Nový rok, nová příležitost? Ideálně ve spolupráci s partnery v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku

S příchodem nového roku přichází i zajímavá grantová a stipendijní nabídka. Zástupci základních, středních škol, konzervatoří, VOŠ a VŠ mohou dát prostor svým projektovým představám a podat žádost o finanční podporu k jejich realizaci od 26. ledna 2015 do 26. března 2015 v Domě zahraniční spolupráce.

Spolupráce je podporována mezi Českou republikou a třemi státy EHP – Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem se zájmem o zapojení do programu Spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP).

Co přinášíme zajímavého?

  1. Možnosti spolupráce jsou široké.

  • Institucím nabízíme možnost širší spolupráce se zahraničními institucemi, např. pořádání společných seminářů, letních škol, příprava společných programů, výukové materiály a další.

  • Studenti mají možnost studijních pobytů v délce 3-10 měsíců s možností získání ECTS bodů.

  • Pedagogičtí pracovníci mohou využít pracovních stáží v délce 1 týdne až 6 měsíců, možnost stínování kolegy na partnerské škole nebo např. účast na vzdělávacích workshopech v partnerské zemi.

  1. Žádosti je možné podávat na institucionální úrovni i individuálně.

  2. Jedná se o pravděpodobně poslední výzvu s mimořádně vysokou alokací a pravděpodobně vyšší úspěšností žadatelů (cca okolo 80%).
  3. Oprávnění žadatelé podávají žádosti ve všech oborech bez omezení.

Kdy a jak podat žádost?

A jaké jsou zkušenosti z běžících projektů?

Ing. Jany Drbohlavová, Ph.D.,řešitelka projektu za VUT v Brně, který cílí na podporu mladých vědců v oblasti vývoje nanomateriálů se o přínosech projektu vyjádřila následovně: „Chtěli bychom studentům předložit nové výukové materiály – nejen obyčejné prezentace, ale rovněž interaktivní ukázky z dané oblasti výzkumu, např. podpořit výuku formou zajímavých videonahrávek, které by studentům lépe umožnily pochopit problematiku. Dále bychom chtěli využít kontakty na průmyslové partnery z jiných projektů, kteří by studentům mohli přiblížit implementaci vyvíjených nanomateriálů v praxi formou praktických ukázek.“

Ing. Hany Lorencová, Ph.D., popisuje jeden z cílů projektu v podobě příspěvku ke zvýšení úrovně manažerského vzdělání na Vysoké školy ekonomické ve spolupráci se Sogn og Fjordane University College v Norsku takto: „Inovace výukových metod založených na principech moderní pedagogiky a andragogiky (např. pedagogický konstruktivismus a tzv. zkušenostní učení) má nepochybně vliv na rozvoj kompetencí studentů obou partnerských institucí. V našem případě se bude jednat zejména o manažerské kompetence. Kvalitní absolventi úspěšně reprezentují školy, přenášení poznatky dále do praxe, a to nejen v Čechách a Norsku.“

Bližší informace o programu: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/

Přidáno: 23.01.2015, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.