Nové bakalářské obory již od letošního září

Literární akademie - logoNové obory pro zájemce o bakalářské studium atraktivních Mediálních a komunikačních studií otevírá již od letošního září pražská Literární akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého. Obory Komunikace v médiích a Tvůrčí psaní a publicistika přinášejí nejen kvalitní vysokoškolské vzdělání, ale také možnost zajímavého uplatnění absolventů v literární a mediální sféře. Potenciální redaktoři, moderátoři, tiskoví mluvčí, dramaturgové, publicisté či spisovatelé se ke studiu mohou přihlásit do 15. září 2007.

Hlavní předměty Tvůrčího psaní a publicistiky jsou zaměřené především na literární teorii, českou i světovou literaturu, zákonitosti tvůrčího procesu, současný český jazyk i na jazyky cizí. V rámci tvůrčího psaní se lze věnovat nejen psaní prózy, poezie, dramatických textů, ale také literární kritice či publicistice. Mezi lektory patří často zároveň úspěšní autoři, například Alexandra Berková, Irena Obermannová, Arnošt Goldflam, Petr Šabach, Milan Uhde a další. Kombinované studium tohoto oboru je určeno všem, kteří chtějí získávání teoretických znalostí spojit s rozvíjením svého talentu.

Absolventi bakalářského studia tohoto oboru mohou působit například jako redaktoři v  tištěných i elektronických médiích, jako organizátoři či moderátoři kulturních akcí či přímo jako autoři nejrůznějších publikací.

„Dosavadní působení školy umožňuje bezpečně říci, že úroveň absolventů magisterského a bakalářského studia je dobrá a že se profesně uplatňují,“ říká prof. Petr Čornej, rektor Literární akademie, a dodává: „Toto potěšitelné zjištění vypovídá o míře talentu, hloubce zájmu a upřímné snaze většiny posluchačů uspět ve zvoleném oboru a následně také v  praktickém životě.“

Náplň studia Komunikace v médiích je zaměřena na rozvoj praktických schopností spojených s atraktivní oblastí médií, na znalost mediálního prostředí i základy humanitních oborů. Studenti se budou věnovat například přípravě mediální či reklamní kampaně, realizaci průzkumu veřejného mínění, editorské práci, moderování diskusí a rozhovorů i správě webových stránek. Kromě orientace v mediální problematice mají absolventi získat přehled také v základech dramaturgie, dějinách médií či v mediální legislativě. Seznámí se i se základy řízení a strategie v médiích. Mohou tak vykonávat mimo jiné povolání dramaturga, redaktora, tiskového mluvčího, rozhlasového či televizního moderátora.

Součástí studia je v obou případech praxe zajišťovaná v médiích, reklamních a mediálních agenturách či nakladatelstvích, která výrazně přispívá k dobrému uplatnění absolventů.

Bakaláři mají možnost ve studiu pokračovat v návazných magisterských programech.

Škola letos plánuje přijmout 90 studentů. Přijímací řízení se skládá z písemné zkoušky z anglického jazyka, talentové zkoušky z tvůrčího psaní a ústního pohovoru. Přihlášky ke studiu pro nové obory je možné podat do 4. září 2007 pro první kolo přijímacích zkoušek nebo do 15. září 2007 pro kolo druhé. Pro zájemce o studium škola pořádá také Den otevřených dveří, který se uskuteční 4. září 2007. Termíny přijímacího řízení jsou stanoveny na 10. , 17. a 25. září 2007.

Více informací mohou zájemci získat na www.lit-akad.cz.

Přidáno: 22.08.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.