Nová témata ve vzdělávání – etická výchova a finanční gramotnost

MŠMT ČR

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová představila na dnešní tiskové konferenci dvě témata, která vnímá v současném společenském kontextu jako velmi naléhavá a považuje jejich výuku za mimořádně důležitou - etickou výchovu a finanční gramotnost.

Praha, 20. ledna 2010

„Jedná se o oblasti, které patří z hlediska budoucího života našich dětí v současné době k těm vůbec nejdůležitějším. Etická výchova má zásadní vliv na hodnotový žebříček a morálku, finanční gramotnost je zase nepostradatelná v praktickém životě," uvedla ministryně Kopicová.

Proč etická výchova?

Po celá desetiletí nemohla být etická výchova v českých, moravských a slezských školách systematicky rozvíjena. Morální devastace let 1948-1989 si žádala o to intenzivnější přístup k tomuto tématu v období svobody a demokracie. Nestalo se tak. MŠMT nyní přichází s plánem změny.

Základy etické výchovy jsou sice již nyní součástí nedávno schválených rámcových vzdělávacích programů (RVP) jako průřezové téma osobnostní a sociální výchova. Nutnost systematičtějšího působení školy v oblasti etiky si však nově vyžádala zařazení tohoto tématu jako samostatného doplňujícího vzdělávacího oboru. Tento obor není pro školy závazný, dostávají tedy v jeho podobě pouze nabídku komplexního zpracování obsahu, který mohou využít pro samostatný předmět nebo zařadit do šířeji pojatého předmětu, případně několika předmětů.

Smyslem etické výchovy má být systematicky a metodicky rozvíjet sociální dovednosti u žákyň a žáků, a to především na základě zážitkových metod. „Má jít o čistě praktický pedagogicko-psychologický nástroj, jak u dětí vytvářet pozitivní sociální návyky. Dnes a denně se přesvědčujeme, že naše společnost něco takového naléhavě potřebuje," zdůraznila Miroslava Kopicová.

Etická výchova je koncipována převážně jako interaktivní program. Součástí výuky bude používání inscenačních metod a dramatizace událostí z každodenního života. Cílem je pozitivní ovlivňování postojů, motivací a hodnotového systému.

„Pochopitelně bude záležet, jakým způsobem se etické výchovy chopí konkrétní školy, jak téma zpracují a jak budou schopny je propojit s reálnou zkušeností žákyň a žáků," zdůraznila ministryně školství Miroslava Kopicová.

Proč finanční gramotnost?

„Zdánlivě jde o téma prozaičtější, ale jeho souvislost s životní úrovní a prosperitou společnosti je zřejmá. A domnívám se, že hospodářská krize a její příčiny ještě více akcentovaly význam finanční gramotnosti pro všechny dnešní děti," vysvětlila ministryně školství.

Nejen výsledky průzkumu uskutečněného Ministerstvem financí, ale i závěry Světové banky ukázaly na vysokou zadluženost našich domácností a zároveň potřebu zvýšit úroveň finančního vzdělávání. Finanční gramotnost bude v tomto smyslu účinným nástrojem prevence opakování minulých chyb.

MŠMT už letos v rámci propagace tématu finanční gramotnosti vyhlásilo stejnojmennou soutěž pro základní i střední školy. Podporu finanční gramotnosti poskytuje MŠMT také v rámci projektu „EU peníze školám" (součást Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost), na který je vyčleněno 4,5 mld. korun. Základní školy tak dostanou možnost nakoupit potřebné pomůcky a učebnice i proškolit pedagogy. Na finanční gramotnost a vzdělávání učitelů v této oblasti je zaměřeno jedno ze 7 prioritních témat. Z prostředků OP VK podpořilo MŠMT zvyšování finanční gramotnosti i v minulosti. Tři projekty se už realizují a existují i další plány na podporu této oblasti z prostředků strukturálních fondů EU.

Do škol nyní přichází nová publikace z dílny Národního ústavu odborného vzdělávání (organizace přímo řízené MŠMT): Finanční gramotnost - úlohy a metodika. V loňském roce již školy obdržely příručku: Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. „Ministerstvo je i nadále připraveno poskytovat školám pro výuku etické výchovy i finanční gramotnosti všestrannou podporu," potvrzuje ministryně školství Miroslava Kopicová.

Vzdělávání občanů v oblasti finanční gramotnosti je úkol, na kterém MŠMT spolupracuje i s resorty financí a průmyslu a obchodu, Českou národní bankou a dalšími institucemi. Např. ČNB v  roce 2008 základním školám a víceletým gymnáziím bezplatně poskytla 4000 ks užitečné publikace Ekonomická a finanční gramotnost.

Přidáno: 21.01.2010, Zdroj: MŠMT ČR Autor: Kateřina Böhmová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.