet), začínáte se sžívat. Už bez růžových brýlí i bez příznaků kulturního šoku.

Máloco vás ale připraví na návrat domů.

Vystoupíte z letadla, trošku zanedbaní, hubení, v barevném oblečení, které se mezi kostýmky a šedočerným oděním krajanů vyjímá jako pěst na oko, už automaticky se díváte lidem s úsměvem do očí… A narazíte, na hradbu nezájmu, nepochopení, posměchu, dost možná i úleku. Vypadáte totiž vysoce podezřele. A vaše jednání není o nic lepší.

Kulturní šok po návratu domů jsem prožívala mnohem silněji a déle, než když jsem přijela do Indie. A znovu jsem se musela učit, abych tuto (naši) podivnou kulturu a priori nesoudila a neporovnávala s tím, co mi přijde přirozené.

Přidáno: 19.01.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.