Novinky v přijímacím řízení na střední školy

MŠMT ČR

Praha, 14. listopadu 2008 – V probíhajícím školním roce budou uchazeči o studium na střední škole poprvé moci využít pro ně výhodnějšího způsobu přijímacího řízení. Oproti starému systému jedné přihlášky si budou moci v prvním kole podat hned tři. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje informační kampaň, která má žákům, rodičům a školám usnadnit orientaci v nových podmínkách.

Výhody...

„Z hlediska uchazeče o studium jsou výhody nového nastavení zřejmé: tři přihlášky místo jedné. Pro kolo druhé však zůstává možnost podání neomezeného počtu přihlášek, na tom se nic nemění,“ vypočítává ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. K dalším přednostem, které ocení žáci a žákyně usilující o přijetí na střední školu, patří nová povinnost ředitele školy vyhlásit pro přijímací zkoušky nejméně dva termíny. Také kritéria musí být oznámena nejpozději do 31. ledna, zatímco dříve to bylo do konce března. „Zkrátí se také délka řízení ve všech fázích, od rozhodnutí až po odvolání,“ říká ministr Liška a dodává, že přihlášku budou uchazeči nově podávat přímo na vybrané střední škole. „Základním školám tak odpadne spousta zbytečné administrativy.“

... a nevýhody

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy však zároveň upozorňuje, že nový systém má i svá úskalí, a to hlavně pro střední školy. "Po zavedení systému jediné přihlášky se zvedla vlna kritika, která vyústila v poslanecký návrh na přihlášky tři. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vědomo si úskalí tohoto návrhu, preferovalo dvě přihlášky. Tento systém by nabízel větší možnost volby uchazečům o studium a zároveň by po administrativní stránce nezatížil střední školy. Poslanecká sněmovna však rozhodla ve prospěch tří přihlášek, což může řadě škol způsobit problémy," obává se ministr Ondřej Liška. K potenciálním rizikům podle něj patří ztrojnásobený (virtuální) počet uchazečů, možný překryv termínů zkoušek, nejistota ředitelů škol, kdo k nim skutečně nastoupí a také zvýšené náklady na administrativu.

Žádný důvod k panice

„Všechny tyto potíže postupně zmizí. Pro rok 2010 chystáme nové řešení, spočívající v zavedení centrálních testů a  informačního systému. K tomu je ale zapotřebí připravit některé legislativní změny. V první řadě ovšem musíme vybudovat technologickou infrastrukturu související s maturitou, kterou bude možné využít i pro účel přijímacího řízení,“ vysvětluje ministr Liška. Ani dnes ale podle něj není důvod k panice. Míst je dnes na středních školách dostatek. Až na výjimky (mimořádně prestižní školy) lze očekávat, že se prakticky každý zájemce dostane na takový typ školy, o jaký mu jde. Rodiče i žáci se ale častěji setkají s negativními rozhodnutími a v řadě případů budou muset absolvovat více pokusů, než budou definitivně na některou školu přijati. Lze také doporučit, aby v tomto školním roce střední školy braly v rámci přijímacího řízení v potaz spíše prospěch ze základní školy, pokud mají obavy z komplikací spojených s přijímacími zkouškami jako takovými.

MŠMT pomůže

Na webové stránce http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore jsou pravidelně aktualizovány odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti pokládané v souvislosti s novým systémem přijímacího řízení. Zástupci MŠMT se v médiích k tomuto problému pravidelně vyjadřují a písemně odpovídají na řadu dotazů. V průběhu srpna až října byli  ředitelé škol o změnách v přijímacím řízení informováni na poradách svolaných na popud ministerstva jednotlivými krajskými úřady a zástupci školských asociací. Představitelé MŠMT v této věci navštívili několik krajů. MŠMT připravuje i další informační kampaň, tentokrát zaměřenou na rodiče a uchazeče o studium. Její součástí bude i leták s jasně a přehledně zpracovanými informacemi.

Vzhledem k tomu, že v současné době projednává Poslanecká sněmovna novelu školského zákona, spolupracuje MŠMT s některými poslanci na pozměňovacích návrzích, které by pomohly zpřesnit detailní podmínky přijímacího řízení a odstranit případné potíže. Jde například  o:

1) omezení možnosti zpětného vydání zápisového lístku uchazeči pouze na jednu změnu (tím se zvýší jistota ředitelů, že uchazeč, který se na školu zapsal, skutečně nastoupí),

2) stanovení termínu, kdy lze nejdříve vydat rozhodnutí o přijetí, pokud se zkouška nekoná, tak aby se rozhodnutí o přijetí posílala ve stejném období, kdy se konají přijímací zkoušky,

3) zrušení omezení vyhlásit další kolo přijímacího řízení až po ukončení kola prvního.

Ing. Kateřina Böhmová
ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace
tel.:  +420 257 193 566
e-mail: katerina.bohmova@msmt.cz

Přidáno: 18.11.2008, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.