Norské fondy znovu podpoří české pracovníky ve vzdělávání

Studenti, učitelé i nepedagogičtí pracovníci vzdělávacích institucí mají od letošního roku znovu možnost dalšího (sebe)vzdělávání v Norsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu. Právě tyto země jsou zapojeny do programu Norských fondů a fondů EHP, který si klade za cíl snížení socioekonomických rozdílů v Evropě a posílení vztahů mezi zapojenými státy. Od 17. února po dobu dvou měsíců, tj. do 17. dubna mohou zájemci o granty podávat své přihlášky. Alokovaná částka pro tuto výzvy činí 630 779 EUR (15 769 475 Kč).

V současné době je program Spolupráce škol a stipendia jedním z šestnácti programů Finančních mechanismů  EHP/Norska, za jejichž celkovou zodpovědnost a řízení aktivit v České republice odpovídá Ministerstvo financí ČR jako Národní kontaktní místo (NKM - National Focal Point). Program pro Spolupráci škol a stipendia (CZ07) je administrovaný Domem zahraniční spolupráce (DZS) jako zprostředkovatelem programu, v úzké spolupráci s MŠMT, jež působí v roli partnera programu.

„Norské fondy a fondy EHP nabízejí jednotlivcům možnost uskutečnit výjezd do Norska, Lichtenštejnska a na Island a vzdělávacím institucím možnost realizovat mezinárodní projekty s těmito zeměmi. Podpořeny budou dva typy aktivit: Projekty mobilit a stáže a Projekty institucionální spolupráce. O mobilitu se mohou kromě studentů VŠ, VOŠ a konzervatoří ucházet učitelé, ale i jiní pracovníci ve vzdělávání“, uvádí PhDr. Veronika Havlů, Ph.D., odborná referentka v DZS.

Aktuální výzva programu Spolupráce škol a stipendia nabízí tyto aktivity:
1)Projekty mobility a stáže (zahrnující projekty mobilit a individuální mobilitu studentů a pracovníků v terciárním sektoru)
2)Projekty institucionální spolupráce.

Výzva je vyhlášena pouze v rámci FM Norska, způsobilí žadatelé o grantovou podporu v rámci této výzvy tedy musejí být pouze z terciární sféry vzdělávání (tj. vysokoškoláci, zaměstnanci vysokých škol a vysokoškolské instituce).  

Zájemci o podporu v oblasti projektů mobilit a inter-institucionální spolupráce musejí působit na oprávněné instituci v České republice a spolupracovat alespoň s jednou partnerskou institucí v Norsku; toto platí i pro uchazeče o studentskou a zaměstnaneckou mobilitu na terciární úrovni.

Všechna potřebná kritéria pro splnění způsobilosti a další informace jsou uvedené v Příručce pro žadatele.  

Doba trvání pobytů je v případě studentských mobilit 3-10 měsíců (studijní pobyt) nebo 2 týdny – 2 měsíce (krátkodobé výzkumné pobyty pro doktorandy). Maximální výše grantu je v těchto případech 175 000 Kč plus cestovní výlohy.

Zaměstnanci škol mohou v Norsku setrvat po dobu 1 týdne až 6 měsíců a maximální výše grantu činí rovněž 175 000 Kč plus cestovní náklady.
V případě projektů mobilit se minimální a maximální rozmezí financování pohybuje od 25 000 – 1 250 000 Kč.

Co se institucionální spolupráce týká, zde minimální částka zůstává stejná (25 000 Kč) a zvyšuje se částka maximální: 1 375 000 Kč. Zde je nutné zdůraznit, že se jedná o částku včetně 10% spolufinancování na projektové úrovni, které je pro instituce povinné.
Projektové aktivity je možné zahájit nejdříve v srpnu/září 2014 a jejich ukončení by mělo proběhnout nejpozději v září 2016.

V průběhu roku 2014 se počítá s rovněž s vyhlášením další výzvy z Finančních mechanismů EHP, takže nejen zájemci z terciární, ale také z primární a sekundární sféry vzdělávání se budou moci zapojit do aktivit bilaterální spolupráce nejen s norskými partnery, ale např. i islandskými či lichtenštejnskými.

Přidáno: 19.02.2014, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si