Nová šance ke studiu médií a politologie

Metropolitní univerzita Praha - logo

Metropolitní univerzita Praha otvírá od října akademického roku 2011/12 dva nové atraktivní obory. Jedná se o magisterský obor Politologie a bakalářský obor Mediální studia. Politologie se bude vyučovat v prezenční i kombinované formě studia, Mediální studia v prezenční formě studia. Přihlášky můžete posílat až do 26. září 2011.

Studijní obor Mediální studia je určen zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Jedná se o obor, který kombinuje přípravu k práci v současných masových a síťových médiích s širokým humanitně a společenskovědně orientovaným vzděláním, převážně zaměřeným na studium dějin a současné podoby mezilidské komunikace. Vedle profesní přípravy chce tento obor nabídnout především solidní základy kritického myšlení o současné společnosti a jejích komunikačních projevech, o masových a síťových médií a jejich roli ve společnosti a o postavení těchto médií v životě jednotlivce. Profesní příprava je zaměřená na osvojení základních dovedností spojených s výkonem novinářského povolání, prací v reklamě a marketingu a působením v různých pozicích v audiovizuálních a internetových médiích.

Studijní obor Politologie je určen zájemcům s ukončeným bakalářským stupněm studia společensko-vědního zaměření (politologie, humanitní studia, teritoriální studia, antropologie apod.); svou strukturou navazuje na bakalářský stupeň studia oborů Humanitní studia a Mezinárodní vztahy a evropská studia, vyučovaných na Metropolitní univerzitě Praha. Struktura navazujícího magisterského oboru Politologie je vedena snahou nabídnout vysoce kvalitní vzdělání v oblasti obecné politologie. Současně – a především – chce tento předkládaný studijní obor nabídnout speciální odborné zaměření na problematiku politických systémů a politiky zemí střední Evropy, včetně prohloubeného studia současné české politiky.

Více informací na www.mup.cz

Přidáno: 02.08.2011, Zdroj: Metropolitní univerzita Praha

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

S odborným doučováním bude maturitní vysvědčení v kapse
S druhým stupněm na základní škole přibudou do života dítěte i přírodovědné předměty. A jelikož jde o náročnější, vyprofilovanější témata, ne každý žák si s nimi umí poradit sám. Kde mohou rodiče a žáci…
Jak sledovat studijní mobilitu ve vysokoškolském vzdělávání?
Jak jsou evropské vzdělávací systémy připraveny podporovat mobilitu studentů? Souhrnný přehled z publikace Mobility Scoreboard. Higher Education Background Report pro čtenáře Vzdělání.cz připravili odborníci Domu…