Nové obory na Metropolitní univerzitě Praha

Metropolitní univerzita Praha - logo

Praha, 27. července – Metropolitní univerzita Praha otevírá od října dva nové akreditované obory. Jedná se o navazující magisterský obor Regionální studia a mezinárodní obchod a doktorský obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. Pro kvalifikované učitele, kteří dosáhli úplného vysokoškolského vzdělání učitelství a kteří si chtějí rozšířit aprobaci o anglický jazyk, jsou otevřeny dva nové programy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro SŠ.

Struktura magisterského oboru Regionální studia a mezinárodní obchod obsahově navazuje na bakalářský stupeň studia oboru Mezinárodní obchod. Metropolitní univerzita - promoceObor je však určen i pro absolventy jiných bakalářských programů s orientací na mezinárodní ekonomii, mezinárodní ekonomické vztahy, mezinárodní obchod nebo mezinárodní podnikání, kteří si chtějí prohloubit své odborné vzdělání právě v těchto oblastech. Obor Regionální studia a mezinárodní obchod rozšiřuje znalosti studentů navíc i v oblastech regionálních studií a mezinárodního práva. Absolventi řádně ukončeného magisterského stupně získají titul "inženýr", s právem uvádět titul Ing. před jménem.

Obor je otevřen v prezenční i kombinované formě. Poslední termín přijímacích zkoušek do prezenčního studia je 23. září 2010. Přihlášku je nutné poslat nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek. Kombinované studium je bez přijímacích zkoušek.

Pro absolventy magisterského stupně je od října 2010 otevřen doktorský obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. Absolvent doktorského studia bude schopen uskutečňovat kvalitní základní i aplikovaný výzkum v oblasti mezinárodních a regionálních vztahů v průmyslovém a jiném duševním vlastnictví. Absolventi řádně ukončeného doktorského stupně získají titul "doktor", s právem uvádět titul Ph.D. za jménem.

Pro ty, kteří se chtějí stát učiteli anglického jazyka na základní či střední škole a chybí jim potřebná odborná kvalifikace, se od října otevírají dva nové programy, a to Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro SŠ. Studium je určeno pro kvalifikované učitele, kteří dosáhli úplného vysokoškolského vzdělání učitelství a kteří si chtějí rozšířit aprobaci o anglický jazyk jako další předmět. Kurz rozšiřujícího studia je čtyřsemestrální. Přihlášky pro akademický rok 2010/2011 lze podávat do 15. září 2010.

Metropolitní univerzita Praha vznikla v roce 2001 a patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v ČR. V posledních letech přijímá kolem 1 000 nových studentů ročně a v akademickém roce 2009/2010 univerzita dosáhla celkového počtu 5000 studentů. Své studijní obory nabízí MUP jak ve svém sídle v Praze, tak i v univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové.

Více informací na www.mup.cz.

 

Přidáno: 27.08.2010, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.