Neváhejte - stále přijímáme přihlášky ke studiu!

SVI KladnoStředočeský vysokoškolský institut, s. r.o. - vysoká škola sídlící v Kladně stále přijímá nové studenty pro školní rok 2007/08. Nedostali jste se na vysokou školu nebo jste si dosud nevybrali? Nevadí. Kontaktujte nás! Přijímací pohovor vyřešíme kdykoliv a individuálně během úředních hodin.

Jsme školou kladenského regionu s následujícími studijními obory:

- Podniková ekonomika a management
- Marketing
- Ekonomika a management obchodu

Nové informace o škole

S podporou programu Socrates - Erasmus byly přepracovány studijní plány všech oborů na modulovou formu s kreditním hodnocením ve vazbě na evropský model přenosných kreditů ECTS (byl nám akreditován 20. 2. 2006).

Standardní délka studia je 3 roky. Absolventi VOŠ mají možnost zkráceného studia.

Studium je řádně zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventi získávají titul "bakalář" (ve zkratce "Bc." uváděný před jménem).

Současně s diplomem o státní závěrečné zkoušce je studentům vydáván Dodatek k diplomu, ve kterém jsou vyznačené absolvované moduly a získané kredity, které jsou započitatelné při pokračování ve studiu příbuzných oborů v ČR i v zemích EU.


V tomto roce jsme také získali projekt z Evropských sociálních fondů na vybudování nadregionálního centra celoživotního vzdělávání pod názvem Centrum dalšího rozvoje regionu Kladno (CEDR - K), ve kterém spolupracují se školou i hlavní partneři na trhu práce (Statutární město Kladno, Úřad práce v Kladně, Okresní Hospodářská komora Kladno) a Soukromá vyšší odborná škola územně-správní Kladno. Dalším posílením vazeb na region je partnerství v projektu udržitelného rozvoje podniků se zachováním všech aspektů životního prostředí.


V akademickém roce 2004/2005 škola získala od Evropské komise Erasmus University Charter dohodu, která škole otevřela přístup do celé škály evropských programů a výměnných studentských aktivit.

Nabídku kurzů celoživotního vzdělávání najdete zde.

 

Středočeský vysokoškolský institut, s. r.o. (SVI, s. r. o.)
C. Boudy 1444
272 02 Kladno
www.svikladno.cz
studijni@svikladno.cz

Přidáno: 07.09.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.