Nejvýhodnější stipendia pro studijní pobyty v USA nabízí Fulbrightova komise

Do poradenského centra Fulbrightovy komise v hotelu Olšanka přichází student mezinárodních vztahů a půjčuje si přípravné materiály na americkou jazykovou zkoušku TOEFL. Příliš času na přípravu mu již nezbývá. Uzávěrka Fulbrightova studentského stipendia, o které usiluje, je 1. září a pokud ji chce stihnout, musí potřebné americké zkoušky složit do 24. července. Jinak není jisté, že výsledky dorazí do komise včas.

Studentské stipendium je jedním ze stipendijních programů, které Komise J.W. Fulbrighta pro vzdělávací výměny s USA administruje a jejichž cílem je umožnit talentovaným a úspěšným studentům, učitelům a vědcům obohatit svou kariéru o získání znalostí a zkušeností na světové úrovni prostřednictvím studijního nebo výzkumného pobytu v USA.

Většina programů a práce komise je financována z prostředů americké a české vlády. Díky tomuto zázemí se jedná o zdaleka nejvýhodnější stipendia pro studijní a výzkumné stáže ve Spojených státech. „Studentské stipendium pokrývá školné až do výše 18 tisíc dolarů, stipendista dostává dostatečné kapesné na životní náklady podle místa pobytu, k tomu letenku, zdravotní pojištění a dokonce i příspěvek na zakoupení knih a učebních pomůcek,“ představuje grant koordinátorka programu Andrea Semancová: „Nejvyšší hodnota stipendia se tak může blížit až ke 40 tisícům dolarů.“ I při této výši finanční pomoci se ale může stát, že student si musí část nákladů doplatit, zvláště pokud usiluje o studium na drahých prestižních školách. Se stipendiem se ale studium na takové škole stává dostupné.

Fulbrightův studentský program je určen pro pokročilejší studenty, absolventy škol a mladé vědce. Základním minimálním požadavkem, vedle českého občanství a trvalého pobytu v ČR, totiž je, aby uchazeč měl v době uzávěrky přihlášky dokončený alespoň bakalářský stupeň studia, nemusí ale již být studentem. Stipendium lze využít pro studium nebo výzkum v USA na úrovni Master nebo Ph.D.

Uchazeči se mohou hlásit ve třech kategoriích rozdělených podle účelu pobytu. Pokud je cílem absolvování celého studijního programu a získání titulu, jedná se o kategorii Degree, chce-li student v USA jeden rok hostovat, pak jde o kategorii Non-degree. Statut Visiting Research Student umožňuje studentům pracovat na svém výzkumném či jiném projektu. Přirozeně se nejčastěji jedná o výzkum pro dizertační práci, což ale není podmínkou. Stipendium v každém případě pokrývá pouze jeden rok pobytu. Jestliže je studijní program delší, pak si student musí sehnat finance na pokračování studia sám. V některých případech to není tak obtížné. Když se studenti osvědčí, což se v případě vybraných účastníků prestižního programu jako je Fulbright děje velmi často, převezme roli sponzora přímo škola. Záleží také na mnoha dalších okolnostech - oboru, stupni studia, finančních zdrojích univerzity a samozřejmě na ochotě školy.

Zaměření programu není oborově pevně stanoveno. Prakticky se mohou hlásit výborní studenti ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny a MBA. Velkou část uchazečů tvoří studenti práv, kteří usilují o jednoroční program Master of Law. Další větší skupinou jsou studenti mezinárodních vztahů. „Fulbrightova stipendia ale nejsou zaměřena pouze na sociální vědy a humanitní obory, jak se občas traduje,“ upozorňuje Semancová. Stipendium může získat i kvalitní student přírodních věd či technických oborů. Na druhou stranu studenti těchto zaměření by, zvláště pro doktorské studium v USA, neměli mít problém získat významnou finanční pomoc přímo od americké univerzity hned od počátku, například ve formě placeného asistenského místa.

Pro program nejsou vymezeny konkrétní americké univerzity. Uchazeči mohou do přihlášky uvést jakékoliv tři akreditované vysoké školy podle své volby a komise za vybraného studenta podá přihlášku na všechny tři školy prostřednictvím své partnerské americké organizace Institute of International Education. V případě kategorie Visiting Research Student si zájemce musí sám pobyt v USA předem domluvit a komisi dodá pozvání z instituce, na které chce svůj výzkum provádět.

Protože je systém výběru založen na principu „nejdříve stipendium, pak přijímací řízení na školy“, předchází zákonitě uzávěrka přihlášek do stipendijního programu s dostatečným předstihem uzávěrkám škol. Jelikož některé americké univerzity mohou mít „deadline“ přihlášek již v prosinci, stanovila Fulbrightova komise svou uzávěrku na 1. září. Uchazeči musí plánovat vše dostatečně dopředu tak, aby stihli komisi dodat veškeré vyžadované poklady do tohoto termínu.

Výběrové řízení má několik kol. Základními podklady pro rozhodnutí o udělení či neudělení stipendia je kompletně vyplněná elektronická přihláška obsahující také životopis a motivační dopis, dokumenty o dosavadním průběhu studia, tři doporučující dopisy, výsledky standardizovaných amerických zkoušek - jazykovou zkoušku z angličtiny TOEFL a v případě kategoriií Degree a Non-degree také zkoušku obecných studijních předpokladů GRE General Test, případně další podklady jako je např. pozvání pro kategorii Visiting Research Student či portfolio v uměleckých oborech. Výběrové řízení provádí ustanovená výběrová komise, ve které jsou zastoupeni pracovníci kanceláře, zástupci správní rady za českou i americkou stranu, případně američtí profesoři nebo vědci. Doporučení komise schvaluje správní rada programu. Výběr je prováděn na základě posouzení celkové kvality uchazeče a jeho přihlášky. Každý rok je stipendium uděleno 10 až 15 studentům ze zhruba 40 až 50 přihlášených.

„Studentům, kteří chtějí studovat v USA, ať už s naším stipendiem nebo bez něj, může s výběrem školy, hledáním financování, přijímacím řízením či přípravou na zkoušky pomoci náš studijní poradce,“ uzavírá koordinátorka.

Studentské stipendium Fulbrightovy komise je určeno výborným studentům s prokazatelným potenciálem rozvoje a jasnou a dobře obhájenou motivací pro studium či výzkum v USA. Studenti musí najít dost času na to, aby dali dohromady kvalitní přihlášku a dostatečně se připravili na náročně testy jakými TOEFL, ale hlavně GRE jsou. Hodnota stipendia, ať už ve finančním vyjádření nebo v odborných a životních zkušenostech, je tak vysoká, že se jedná o investici, která se bohatě vyplatí.

Autor: Jakub Tesař - studijní poradce Komise J.W. Fulbrighta

Přidáno: 02.06.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si