Nové stipendium pro doktorské studium přírodních věd a techniky v USA

Komise J.W. Fulbrighta vyhlašuje nový stipendijní program určený pro studium vědecko-technicky zaměřených doktorských programů na univerzitách ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na dobu tří let, poté americké univerzita převezme financování do doby získání titulu Ph.D. Grant pokrývá školné, životní náklady, zdravotní pojištění, dále obsahuje příspěvky na studijní materiály, výzkum, odborné konference, cestovné a případně další odborné aktivity. Uzávěrka přihlášek do tohoto programu je 1. srpna. Detailní informace a přihlášku do programu najdete na webovské stránce www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/stipendium-pro-doktorske-studium-vedy-a-techniky.shtml. Bližší informace poskytne rovněž koordinátorka programu Andrea Semancová, semancova@fulbright.cz.

Fulbrightova komise byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi USA a naší republikou, především prostřednictvím česko-amerického Fulbrightova programu vládních stipendií. Podobné organizace pracují na základě bilaterálních dohod mezi USA a konkrétními zeměmi v mnoha dalších státech světa. Hlavním cílem výměnných programů, které komise administruje, je podpora vzájemného porozumění mezi lidmi obou zemí. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Autor: Jakub Tesař - studijní poradce Komise J.W. Fulbrighta

Přidáno: 06.06.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.